Mua sắm Bộ hóa chất đồng bộ

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Bộ hóa chất đồng bộ dùng trong xét nghiệm...

Gói 1: Bông, băng, gạc dùng trong phẫu thuật, điều trị vết thương, gồm 29 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 1: Bông, băng, gạc dùng trong phẫu thuật, điều trị...

Gói 10: Phim X-quang, gồm 2 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 10: Phim X-quang, gồm 2 mặt hàng (Số thông báo:...

Mua phân hữu cơ vi sinh sản xuất từ than bùn, thuốc bảo vệ thực vật sinh học năm 2020

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

Mua hóa chất vật tư

Bệnh viện Từ Dũ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua hóa chất vật tư phục vụ cho nghiên cứu bảo quản...

Gói 3: Dung dịch ngâm diệt bào tử vi khuẩn và hóa chất khác, gồm 5 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 3: Dung dịch ngâm diệt bào tử vi khuẩn và...

Gói 6: Găng tay, gồm 4 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 6: Găng tay, gồm 4 mặt hàng (Số thông báo:...

Gói 2: Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương, gồm 8 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 2: Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương, gồm 8...

Gói 7: Chỉ khâu, gồm 33 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 7: Chỉ khâu, gồm 33 mặt hàng (Số thông báo:...

Gói 8: Dao phẫu thuật, gồm 2 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 8: Dao phẫu thuật, gồm 2 mặt hàng (Số thông...

Gói 9: Thủy tinh thể nhân tạo, gồm 3 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 9: Thủy tinh thể nhân tạo, gồm 3 mặt hàng...

Gói 14: Vật tư sử dụng trong nha khoa, gồm 63 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 14: Vật tư sử dụng trong nha khoa, gồm 63...

Gói 4: Vật liệu cầm máu, dây truyền, dây dẫn, ống thông, ống dẫn lưu, ống hút, ống nối, dây nối, chạc nối, gồm 31 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 4: Vật liệu cầm máu, dây truyền, dây dẫn, ống...

Gói 11: Vật tư dùng trong phẫu thuật Tim mạch và Tiêu hóa, gồm 2 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu Gói 11: Vật tư dùng trong phẫu thuật Tim mạch và...

Gói 5: Bơm tiêm, Kim tiêm, Kim chọc dò, Kim châm cứu gồm 15 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 5: Bơm tiêm, Kim tiêm, Kim chọc dò, Kim châm...

Gói 13: Khẩu trang, tấm trải, túi lọ bệnh phẩm, ống hút dịch, gồm 13 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 13: Khẩu trang, tấm trải, túi lọ bệnh phẩm, ống...

Gói 12: Đinh, nẹp, vít phẫu thuật, gồm 18 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 12: Đinh, nẹp, vít phẫu thuật, gồm 18 mặt hàng...

Gói 11: Vật tư dùng trong phẫu thuật Tim mạch và Tiêu hóa, gồm 2 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu Gói 11: Vật tư dùng trong phẫu thuật Tim mạch và...

Mua hóa chất, dụng cụ phục vụ nghiên cứu

Viện Dược liệu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua hóa chất, dụng cụ phục vụ nghiên cứu (Số thông báo: 20201169725...

Gói thầu NVL-3: Cung cấp dung môi, hóa chất, vật tư thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Viện năm 2020

Viện Dược liệu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu NVL-3: Cung cấp dung môi, hóa chất, vật tư thực hiện...