Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: May trang phục mùa đông (Số thông báo: 20201055119 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/10/2020 15:26)

Bên mời thầu: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng may Vũ Tùng Lâm Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07: In ấn biểu mẫu và hồ sơ bệnh án (Số thông báo: 20200718858 – 01. Thời điểm đăng tải: 16/10/2020 23:25)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH IN QÚY QUANG NGUYÊN Dự án: Mua sắm vật...

Mua 41.740 con gà giống loại gà lai Hồ 01 ngày tuổi

Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua 41.740 con gà giống loại gà lai Hồ...

Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt...

Thi công xây dựng

Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201060740 -...

Thi công xây dựng

Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201060926 -...

Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Thi công xây dựng công trình (gói thầu bổ sung)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và thực hiện Nghị quyết 30a/CP huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng Mời Đấu thầu rộng...

Thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Mua sắm thiết bị điểm vui chơi giải trí cho trẻ em tại Trung

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị điểm...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Bảo tàng tỉnh Cao Bằng “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng (Được phê duyệt tại văn bản 1731/QĐ-UBND ngày 18/09/2020...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm, thí nghiệm hiệu chỉnh, cài đặt thiết bị (Số thông báo: 20200969312 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/10/2020 10:33)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Văn phòng HĐND-UBND huyện Bảo Lạc Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần đầu tư Tuyết Lâm 2/ Công ty...

Thi công xây dựng

BỆNH VỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN CAO BẰNG Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (số TBMT: 20201058995 -...

Trang bị phần mềm Quản lý và sắp xếp kế hoạch giảng dạy cho các đơn vị trên địa bàn

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị phần mềm Quản lý và...

Mua sắm và lắp đặt thiết bị

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm...

(điều chỉnh) Thi công xây dựng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số...

(gia hạn) Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn giám...

May đo trang phục y tế, mua sắm đồ vải năm 2020-2021

Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: May đo trang phục y tế, mua sắm...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bảo Lạc “

Chủ đầu tư: UBND huyện Bảo Lạc (Được phê duyệt tại văn bản 1957/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 2.223.316.000 VND ...