Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP VÕ GIA Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ Công ty TNHH một thành...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Các công trình SCL lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2020 khu vực các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng “

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bình Dương (Được phê duyệt tại văn bản 1259/QĐ-PCBD ngày 28/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 6.747.917.328 VND...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” KH LCNT Các công trình SCL lưới điện bổ sung năm 2020 thuộc khu vực thành phố Thuận An “

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bình Dương (Được phê duyệt tại văn bản 1258/QĐ-PCBD ngày 28/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 6.493.605.882...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng (Số thông báo: 20200851001 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 09:33)

Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm định - Tư vấn xây dựng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm máy chủ cho Chi nhánh (Số thông báo: 20200941126 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 13:53)

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Dương Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN...

Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT TRÍ TÍN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số TBMT:...

Mua test kiểm tra nhanh an toàn vệ sinh thực phẩm

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỒNG THUẬN THÀNH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

Thi công xây lắp

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Trí Tín Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông...

Thi công xây dựng công trình (Long Hòa)

Bưu điện tỉnh Bình Dương - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GREENCOM Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201070829...

Thiết bị

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Phước Tấn Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thiết bị (Số thông...

Gói thầu số 1 Cung cấp vật liệu và máy thi công cho toàn bộ công trình

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Trường An Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1 Cung cấp...

(hủy thầu) Xây lắp

Công ty Điện lực Bình Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20201009999 – 00. Thời điểm...

Thi công xây lắp

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Ninh Nguyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 3: Thi công (Số thông báo: 20200928201 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 08:50)

Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng và dịch vụ thương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn Xây dựng Phước Tấn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần Tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HÀ ĐỒ Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200981798 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 17:27)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP VÕ GIA Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Xây Dựng Bùi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200951221 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/10/2020 09:36)

Bên mời thầu: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng BA Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG...