Gói thầu số 08: Mua sắm doanh cụ + biển chỉ dẫn doanh trại

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Mua sắm...

Làm Quầy giao dịch

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Làm Quầy giao...

Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất cơ quan trung đoàn 31

Trung đoàn CSBV mục tiêu chính trị, kinh tế, VHXH, KHKT Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết...

Mua sắm vật tư thực hiện hợp đồng giao việc số 141 HĐGV và 167 HĐGV

Nhà máy A32/CKT/QC PK KQ Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư thực hiện hợp đồng giao việc số...

Gói thầu số 04: Mua cát silic Cn-24

Xưởng X265/Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 04: Mua cát silic Cn-24 (Số...

Mua sắm trang thiết bị nội thất phòng họp của Ban Tuyên giáo

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Minh Khang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết...

Cung cấp vật tư lắp đặt package air dryer làm sạch tách ẩm cho nhánh PA

Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ ( Lựa chọn nhà cung cấp ) Bên mời chào...

Mua sắm trang bị tủ, giường tầng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ T&H Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang bị tủ, giường tầng cho...

Mua sắm lắp đặt hệ thống ĐHKK và nội thất

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm lắp đặt...

Gói thầu số 13 Thiết bị nội thất văn phòng năm 2021

Viện Tài nguyên và Môi trường biển Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 13 Thiết bị nội thất văn...

Trang thiết bị nội thất văn phòng Lô 09-2/09 (gói thầu số VT-450/21-HDDK-TTL)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang thiết bị nội thất văn phòng Lô 09-2/09 (gói thầu...

Cung cấp gỗ thông xẻ thành khí

Xưởng X264/Cục Quân khí Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp gỗ thông xẻ thành khí (Số thông báo: 20210945399 -...

Gói thầu số 3: Mua giá để vật tư

Cục Kỹ thuật/Binh chủng Hóa học Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Mua giá để vật tư (Số...

(Hủy thầu) Gói 3: Nguyên vật liệu làm bể nuôi lươn bố mẹ, làm nhà ươn lươn giống

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói 3: Nguyên...

Gói thầu số 01: Cung cấp vật liệu xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp vật liệu xây...

Cung cấp vật liệu xây dựng

Kho KV3/cục Quân khí/TCKT Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Cung cấp vật liệu xây dựng(Số TBMT: 20210943993 - 00. Thời điểm...

Cung cấp vật liệu xây dựng

Ủy ban nhân dân xã Hương Ngải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp vật liệu xây dựng (Số thông báo:...

01 Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất Công ty Điện lực Đống Đa

Công ty Điện lực Đống Đa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01 Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất Công...

Sửa chữa doanh trại Công an huyện Si Ma Cai năm 2021

Công an tỉnh Lào Cai Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa doanh trại Công an huyện Si Ma Cai năm...

Cung cấp than cám cho sản xuất xi măng

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp than cám cho sản xuất...