Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì mạng đo mưa tự động chuyên dùng cảnh bảo sớm

Công ty Cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 04 – Xây dựng công trình: Trường mầm non Tô Mậu, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Công ty Cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ phương đông...

Mua sắm Bơm chân không thuộc hệ thống khí y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Bơm chân không thuộc...

Thi công xây dựng công trình Sửa chữa công trình thoát nước tại lý trình Km19+350m và lý trình Km21+150m đường Khánh Hòa – Minh Xuân (ĐT.171)

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Sửa...

Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Sửa...

Thi công xây dựng công trình Cải tạo cơ sở hạ tầng doanh trại trung đoàn 121 (Trường Quân sự Ấp Bắc cũ)

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH YÊN BÁI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Chỉnh trang đô thị khu vực tổ dân phố số 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái . Số KHLCNT: 20220129892 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Yên Bái (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT:...

“Mua sắm Vật tư, dụng cụ phục vụ cho khai thác vườn cây cao su năm 2022”

Công ty cổ phần Cao su Yên Bái Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: “Mua sắm Vật tư, dụng...

Gói thầu số 4: Thí nghiệm hiệu chỉnh

Công ty Điện lực Yên Bái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Thí nghiệm hiệu chỉnh (số TBMT:...

Gói thầu số 04: Thu gom và xử lý rác thải thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 11 tháng năm 2022

Trung tâm kiểm định xây dựng tỉnh Yên Bái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Thu gom và...

Gói thầu số 2: Mua sắm và lắp đặt thiết bị

Công ty Điện lực Yên Bái Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm và lắp đặt thiết...

Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Sửa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Yên Bái Nhà thầu trúng thầu: 1/ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU 2/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGHĨA LỘ Nhà thầu trúng thầu: 1+3/Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư Giáo dục...

Gói thầu số 04: Thu gom và xử lý rác thải thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 11 tháng năm 2022

Trung tâm kiểm định xây dựng tỉnh Yên Bái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Thu gom và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20211268023 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/01/2022 09:39)

Bên mời thầu: Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện Dự án: Trụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Trần Hoàng Yên Bái Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TRẦN HOÀNG YÊN BÁI 2/ Tổng Công...