Kế hoạch đấu thầu dự án: Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp và thiết bị các công trình đa chia đa nối tỉnh Cao Bằng

Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc-Công ty Điện lực Cao Bằng (Được phê duyệt tại văn bản 1364/QĐ-PCCB ngày 06/8/2020) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường và công trình đoạn Km0+800-Km7, ĐT.204

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Cao Bằng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 06/08/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý các vị trí mất ATGT từ Km13-Km26, ĐT.204

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Cao Bằng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 06/08/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường và công trình đoạn Km0-Km7, ĐT.206

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Cao Bằng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 07/08/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường và công trình đoạn Km9+800-Km13, ĐT.206

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Cao Bằng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 07/08/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường và công trình đoạn Km18-Km22+500, ĐT.206

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Cao Bằng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 07/08/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường và công trình Km1+650-Km11, ĐT.209

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Cao Bằng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 07/08/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nhà để xe ô tô (Số thông báo: 20200814844 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 14:02)

Bên mời thầu: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: Xưởng cơ khí Nam Nhung Dự án: Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ 1/Xây lắp (Số thông báo: 20200754556 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 10:07); 2/Xây lắp (Số thông báo: 20200754652 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 10:05)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty...

Xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Mua sắm xe ô tô chuyên dùng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm xe ô tô...

Gói thầu số 2: Dịch vụ sự nghiệp công công tác Quản lý

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2:...

Thuê dịch vụ vệ sinh cong nghiệp

BỆNH VỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN CAO BẰNG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh cong nghiệp (Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200754687 – 02. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 16:20)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Quảng Uyên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô BKS 11B-0571 (Số thông báo: 20200812683 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 18:03)

Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: Xưởng sửa chữa ô tô Nam Cao (Trương Minh Cao) Dự án: Chi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình (Số thông báo: 20200726548 – 01. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 12:34)

Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây dựng công trình (Số thông báo: 20200713694 – 01. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 16:32)

Bên mời thầu: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ In phôi biên lai (Số thông báo: 20200811411 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 14:46)

Bên mời thầu: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng...