Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km129+560 ÷ Km139+560, QL.2D, tỉnh Tuyên Quang; Số KHLCNT: 20210941947 – 00

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/09/2021) Tổng mức đầu tư: 29.984.936.000 VND Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch (Số thông báo: 20210951089 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 10:24)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Yên Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210875683 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 09:19)

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210843823 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 17:22)

Bên mời thầu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đức Huy...

Gói thầu số 01 – Mua tem chuẩn hóa

Công ty Điện lực Tuyên Quang Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 - Mua tem chuẩn hóa (...

Mua sắm thiết bị y tế năm 2021

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2021 của...

(Gia hạn) Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng...

(Gia hạn) Mua vaccin năm 2021 cho Trung tâm Y tế huyện Na Hang trực thuộc Sở Y tế

Trung tâm Y tế huyện Na Hang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vaccin năm 2021 cho Trung tâm Y tế...

Gói thầu số 4: Di chuyển đường dây 0,4KV

Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Di chuyển đường dây 0,4KV (Số...

Gói thầu số 07 – Nén tĩnh cọc thí nghiệm

Công ty Điện lực Tuyên Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07 – Nén tĩnh cọc thí nghiệm...

(Gia hạn) Mua vaccin năm 2021 cho Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên trực thuộc Sở Y tế

Trung tâm y tế huyện Hàm Yên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vaccin năm 2021 cho Trung tâm Y tế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210576111 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 09:48)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: Liên danh công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm tài sản trang bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2021 (Số thông báo: 20210870945 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 15:34)

Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Nguyễn Kính Sinh Dự án: Mua sắm tài sản trang bị...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và thương mại...

Gói thầu số 02: Thuê máy chủ đảm bảo cài đặt phần mềm thư viện điện tử phục vụ công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 02: Thuê máy chủ đảm bảo cài...