Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 14: Chi phí kiểm toán (Số thông báo: 20201066297 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 09:48)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: gói thầu số 1: Xây dựng cầu Huyện Đội, cầu Năm Thắng và cầu Đạp Nhà Thờ (Số thông báo: 20200971561 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 09:15)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: HỢP TÁC XÃ...

Mua sắm lễ phục cho CBCNV Agribank chi nhánh huyện Hồng Dân Bạc Liêu năm 2019 – 2021

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN HỒNG DÂN BẠC LIÊU Chào hang cạnh tranh rút gọn trong...

Mua Sắm Lễ Phục cho CBCNV Agribank Chi nhánh TX Giá Rai Bạc Liêu từ năm (2019-2021)

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THI XÃ GIÁ RAI BẠC LIÊU Mời chào hàng cạnh tranh rút...

Mua thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác đảm bảo TTATGT

Công an tỉnh Bạc Liêu Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác đảm bảo...

Mua sắm lễ phục cho CBCNV Agribank Chi nhánh huyện Đông Hải Bạc Liêu (2019-2021)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Đông Hải Bạc Liêu Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng (bao gồm hạng mục chung) (Số thông báo: 20201060776 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 10:28)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 06: Thi công xây dựng toàn bộ công trình (Số thông báo: 20201018255 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 11:03)

Bên mời thầu: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY...

Thuốc Generic

Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuốc Generic (Số thông báo: 20201067520 - 00....

Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (Số thông...

Mua sắm lễ phục cho CBCNV Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu từ năm (2019-2021)

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh rút...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG 2/ Công ty...

Cung cấp lắp đặt mới trụ bơm xăng dầu tại các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc PVOIL Bạc Liêu

Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp lắp đặt mới trụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quầy giao dịch và bộ bàn ghế họp (Số thông báo: 20201044726 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2020 17:01)

Bên mời thầu: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Bình Minh Dự...

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện

Viễn thông Bạc Liêu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện (Số thông báo: 20201061486...

Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081

Công ty Điện lực Bạc Liêu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cấp điện...

Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081

Công ty Điện lực Bạc Liêu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cấp điện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020 (Số thông báo: 20200942031 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/10/2020 10:16)

Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ...