Tư vấn khảo sát địa chất và lập thiết kế, dự toán

Công an tỉnh Vĩnh Phúc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát địa chất và lập thiết kế, dự...

Dịch vụ công ích từ km13 đến khu du lịch Tam Đảo, huyện Tam Đảo năm 2022

Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể thao huyện Tam Đảo Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Dịch vụ công ích từ...

(gia hạn) VY-CW01 Nạo vét và bảo tồn cảnh quan hồ Đầm Vạc

Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: VY-CW01 Nạo...

Xây lắp + Hạng mục chung + Dự phòng

Ủy ban nhân dân xã Hợp Châu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp + Hạng mục chung + Dự phòng...

Gói thầu xây lắp

Ủy ban nhân dân xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu xây...

NPC- JICA-VP- TVGS: Tư vấn giám sát Xây dựng và cải tạo đường dây trung áp, các TBA, đường dây hạ thế tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Tư vấn Quản lý dự án ĐTXD

Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Tư vấn Quản lý dự án ĐTXD (số TBMT:...

Xây lắp

Ủy Ban Nhân Dân Phường Khai Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp (số TBMT: 20220149518 - 00 .Thời điểm...

Thi công xây dựng

Trung tâm y tế thành phố Phúc Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (số TBMT: 20220146401 -...

Xây lắp + thiết bị

Ủy ban nhân dân xã Thanh Vân, huyện Tam Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp + thiết bị (số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20220141035 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 07:37)

Bên mời thầu: UBND xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Khổng Đức Thịnh Dự án: Đường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng (Số thông báo: 20211287679 – 01. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 15:16)

Bên mời thầu: ủy ban nhân dân xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần xây...

Gói thầu số 03: Mua sắm Hệ thống cấp khí oxy lỏng

BỆNH VIỆN QUÂN Y 109 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm Hệ thống cấp khí oxy...

Gói 4: Vệ sinh môi trường (từ tháng 1 đến tháng 12 2022)

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đường Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 4: Vệ sinh môi trường (từ...

Quản lý dự án

Ủy ban nhân dân phường Hội Hợp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Quản lý dự án ( Số TBMT: 20220145370 -...

Tư vấn giám sát

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát...

Xây lắp

UBND xã Liễn Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp ( Số TBMT: 20220144745 - 00. Thời điểm đăng tải...

(hủy thầu) Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT

Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT (Số...

(hủy thầu) Tư vấn quản lý dự án

Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án ( Số TBMT:...

Xây lắp

UBND xã Đồng Văn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Xây lắp (số TBMT: 20220147778 - 00. Thời điểm đăng tải: 20/01/2022...