Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp + Đảm bảo giao thông (Số thông báo: IB2200092891 – 01. Thời điểm đăng tải: 31/01/2023 13:46)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án cải tạo, xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: PCVP – 2022 – Xây lắp số 7 (Số thông báo: IB2200017711 – 02. Thời điểm đăng tải: 30/01/2023 07:55)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: IB2300003137 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/01/2023 16:54)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Văn Tiến Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DUYÊN NGUYÊN Dự án:Cải...

Xây dựng + Thiết bị

Ủy ban nhân dân xã Sơn Lôi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây dựng + Thiết bị (Mã...

Gói thầu số 26: Lập hồ sơ xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng rừng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA ...

PCVP – 2022 – Xây lắp số 9

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước...

Mua sắm, lắp đặt thiết bị

Ủy ban nhân dân xã Bồ Lý Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị (Mã...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm y tế thành phố Phúc Yên Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Vạn Niên 2/ Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: IB2200108123 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2023 16:40)

Bên mời thầu: UBND thị trấn Thanh Lãng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng (Số thông báo: IB2200080630 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2023 10:13)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Lạc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGŨ KIÊN Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng (Số thông báo: IB2200102962 – 01. Thời điểm đăng tải: 18/01/2023 14:22)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH DVTM & XD MINH QUANG VP Dự án: ....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng (Số thông báo: IB2200098963 – 01. Thời điểm đăng tải: 18/01/2023 09:36)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Văn Tiến Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 3: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: IB2200106407 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2023 11:44)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: IB2200107746 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2023 19:10)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN BÌNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AOC...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: IB2200093984 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2023 09:21)

Bên mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 283...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: IB2300002917 – 01. Thời điểm đăng tải: 19/01/2023 16:34)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MTV DUY AN Dự án:Đường GTNT xã Vĩnh Sơn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng (Số thông báo: IB2200100667 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2023 09:37)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Yên Đồng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 325 Dự án:Cải tạo, nâng cấp...