Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đồ gỗ (Số thông báo: 20200953350 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 16:56)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre Nhà thầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Mua sắm Firewall cho hệ thống mạng của Công ty Điện lực Bến Tre. “

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bến Tre (Được phê duyệt tại văn bản 1569/QĐ-PCBTr ngày 26/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 847.900.000...

Cung cấp bồn nước

Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung...

Mua sắm máy chủ phục vụ công tác

Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Thi công xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẾN TRE Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông...

Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng

Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Mua sắm xe ô tô chuyên dùng

Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Sách sử dụng trong các thiết chế văn hóa năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẾN TRE Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sách sử dụng trong các thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẾN TRE Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ Viện Y Tế Công Cộng Thành Phố...

Lập quy trình vận hành

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Mời đấu thầu...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Bến Tre

Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đầu tư Đông Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng phương án quản...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Bến Tre

Thiết bị đồ gỗ

Công ty cổ phần Thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Giám sát thi công xây dựng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHÂU THÀNH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Bến Tre

Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre Mời Đấu thầu rộng rãi...

Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Giồng Trôm Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết...

(gia hạn) Giám sát thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Bến Tre

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...