Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 6 (Phi tư vấn): Chi phí xây dựng (Số thông báo: 20200701743 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 16:18)

Bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH CÔNG MINH CÂY XANH Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Phần nền đường (Số thông báo: 20200329726 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 16:17)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đầu tư Đông Dương Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Thanh Bình Dự...

Chi phí xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi...

Cải tạo, mở rộng nhà làm việc

Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Chi phí xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng khu chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Chủ đầu tư: Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Được phê duyệt tại văn bản ngày 03/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 03/08/2020 ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Thảm nhựa đường Nguyễn Đình Chiểu (Đoạn từ cầu Gò Đàng đến ngã ba Phú Hưng)

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre (Được phê duyệt tại văn bản...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Trường Mẫu giáo Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam (Số thông báo: 20200470128 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 10:19)

Bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang phục PCCC (Số thông báo: 20200804171 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 15:01)

Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Bảo Phúc Dự án: Dự toán...

Xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông...

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông...

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông...

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông...

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông...

Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Tân Tập

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Mời đấu thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Gói thầu: 1/Chi phí mua sắm thiết bị điện tử (Số thông báo: 20200626514 - 01. Thời điểm đăng tải: 01/08/2020 08:14); 2/Chi phí...