Gói thầu số 02: Hóa chất, sinh phẩm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Hóa chất,...

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01: Vật tư...

Mua thuốc năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Lương Tài

Trung tâm Y tế huyện Lương Tài Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua thuốc năm 2022 của Trung...

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm...

Gói thầu số 03: Khí y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Khí y...

Mua vật tư y tế, sinh phẩm

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư y tế,...

Gói thầu số 04: Hóa chất sát khuẩn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Hóa chất...

Gói thầu số 01: Mua sắm chế phẩm sinh học (vi sinh)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn xây dựng Cao Huỳnh Phát Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Cung ứng các mặt hàng sinh phẩm, vật tư y tế cho Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2022

Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Cung ứng các mặt hàng sinh...

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế chuyên khoa phẫu thuật thần kinh năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm...

Mua test xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Gia Lai

Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Gia Lai Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua test xét nghiệm phục...

Gói thầu số 01: Vật tư, hóa chất, phương tiện phòng hộ, bao gồm 12 mặt hàng

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01: Vật...

Gói thầu số 02: Test nhanh xét nghiệm SAR-CoV-2, bao gồm 01 mặt hàng (nhóm 5)

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02:...

Mua trang phục phòng chống dịch (Mã 02.2022)

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu: Mua trang phục phòng...

Mua hóa chất xét nghiệm miễn dịch tháng 01 năm 2022

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu: Mua hóa chất xét...

Mua hóa chất xét nghiệm huyết học tháng 01 năm 2022

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu: Mua hóa chất xét...

Mua hóa chất xét nghiệm tháng 01 năm 2022

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua hóa chất xét...

Mua sắm test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2021

Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm test nhanh định tính...

Mua sắm phụ tùng thay thế cho hệ thống CT-Scanner 128 lát cắt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm phụ tùng thay thế...

Mua sắm bổ sung sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm bổ sung sinh phẩm...