Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Một thành viên Kiểm định lao động KĐAT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh bệnh viện năm 2020 – 2022 (Số thông báo: 20201003264 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 08:02)

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh “

Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Quế Võ (Được phê duyệt tại văn bản 1305/CV-UBND ngày 13/10/2020 ) Tổng mức...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: 20200953655 – 01. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 15:23)

Bên mời thầu: UBND xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng Dự án: Đường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: 20200968094 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 07:37)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Tam Đa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO KHÁNH Dự...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thể thao và các công trình công cộng tỉnh Bắc Ninh “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh (Được phê duyệt tại văn bản 1450/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 ) ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị (Số thông báo: 20201001435 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 18:40)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN TRUNG Nhà thầu trúng thầu: Công ty Thành Lương TNHH Dự án: Cải tạo Ao thôn Thân...

Gói thầu số 4-AQ20: Tư vấn giám sát

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4-AQ20: Tư vấn giám sát (Số TBMT:...

Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp

Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 4: Toàn bộ phần...

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng

UBND XÃ KIM CHÂN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo:...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Quan trắc môi trường, môi trường lao động các cửa hàng, Kho dầu Bắc Ninh (Kho A, B) “

Chủ đầu tư: Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh (Được phê duyệt tại văn bản 783/QĐ-PLXCNBN ngày 23/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 167.600.000...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thùng rác, ghế nhựa cho các Khoa/Phòng (Số thông báo: 20201065099 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/10/2020 22:04)

Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng sản phẩm chuyên nghiệp 2PRO Dự án: Mua sắm thùng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm 02 xe ô tô cuốn ép chở rác 22m3 (Số thông báo: 20200950901 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 15:16)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Ôtô Chuyên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: 20200911911 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/10/2020 09:49)

Bên mời thầu: UBND xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: 20200958208 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 15:09)

Bên mời thầu: UBND xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: 20200958785 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 17:21)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Hoài Thượng Nhà thầu trúng thầu: Công ty tnhh tư vấn đầu tư xây dựng và thương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH...

Gói thầu số 3: Xây dựng, sửa chữa, cải tạo hệ thống bể lưu giữ, bể lọc, bể chứa, bể ương nuôi Cà Ra

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Xây dựng, sửa chữa,...

Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị

Kho Bạc Nhà nước Bắc Ninh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết...