Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 7: Cung cấp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình (Số thông báo: 20201056056 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2021 12:12)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ...

Gói thầu số 7: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường (Số thông báo: 20201131322 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/01/2021 09:13)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Xây Dựng Nam Hòa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH NGUYÊN LUÂN Dự án: Nhà làm việc Tỉnh Đoàn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty Cổ phần Dược phẩm Khang Minh; 2/CÔNG TY...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ công tác sửa chữa tại Phú Mỹ

Chủ đầu tư: Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3 công ty...

Gói thầu Mua vật tư hóa chất và Kit để xét nghiệm bệnh tôm

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG TRIỆU TÍN Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu Mua vật...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: mua sắm vật tư y tế tiêu hao, y cụ, hóa chất sát khuẩn (Số thông báo: 20201111864 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/01/2021 13:49)

Bên mời thầu: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp toàn bộ công trình (Số thông báo: 20201224606 – 01. Thời điểm đăng tải: 12/01/2021 10:39)

Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THÀNH SƠN BÌNH THUẬN Dự án: Cấp nước...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp bộ Deffuser bơm tuần hoàn (Số thông báo: 20201050246 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/01/2021 15:57)

Bên mời thầu: Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 21: Mua y cụ khác cho khối ngoại (Số thông báo: 20201200006 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/01/2021 16:45)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Trường Thành Nhà thầu trúng thầu: Dự án: gói thầu số...

In ấn biểu mẫu phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết

Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In ấn biểu mẫu phục vụ công...

In tập thông tin công tác Tuyên giáo năm 2021

Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In tập thông tin công tác Tuyên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty TNHH Xây Dựng Nam Hòa Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HOÀNG LONG; 2/Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đầu tư Thương mại Thuận Phong Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY TNHH MAY -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm vật tư, thiết bị, máy bơm chữa cháy năm 2020 (Số thông báo: 20201258612 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/01/2021 23:11)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói số 15: Cung cấp vật tư tổng hợp 15 (Số thông báo: 20201256108 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/01/2021 09:37)

Bên mời thầu: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...