Kế hoạch đấu thầu dự án: Đo vẽ địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Nam (Được phê duyệt tại văn bản ngày 11/08/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20200617342 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 15:08)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÙNG QUÂN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 2: Tư vấn loại hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất Gói số 1 (Số thông báo: 20200818936 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 14:11)

Bên mời thầu: Trung tâm y tế Thành phố Thủ Dầu Một Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT LUẬT Dự án: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 3: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (Số thông báo: 20200819010 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 14:20)

Bên mời thầu: Trung tâm y tế Thành phố Thủ Dầu Một Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SUN RED Dự án: Mua...

Thi công xây lắp

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Tín Đức Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số...

Thi công xây lắp

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng BA Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200811378...

Thi công xây lắp

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng BA Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200811212...

Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình

Cục dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 08:...

(điều chỉnh) Xây dựng

Công ty TNHH Một Thành Viên Mai Hồng Lợi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng (Số thông báo: 20200800448 –...

(điều chỉnh) Xây dựng

Công ty TNHH Một Thành Viên Mai Hồng Lợi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng (Số thông báo: 20200800487 –...

(điều chỉnh) Xây dựng

Công ty TNHH Một Thành Viên Mai Hồng Lợi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng (Số thông báo: 20200800470 –...

(gia hạn) Xây dựng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG LẬP THÀNH PHÁT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng (Số...

(gia hạn) Xây dựng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG LẬP THÀNH PHÁT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng (Số...

(gia hạn) Xây dựng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG LẬP THÀNH PHÁT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng (Số...

(gia hạn) Mua sắm phục trang, đạo cụ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỒNG THUẬN THÀNH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

(gia hạn) Xây dựng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỒNG THUẬN THÀNH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây...

Thi công xây lắp

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GREENCOM Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200826031...

(gia hạn) Xây dựng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỒNG THUẬN THÀNH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây...