Gói thầu số 3: Giám sát lắp đặt thiết bị

Công ty Điện lực Yên Bái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Giám sát lắp đặt thiết bị...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Yên Bái

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Cầu Ngòi Viễn, Ngòi Câu, Ngòi Còng, đường Âu Lâu – Đông An (ĐT.166)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói...

(hủy thầu) Gói thầu số 3: Giám sát lắp đặt thiết bị

Công ty Điện lực Yên Bái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 3: Giám sát lắp đặt thiết bị (Số thông...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Yên Bái

Gói 01 In phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cầu Ngòi Viễn, Ngòi Câu, Ngòi Còng, đường Âu Lâu – Đông An (ĐT.166)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Yên Bái

Gói thầu số 04 Xây dựng công trình: Trụ sở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: 1/ TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC KỸ THUẬT...

In Tài liệu hỏi đáp về bầu cử và phù hiệu các tổ chức phục vụ bầu cử

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

(gia hạn) Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Trường mầm non Quy Mông

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03:...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mỹ Gia (đầu tư cho 3 cấp học), huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại SPT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng...

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Di dời, xây mới chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại SPT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng...

Xây dựng công trình: Trường mầm non Minh An (Điểm trường thôn Đồng Quẻ), xã Minh An

Công ty Cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình:...