Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHONG Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XD MINH HIẾU 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, chống thấm các khu nhà xưởng, gara của Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV (Số thông báo: 20210941887 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 11:03)

Bên mời thầu: Công ty Nhiệt điện Sơn Động TKV Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Đỗ Phát Dự án: Sửa chữa, chống...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần đường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư, dụng cụ sử dụng cho dao mổ siêu âm model GEN 11 tháng 9 năm 2021 (Số thông báo: 20210951912 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 08:39)

Bên mời thầu: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ PHAN ANH Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp ray, ghi và phụ kiện nối giữ (Số thông báo: 20210924507 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 08:43)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Tân Cơ - Cơ khí Cầu đường(0101021398 -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH một thành...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Ngạn Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN EJC;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Giao thông, thoát nước mưa bổ sung) (Số thông báo: 20210934379 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 09:30)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210964486 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 18:03)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Xương Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tiến Lộc Dự án: Đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm y tế huyện Lục Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Dược phẩm Minh Tâm 2/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: UBND xã Mai Trung Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Cầu đường 12 2/ Công ty bảo hiểm Mic Bắc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng công trình (Số thông báo: 20211001216 – 01. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 14:43)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Cẩm Đàn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG SƠN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm điều hòa (Số thông báo: 20211042129 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 08:33)

Bên mời thầu: Viễn thông Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên TM-ĐT Cường Thịnh Dự án: Xây dựng CSHT trạm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210957257 – 01. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 18:01)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Tăng Tiến Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần xây dựng An Phương Bắc Giang Dự án:...

Mua hóa chất xét nghiệm tháng 10 năm 2021

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm tháng 10 năm 2021...

Mua sắm trang thiết bị nâng cấp Đài truyền thanh xã Đồng Lạc

Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền thông Chấn Hưng Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nâng...