Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án Kè chống xói lở bờ hữu Sông Cầu đoạn qua tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bắc Kạn (Được phê duyệt tại văn bản Quyết định số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200676669 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 14:06)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngân Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thành Đạt Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200763058 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 15:54)

Bên mời thầu: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Mạnh...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường sản xuất Kéo Mèo – Nặm Đăm

Chủ đầu tư: UBND xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (Được phê duyệt tại văn bản 117/QĐ-UBND ngày 03/8/2020) Tổng mức đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất, môi trường, vật tư thực hiện dự án 4- An toàn thực phẩm năm 2020. (Số thông báo: 20200811862 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 15:40)

Bên mời thầu: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng sinh Hóa Dự án: Mua hóa chất, môi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa nhà điều trị Methadone và Trạm Y tế thị trấn Đồng Tâm (Số thông báo: 20200812303 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 16:35)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH BẮC KẠN Nhà thầu trúng thầu: Xưởng cơ khí Chính Tứ Dự án: Sửa chữa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200678424 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 14:39)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Mới Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thành Đạt Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20200810287 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 10:15)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ xã Trần Phú Nhà thầu trúng thầu: Công ty Bảo...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường sản xuất Đin Đeng

Chủ đầu tư: UBND xã Bộc Bố (Được phê duyệt tại văn bản ngày 31/07/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.269.489.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường sản xuất Nà Cọ – Nà Cà

Chủ đầu tư: UBND xã Xuân La (Được phê duyệt tại văn bản ngày 05/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.148.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường sản xuất 258B-Nà Slỉ

Chủ đầu tư: UBND xã Xuân La (Được phê duyệt tại văn bản ngày 05/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.430.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường sản xuất Ngảm Nạm

Chủ đầu tư: UBND xã Xuân La (Được phê duyệt tại văn bản ngày 05/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 05/08/2020 Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường sản xuất Khâu Phảng – Khâu Vai

Chủ đầu tư: UBND xã Bộc Bố (Được phê duyệt tại văn bản ngày 31/07/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.059.000.000 VND Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu mua chăn, màn, chiếu, ga, gối, đệm cho các khoa, phòng Bệnh viện và các Trạm Y tế xã năm 2020 (Số thông báo: 20200806817 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 10:37)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGÂN SƠN Nhà thầu trúng thầu: Trương Thị Điền Phương Dự án: Gói thầu mua chăn, màn, chiếu,...