Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình lộ GTNT tuyến Cù Lao, ấp 5, xã Tân Thành (Số thông báo: 20200735302 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 15:51)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một Thành...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Khảo sát địa hình, địa chất, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Phước Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát địa hình, địa chất, lập...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Cà Mau

Mua tôm sú giống, thức ăn, chế phẩm sinh học

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua tôm sú giống, thức ăn, chế phẩm sinh...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư xây dựng cầu qua sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau (Được phê duyệt tại văn bản ngày 28/07/2020...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Cà Mau

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ SCL và SCTX năm 2020

Chủ đầu tư: Công ty Điện Lực Cà Mau (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/08/2020 ) Giá dự toán: 3.993.804.650 VND...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xét nghiệm mẫu tôm và mẫu nước (Số thông báo: 20200741267 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 17:03)

Bên mời thầu: Chi Cục Thủy sản tỉnh Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO Dự án: Mua con giống, vật...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sữa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Cục thuế và Chi cục Thuế khu vực (Số thông báo: 20200681444 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 17:43)

Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Bình Minh Dự án: Sữa chữa, cải...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thử tĩnh tải cọc BTCT (Số thông báo: 20200803163 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 10:50)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Gói thầu số 14: Thiết bị đo điện não đồ và chức năng hô hấp

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 14: Thiết bị đo điện não...

Gói thầu số 15: Thiết bị điện di Hb

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 15: Thiết bị điện di Hb...

Gói thầu số 08: Mua sắm máy in A4, máy in A3

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Mua sắm máy in A4, máy...

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 10:...

Mua đồng phục tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua đồng phục tại Bộ phận Một cửa các cấp...

Gói thầu số 07: Thiết bị PT-GMHS

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Thiết bị PT-GMHS (Số thông...

Gói thầu số 09: Thiết bị mắt

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09: Thiết bị mắt (Số thông...

Gói thầu số 08: Thiết bị xét nghiệm

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Thiết bị xét nghiệm (Số...

Gói thầu số 11: Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 11: Thiết bị kiểm soát nhiễm...

Gói thầu số 13: Thiết bị nội soi tiêu hóa

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 13: Thiết bị nội soi tiêu...

Gói thầu số 10: Thiết bị răng hàm mặt

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 10: Thiết bị răng hàm mặt...

Gói thầu số 12: Thiết bị X-quang

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 12: Thiết bị X-quang (Số thông...