(gia hạn) Mua hóa chất, vật tư y tế do không lựa chọn được nhà thầu gói thầu 6 tháng cuối năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua hóa chất, vật tư y tế do không...

Đầu tư mua sắm module điều khiển giám sát tại các trạm BTS và thiết bị điều khiển ATS cho các trạm BTS năm 2021

Viễn thông Tuyên Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đầu tư mua sắm module điều khiển giám sát tại các trạm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch (Số thông báo: 20210472019 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 09:15)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 (Số thông báo: 20210447783 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 09:34)

Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Việt Sinh Dự...

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin...

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ và nhập dữ liệu tài liệu hồ sơ lưu trữ (từ năm 2003-2009)

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ và...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Thi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Trung tâm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán công trình (Số thông báo: 20210469049 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/04/2021 09:59)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên...

Mua hệ thống máy xét nghiệm covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Mua hệ thống máy xét nghiệm covid-19 (số thông...

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp của trường Đại học Tân Trào năm 2021

Trường Đại học Tân Trào Tuyên Quang Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp của trường Đại...

Xây lắp công trình

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình ( Số TBMT: 20210475907...

Xây lắp công trình

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình ( Số TBMT: 20210475980...

Cung ứng xi măng, ống cống

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Gói thầu sô 01: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình (Số thông báo: 20210465775 – 00. Thời điểm đăng tải: 27/04/2021 10:31)

Bên mời thầu: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, TỈNH TUYÊN QUANG Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH HP Trường Giang Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn lập nhiệm vụ Quy hoạch (Số thông báo: 20210466681 – 00. Thời điểm đăng tải: 27/04/2021 14:40)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG...