Cung cấp cây giống rau cải bắp Green Haya TN 690

Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Cung...

Mua thiết bị tập luyện

Trung tâm Đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua thiết bị tập luyện (Số thông...

Chi phí xây dựng

ủy ban nhân dân xã Tân Chi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí xây dựng (Số thông báo: 20200812890 -...

Mua sắm vật tư thiết bị thực hiện các phương án kỹ thuật lắp đặt

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị thực hiện các phương...

(gia hạn) Thức ăn, hóa chất, dụng cụ

Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thức ăn, hóa chất, dụng cụ...

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp

UBND xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Goi thầu số 4: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Số thông báo: 20200678263 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 14:11)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ Nhà thầu trúng thầu: Liên danh công ty cổ phần xây dựng Đắc Đạo...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: VietGAP (Số thông báo: 20200739303 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 15:48)

Bên mời thầu: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: 20200720732 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 18:13)

Bên mời thầu: UBND xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thành Long Khánh Dự án: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thức ăn và thuốc thú y cho gà (Số thông báo: 20200805059 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 16:53)

Bên mời thầu: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân thức ăn gia súc Thủy Vân Dự...

Mua sắm thiết bị Trường THCS Tiền An năm 2020

Trường THCS Tiền An Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị Trường THCS Tiền An năm 2020...

Gói thầu số 1: Biên soạn và xuất bản sách

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Biên soạn...

Gói thầu số 1: Biên soạn, xuất bản sách

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Biên soạn,...

Xây dựng nhà làm việc kết hợp ký túc xá

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng nhà làm việc...

(gia hạn) Gói thầu số 01: Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học

Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tuấn Đức Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Cải tạo, sửa...

Gói thầu số 2 Toàn bộ phần xây lắp

Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2 Toàn bộ phần xây lắp...

Mua sắm thiết bị Trường Tiểu học Vũ Ninh 1 năm 2020

Trường Tiểu học Vũ Ninh 1 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị Trường Tiểu học Vũ...