Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 01 XL: Xây lắp (Số thông báo: 20211236246 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 14:40)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: Liên Danh Công ty TNHH Một thành viên Trường Thịnh Tuyên Quang...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện...

Bảo hiểm phương tiện vận chuyển năm 2022

Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Bảo...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20211293018 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2022 11:57)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Báo Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ XÂY DỰNG SOGI; 2/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm thiết bị ONT lần 1 năm 2022 (Số thông báo: 20220133727 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2022 07:59)

Bên mời thầu: Viễn thông Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VFT Dự án: mua sắm thiết bị ONT lần...

In Bản tin huyện Hàm Yên năm 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Đầu tư công nghệ Thủ Đô Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In...

Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Báo Tuyên Quang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In Bản tin Khuyến nông năm 2022 (Số thông báo: 20220128885 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2022 09:38)

Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hùng Cường Dự án: In Bản tin Khuyến nông...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Xây dựng Trụ sở làm việc của Báo Tuyên Quang . Số KHLCNT: 20220126299 – 00

Chủ đầu tư: Báo Tuyên Quang (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 24/QĐ-UBND văn bản ngày: 12/01/2022 ) Tổng mức đầu tư: 34.863.551.000...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN LÂM BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN LÂM BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN LÂM BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Đinh Tuyên; 2/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN LÂM BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ CÔNG TY TNHH HÙNG LONG TUYÊN QUANG; 3/...