Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phòng chống dịch vi rút SARS-CoV-2 lần 2 năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210942576 – 00

Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/09/2021 ) Giá dự toán: 23.135.440.000...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng và thiết bị (Số thông báo: 20210852754 – 01. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 14:52)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Thốt Nốt Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN PHƯỚC THỊNH 2/...

Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị đo năm 2021 của Phòng thí nghiệm Điện – Hóa (lần 2)

Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 Công ty Cổ phần Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn...

Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng, thiết bị phòng họp trực tuyến phục vụ công tác của văn phòng Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy móc,...

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập báo cáo đánh giá...

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập báo cáo đánh giá...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Mua sắm hàng hóa

CÔNG TY TNHH BẢN LỀ VÀNG Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm hàng hóa (Số thông báo: 20210949718 - 00....

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập báo cáo đánh giá...

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập báo cáo đánh giá...

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập báo cáo đánh giá...

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập báo cáo đánh giá...

Thi công xây dựng

Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Thốt Nốt Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp...