(gia hạn) Gói thầu số 3: Giám sát lắp đặt thiết bị giám sát ắc quy online

Công ty Điện lực Lạng Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Giám sát lắp đặt thiết bị...

Kiểm toán BCTC năm 2020, 2021 của Tập đoàn Bưu

Văn phòng Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Kiểm toán BCTC năm 2020, 2021 của Tập...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Tư vấn thiết kế và giám sát công trình

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Sài Gòn Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói số 4: Tư vấn giám sát thi công công trình

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Ban Quản lý dự án Lưới điện Thành phố Hồ...

Tư vấn khảo sát lập BCKTKT-TDT

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH Công ty Điện lực Bình Chánh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư...

Tư vấn khảo sát lập BCKTKT- TDT

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM TNHH Công ty Điện lực Bình Chánh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 04 Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán

Điện lực Long Thành - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 04 Tư...

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Mời đấu thầu...

Tư vấn khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, lập báo cáo

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn khảo sát địa chất,...

Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công hạng mục giao thông

Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Khảo sát thiết...

Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự

Điện lực Long Thành - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 04: Tư...

Tư vấn giám sát

Công ty Điện lực Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn giám sát (Số thông báo: 20201176656 - 00. Thời điểm...

Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Ban QLDA xây dựng huyện Phú Riềng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự...

Tư vấn thiết kế Bản vẽ thi công, dự toán

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn thiết kế Bản vẽ...

Tư vấn Kiểm toán

Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn Kiểm toán (Số thông báo: 20201177844 - 00....

Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Lập thiết kế...

Gói thầu số 01: Lập điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu C

Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Lập...

Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã Nghi Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát,...

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán

Công ty Thủy điện Đồng Nai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và...

Gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt

Công ty Điện lực Long An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Long An