Mua sắm than xốp hoạt tính năm 2021

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm than xốp...

Mua sắm vật tư, hàng hóa đảm bảo cho sinh hoạt và làm việc

Trung tâm Huấn luyện - Đào tạo/ Bộ Tư lệnh Pháo Binh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư,...

Cung cấp 100 tấn hat nhựa PP tráng màng

Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp 100 tấn hat nhựa PP...

Gói thầu số 01: Cung cấp vật liệu

UBND xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói mua sắm vật tư số 01 /KHMS -2021

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin Chào giá rộng rãi gói: Gói mua sắm vật tư số 01 /KHMS -2021 (cung cấp...

Gói thầu số 09.SCL2021 – Mua sắm vật tư, vật liệu phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 (đợt 2)

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Chi nhánh Tổng công ty phát điện 3 Công ty cổ phần Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói thầu số 02: Mua sắm nhôm tấm A1050

Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ Công an Phú Thọ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02:...

Gói thầu số 02: Mua sắm thép tấm phục vụ sản xuất Tủ sắt hồ sơ 02 cánh, 04 cánh cho Bộ Công an

Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ Công an Phú Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02:...

Gói thầu số 02: Phần xây dựng và thiết bị công trình

Công ty TNHH Đầu tư phát triển và TM An Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Phần...

Vật liệu

Chi nhanh công ty TNHH MTV Thanh Bình - BCA - Nhà máy sản xuất thiết bị chuyên dùng 2 Mời Chào hàng cạnh tranh...

(hủy thầu) 07 HH Vật liệu xây dựng

Công ty Điện lực Bình Định Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: 07 HH Vật liệu xây dựng (Số thông báo: 20210121905...

Cung cấp và lắp đặt cửa cuốn Công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà để xe hỗn hợp – Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt cửa cuốn Công trình: Cải...

Gói thầu 15/21 Cung cấp 125 tấn hạt nhựa PP tạo sợi

Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 15/21 Cung cấp 125 tấn...

Gói thầu số 03: Mua sắm, lắp đặt thiết bị

Công ty cổ phần xây dựng phát triển 68 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm, lắp...

(Sửa đổi) Gói thầu số 38: Cung cấp các phôi thép, ống inox phục vụ sản xuất kinh doanh

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 1: Sợi T/W 50/50 Nm 45/2 (Ne 27/2)

Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 Mời Đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu; Gói thầu số 1: Sợi T/W 50/50 Nm...

Cung cấp Hỗn hợp xi măng – hóa phẩm bơm trám giếng khoan năm 2021 cho lô 09-1 ( Gói thầu số VT-050/21-KB)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp Hỗn hợp xi măng - hóa phẩm bơm trám...

Gói số 19: Tủ bảo quản chống ẩm

Viện Khoa học hình sự Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 19: Tủ bảo quản chống ẩm (Số thông báo:...

Chế biến đất đá lẫn than

Công ty cổ phần than Vàng Danh_ Vinacomin Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chế biến đất đá lẫn than (số thông...

Thuê khai thác, bốc xúc và vận chuyển nguyên liệu năm 2021 (ký hiệu: XMST/2021/TNM)

Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê khai thác, bốc xúc và vận...