Xây dựng dãy phòng chức năng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng dãy phòng...

Khối hiệu bộ, phòng chức năng, nhà ăn, sân

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: T Khối hiệu bộ,...

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trường Tiểu học Nguyễn...

Xây dựng 08 phòng học lầu,

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng 08 phòng...

Xây dựng dãy phòng chức năng; 06 phòng học lầu và các hạng mục phụ trợ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng dãy phòng...

Thi công xây lắp

Công an tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200816941 - 00. Thời...

Thi công xây lắp

Công an tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200816941 - 00. Thời...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20200811446 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 14:50)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty cổ phần bảo...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 7: Mua sắm trang thiết bị đào tạo (Số thông báo: 20200754741 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 14:19)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH VINACO BẠC LIÊU Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LAN PHƯƠNG BẠC LIÊU Dự...

Mua 01 máy phát điện

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua 01 máy phát điện...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án Xây dựng

Công ty Điện lực Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng...

Xây dựng Khối 08 phòng chức năng; Nhà bảo vệ, Cải tạo sân, mương thoát nước, Bể nước ngầm

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng Khối 08...

Khối 12 phòng chức năng, nhà xe 02 bánh, mương thoát nước, hồ nước PCCC

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khối 12 phòng chức...

Sơn lại trụ sở làm việc Điện lực thành phố Bạc Liêu

Công ty Điện lực Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sơn lại trụ sở làm việc Điện lực thành phố...

Gói thầu số 3: Tư vấn quản lý dự án Xây dựng các hạng mục phụ nhà làm việc Điện lực

Công ty Điện lực Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Tư vấn quản lý dự án...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 10b: Mua sắm trang thiết bị khối nhà 4,5,6,7,8,9 (Số thông báo: 20200511041 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 13:52)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...