Gói thầu: Xây lắp

Trường Mầm non xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu: Xây lắp...

Xây lắp công trình

Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công...

Xây lắp công trình

UBND xã Tự Lạn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Đông Bảo Tuấn xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang “

Chủ đầu tư: UBND xã Tuấn Đạo (Được phê duyệt tại văn bản 168/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 2.894.958.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình Xây dựng một số ga chung chuyển rác trên địa bàn thành phố “

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD số 02 thành phố Bắc Giang (Được phê duyệt tại văn bản 119/QĐ-DA2 ngày 16/10/2020 ) Tổng mức...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập phương án BT GPMB, trích đo giải thửa (Số thông báo: 20201064163 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/10/2020 10:53)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 02 thành phố Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư, hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tháng 9 năm 2020 (Số thông báo: 20200940136 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/10/2020 10:46)

Bên mời thầu: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm Dự án: Mua vật tư,...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm dầu nhờn động cơ (Số thông báo: 20201009473 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/10/2020 10:11)

Bên mời thầu: Cục Hậu cần - Quân đoàn 2 Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế PS Dự án: Kế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công gói thầu hỗn hợp số 01 (Số thông báo: 20200948114 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 09:26)

Bên mời thầu: Công an tỉnh Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Dự án: Cơ sở làm việc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20200972249 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 17:24)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty tnhh kỹ thuật điện và xây dựng HKV Dự án: SCL...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm phim khô X-Quang kỹ thuật số năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng (Số thông báo: 20200984077 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/10/2020 23:08)

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ Phần Vật Tư Hóa Chất Và Thiết Bị...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi phí xây lắp (Số thông báo: 20201018366 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 15:15)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Xây Dựng Giao Thông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200911316 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 14:25)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hùng Mai Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần xây dựng và thương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 9.280 con gà giống loại gà Mía lai Chọi 21 ngày tuổi (Số thông báo: 20200888660 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/10/2020 08:01)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hỗ trợ 22.430 con gà giống loại gà Mía lai 21 ngày tuổi (Số thông báo: 20200919998 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 18:45)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An, huyện Sơn Động Nhà thầu trúng thầu: Hợp tác xã vệ sinh môi trường, Nông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Lập HSMT gói thầu thi công xây dựng (Số thông báo: 20201060132 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 09:11)

Bên mời thầu: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC GIANG Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt...

Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công và lắp...

Mua thuốc cấp cứu ban đầu và vật tư y tế năm 2020

Công ty Điện lực Bắc Giang Chào hang cạnh tranh rút gọn trong nước: Mua thuốc cấp cứu ban đầu và vật tư y tế...

Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây lắp (số thông báo: 20201069172 - 00. Thời điểm đăng tải:...