Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây lắp (Số thông báo: IB2300156955 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2023 15:45)

Bên mời thầu: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Mạnh...

Mua sắm CCDC cho các đơn vị phục vụ công tác thanh xử lý và phục vụ SXKD

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC mời chào hàng cạnh tranh rút...

Gói thầu số 38: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC – dự toán (đoạn Km37+00 – Cuối tuyến)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây...

Khu dân cư và dịch vụ thương mại Khi công nghiệp Thanh Bình

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn Thông báo mời quan...

Gói thầu số 08: Mua sắm vật chất huấn luyện TDTT năm 2023

Kho K380/Binh chủng pháo binh Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Gói thầu số 08: Mua sắm vật chất huấn...

Trang cấp phương tiện, thiết bị dụng cụ an toàn theo Kế hoạch AT-VSLĐ năm 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Chào hàng cạnh tranh rút gọn...

Gói thầu số 05: Tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Na Rì, Ngân Sơn và kết nối liên vùng Na Rì, Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Sở Xây dựng Bắc Kạn mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 05: Tư vấn lập đồ...

Gói thầu số 04: Tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm và kết nối liên vùng Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Sở Xây dựng Bắc Kạn mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn lập đồ...

Gói thầu số 03: Tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Mới, Bạch Thông và kết nối liên vùng Chợ Mới, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Sở Xây dựng Bắc Kạn mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Tư vấn lập đồ...

Thi công: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS tại tỉnh Bắc Kạn

VIETTEL BẮC KẠN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Cung cấp, lắp đặt rèm trụ sở làm việc KBNN Bắc Kạn

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt rèm trụ sở...

Gói vật tư, nguyên vật liệu thực hành

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Đồn Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước:...

Gói vật tư, nguyên vật liệu thực hành

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Đồn Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước:...

Gói vật tư, nguyên vật liệu thực hành

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Đồn Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước:...

Gói 01: Phân tích mẫu bí xanh

Viện Thổ nhưỡng nông hóa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 01: Phân tích mẫu bí xanh (mã...

(gia hạn) Gói thầu số 11: Mua sắm lắp đặt thiết bị

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 01: Mua sắm xe ôt phục vụ công tác chung

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01: Mua...

Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung cho Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

Hội Nông Dân Tỉnh Bắc Kạn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ...

Gói thầu số 04: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu thực hiện gói thầu số 03

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 04:...