Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị (Số thông báo: 20200526918 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/08/2020 10:11)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Nước và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20200677734 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 15:46)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Phú Mỹ Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04 – Mua hệ thống bốn điểm neo (Số thông báo: 20200361173 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 09:34)

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình Ngầm PTSC Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20200717049 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/08/2020 17:15)

Bên mời thầu: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG LÊ Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Gói 3) (Số thông báo: 20200710508 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/08/2020 11:50)

Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Bình Châu Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo Dự án: Kiên cố...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật liệu xây dựng (Số thông báo: 20200817353 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 09:09)

Bên mời thầu: Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh Sát Biển 3 Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh cửa hàng Thành Nam Dự án: Sửa chữa...

Cung cấp và lắp đặt thiết bị lọc nước

Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Cung cấp và lắp đặt thiết bị...

G2001 – Mua sắm Bộ quả lọc và dây máu dùng trong lọc máu liên tục

Bệnh viện Bà Rịa Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: G2001 - Mua sắm Bộ quả lọc và dây máu dùng trong...

G2002 – Mua sắm Dung dịch khử khuẩn thiết bị lọc máu

Bệnh viện Bà Rịa Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: G2002 - Mua sắm Dung dịch khử khuẩn thiết bị lọc máu...

G2003 – Mua sắm Dung dịch khử khuẩn thiết bị lọc máu thành phần axit peracetic

Bệnh viện Bà Rịa Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: G2003 - Mua sắm Dung dịch khử khuẩn thiết bị lọc máu...

G2004 – Mua sắm Bộ quả lọc và dây máu dùng trong lọc tách huyết tương, Kim bướm dùng trong lọc máu nhân tạo

Bệnh viện Bà Rịa Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: G2004 - Mua sắm Bộ quả lọc và dây máu dùng trong...

G2005 – Mua sắm Bộ dây lọc máu dùng cho máy lọc máu 5008S

Bệnh viện Bà Rịa Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: G2005 - Mua sắm Bộ dây lọc máu dùng cho máy lọc...

G2006 – Mua sắm Dung dịch khử khuẩn quả lọc

Bệnh viện Bà Rịa Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: G2006 - Mua sắm Dung dịch khử khuẩn quả lọc, Dung dịch...

Cung cấp phụ tùng cho nồi hơi

Vietsovpetro Gói số VT-307/20-KT: Phụ tùng cho nồi hơi Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế Phương thức lựa chọn...

Mua sắm vật tư tự động hóa phục vụ bảo dưỡng

Chi nhánh tổng công ty Phân bón & HCDK Chào giá cạnh tranh gói thầu:Mua sắm vật tư tự động hóa phục vụ bảo dưỡng...

Thuê dịch vụ thay thế các tuyến ống nước Raw

Chi nhánh tổng công ty Phân Bón & HCDK- CTCP. Chào giá cạnh tranh gói thầu: Thuê dịch vụ thay thế các tuyến ống nước...