Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Sửa chữa và thay thế phụ tùng xe ô tô Toyota Fortuner 77A-000.74 (Số thông báo: 20200817971 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 10:20)

Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình Nhà thầu trúng thầu: GARAGE THANH TƯ Dự án: Sửa chữa và thay thế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê quan trắc và phân tích một số chỉ tiêu phóng xạ môi trường (Số thông báo: 20200758814 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 09:50)

Bên mời thầu: Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng Bình Định Nhà thầu trúng thầu: Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Kiểm tra kỹ thuật, hiệu chuẩn các thiết bị, phương tiện đo phòng thí nghiệm (Số thông báo: 20200817443 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 09:21)

Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm tỉnh Bình Định Nhà thầu trúng thầu: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO...

Công tác khắc phục các máy móc thiết bị tổn thất do cháy.

Công ty CP VRS VietAdjusters. Địa điểm khảo sát và thực hiện gói khắc phục trên tại Công ty TNHH Sài Gòn Max; Địa chỉ:...

Sửa chữa thiết bị 02 nhà máy xử lý

Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Quy Nhơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa thiết bị 02...

Toàn bộ khối lượng xây dựng, thiết bị

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây dựng, thiết bị...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình

Công an tỉnh Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tuyến đường hồ Cây khế đi lên Di tích lịch sử Trạm Phẫu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn

Chủ đầu tư: UBND thị xã Hoài Nhơn (Được phê duyệt tại văn bản 187/QĐ-SKHĐT ngày 07/8/2020) Tổng mức đầu tư: 10.196.510.000 VND Số gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng BTXM đường số 2A phía Nam đài tưởng niệm thị trấn Bình Dương (Số thông báo: 20200456244 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 16:44)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG NGUYÊN TÍN Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Làm pa nô truyền thông về Phòng, chống bệnh sốt rét (Số thông báo: 20200814490 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 11:10)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin tỉnh Bình...

Mua vật tư và lắp đặt mô hình năng lượng sạch, thân thiện môi trường tại UBND xã Nhơn Phong

Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua vật tư...

Gói thầu số 01-TVTK-2021: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT đầu tư xây dựng

Công ty Điện lực Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01-TVTK-2021: Tư vấn khảo sát và lập...

Gói thầu số 02-TVTK-2021: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT đầu tư xây dựng

Công ty Điện lực Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02-TVTK-2021: Tư vấn khảo sát và lập...

Gói thầu số 03-TVTK-2021: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT đầu tư xây dựng

Công ty Điện lực Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03-TVTK-2021: Tư vấn khảo sát và lập...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Mời đấu thầu...

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng Nhà kho lương thực

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây...

(hủy thầu) Gói thầu số 32: Sửa chữa, khôi phục mốc chỉ giới

Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 32: Sửa chữa, khôi...

(gia hạn) Gói thầu số 40: Sửa chữa, bảo dưỡng

Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 40: Sửa chữa, bảo...