(điều chỉnh) Nâng cấp, mở rộng QL13, đoạn từ ngã ba

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp, mở rộng...

(hủy thầu) Xây dựng đường N6 (D6 – D9), D6a, D9 (D6 – D7)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ RIỀNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng đường N6 (D6 –...

Làm sân, mái che trường Mầm non Bình Thắng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Làm sân, mái...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư hệ thống lọc nước cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ tại khu vực đặc biệt khó khăn

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xâ dựng huyện Phước Long (Được phê duyệt tại văn bản 1927/QĐ-UBND ngày 04/8/2020) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện

Chủ đầu tư: VIỄN THÔNG BÌNH PHƯỚC (Được phê duyệt tại văn bản ngày 21/07/2020 ) Giá dự toán: 695.200.000 VND Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1, NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC Nhà thầu trúng thầu: 1/2/:CÔNG...

Giám sát công trình xây dựng gói thầu XL

Ban QLDA Xây dựng huyện Phú Riềng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Giám sát công trình xây dựng gói thầu XL (Số thông...

Trang bị xét nghiệm sinh hóa

Công an tỉnh Bình Phước Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Trang bị xét nghiệm sinh hóa - miễn dịch ELIASA tự...

Gói thầu xây lắp: Văn phòng tổ sản xuất

Công ty TNHH MTV cao su Bình Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp: Văn phòng tổ sản...

Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng và lắp...

Xây dựng hệ thống cống thu gom

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng hệ thống...

Xây dựng cầu Long Tân – Tân Hưng

Ban QLDA Xây dựng huyện Phú Riềng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng cầu Long Tân - Tân Hưng kết...

Giám sát thi công trong thời gian

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công...

Giám sát thi công trong thời gian xây dựng gói thầu XL

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Phước Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đo đạc lập bản đồ địa chính đất đai tỷ lệ 1 2000 (Số thông báo: 20200675195 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2020 16:07)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20200578548 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2020 15:24)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ RIỀNG Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tấn...