SCTX-2020-99 Cung cấp, lắp đặt nội thất phòng ăn khách Công ty

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; SCTX-2020-99 Cung cấp, lắp đặt nội thất phòng...

Cung cấp bao bì đựng sản phẩm Urê

Công ty TNHH Một thành viên đạm Ninh Bình Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Cung cấp bao bì đựng sản phẩm...

Cung cấp thiết bị, nội thất

Ban quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp thiết bị, nội...

Cung cấp thiết bị, nội thất

Ban quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp thiết bị, nội...

Gói thầu số 1 (Mua sắm vật liệu xây dựng)

Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1 (Mua...

Gói thầu số 55 : Cung cấp bột sơn, sơn, nút nhựa phục vụ sản xuất

Xưởng X260/Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 55 : Cung cấp bột sơn,...

Gói thầu 01: Cung cấp trang thiết bị nội thất thông dụng

BỆNH VIỆN BẠCH MAI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu 01: Cung cấp trang thiết bị nội thất thông dụng (số thông...

Mua sắm giá kho lưu trữ quay tay

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm giá kho lưu trữ quay tay (SốTBMT: 20201165989 -...

Cung cấp nguyên liệu cho phân đoạn sản xuất xi măng – MVT số 010901.40003.1 (Thạch cao OMAN) phục vụ cho sản xuất năm 2021

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vicem Tam Điệp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp...

Cung cấp nguyên liệu cho phân đoạn sản xuất xi măng – MVT số 010901.40004.1 (Thạch cao Thái Lan) phục vụ cho sản xuất năm 2021

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vicem Tam Điệp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp...

Cung cấp nguyên liệu cho phân đoạn sản xuất xi măng – MVT

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vicem Tam Điệp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung cấp nguyên liệu...

Cung cấp nhiên liệu cho sản xuất Clinker-MVT020102.40002.1 (Than cám 4a.1) phục vụ sản xuất năm 2021

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vicem Tam Điệp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp...

Mua sắm vật tư phục vụ phân tích

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm vật...

Mua sắm vật chất trang bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu A2

Công ty TNHH Tư vấn Thương mại và Dịch vụ Đại Kim Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật chất...

Cung cấp nguyên liệu cho phân đoạn sản xuất bột liệu – MVT 010299.40000.1 (Đất giầu Ôxít Silíc) phục vụ cho sản xuất năm 2021

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vicem Tam Điệp Cung cấp nguyên liệu cho phân đoạn sản xuất bột liệu...

Cung cấp lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp lắp...

Cung cấp nhiên liệu cho sản xuất Clinker-MVT020102.40010.1 (Than cám nhập khẩu) phục vụ sản xuất năm 2021

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vicem Tam Điệp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp...

Cung cấp nguyên liệu cho phân đoạn sản xuất bột liệu – MVT số 010402.40000.1 (Đất giầu Ôxít Sắt) phục vụ cho sản xuất năm 2021

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vicem Tam Điệp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp...

Mua sắm, lắp đặt thiết bị

Công ty cổ phần TvàT Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị (Số thông báo:...