Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái Nhà thầu trúng thầu: 1/...

(hủy thầu) Mua sắm vật tư phẫu thuật chấn thương cho bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái trong khi chờ kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2021

Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư phẫu thuật chấn thương cho...

Xây dựng công trình

Công ty cổ phần Tư vấn giám sát, Kiểm định xây dựng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình...

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình

Công ty cổ phần Tư vấn giám sát, Kiểm định xây dựng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05:...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Công ty TNHH Phú Thiện Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Cải...

Thi công xây dựng công trình

Công ty TNHH Phú Thiện Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Trường Tiểu học và Trung...

(Sửa đổi) Gói thầu số 03 Xây dựng công trình

Công ty cổ phần Tư vấn giám sát, Kiểm định xây dựng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03...

Thi công xây dựng công trình

Công ty TNHH Phú Thiện Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Nhà văn hóa tổ 18,...

Gói thầu số 01: Mua sắm thùng đựng rác thải sinh hoạt trang bị cho các cơ quan

Công ty TNHH Phú Thiện Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm thùng đựng rác thải sinh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm y cụ phục vụ các khoa năm 2021 (Số thông báo: 20210142042 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 09:30)

Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Việt Thái Dự án: Mua sắm y cụ cho...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Yên Bái Nhà thầu trúng thầu: 1/ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU 2/ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy hàn cáp quang (Số thông báo: 20210147752 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 10:10)

Bên mời thầu: Viễn thông Yên Bái Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần cáp quang Việt Nam VINA OFC Dự án: Mua sắm 07...

Xây dựng công trình: Công trình thoát nước thôn Đồng Phay xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây dựng công trình: Công trình...

Gói thầu số 06: Cắm cọc giải phóng mặt bằng, đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái Mời Đấu thầu...

Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế nội thất

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Yên Bái

Sửa chữa lớn năm 2021: Xe ô tô gắn cẩu 21M – 000.74

Công ty Điện lực Yên Bái Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Sửa chữa lớn năm 2021: Xe ô tô...

Thi công xây dựng + Mua sắm lắp đặt thiết bị

Công ty TNHH Phú Thiện Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng + Mua sắm lắp đặt thiết bị...

Xây dựng công trình: Công trình thoát nước

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình:...