Gói thầu số 1: Mua trâu giống

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tuyên Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Tỉnh đoàn Tuyên Quang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (số thông...

Vệ sinh, thông rửa và khoan doa hệ thống hố khoan thoát nước nền đập Thủy điện Tuyên Quang năm 2021

Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vệ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Trường Đại học Tân Trào và Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (Số thông báo: 20210231970 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 07:55)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị đồng phục cho cán bộ công nhân viên năm 2021 (Số thông báo: 20210149191 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 11:18)

Bên mời thầu: Viễn thông Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HẰNG Dự án: Trang bị đồng phục cho cán bộ...

Tư vấn giám sát xây dựng

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát xây dựng (Số thông báo:...

Tư vấn QLDA

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn QLDA (Số thông báo: 20210235398 - 00....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 04 BH: Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20210124117 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 14:46)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không Dự án: 11 công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210160864 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 14:11)

Bên mời thầu: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Mua sắm cáp quang và phụ kiện các loại

Viễn thông Tuyên Quang Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm cáp quang và phụ kiện các loại (Số thông báo:...

Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình

Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình...

Gói số 03: Tư vấn giám sát xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Huy Hoàng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 03:...

Gói thầu 02 MS: Mua sắm VTTB

Công ty Điện lực Tuyên Quang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 02 MS: Mua sắm VTTB (Số thông báo:...

Gói thầu số 02: Xây lắp

Công ty Điện lực Tuyên Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp (Số thông báo: 20210230479...

(hủy thầu) Gói thầu số 02: Xây lắp

Công ty Điện lực Tuyên Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp (Số thông báo: 20210208322...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thay tấm bản cực lọc bụi (Số thông báo: 20210151798 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 16:07)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI Nhà thầu trúng thầu: 0103001481 Công ty cổ phần kỹ thuật cơ điện...