Gói thầu 05 SCL2021 TTĐLĐ: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế xử lý chống sạt lở móng trụ vị trí 13 đường dây 220kV Đại Ninh – Di Linh

Truyền tải điện Lâm Đồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu 05 SCL2021 TTĐLĐ: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát...

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường Đồng Tâm 3 – Cỏi, xã Thiết Ống

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói...

Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường Thọ Phú – Thọ Tân

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói...

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát địa chất, kháo sát địa hình và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường Quán Lào – Sét – Dốc Lê (ĐT.528)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu số 01: Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Ba giai đoạn 2021-2030

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Ba Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Lập quy hoạch...

Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

Công ty Điện lực Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập Báo cáo...

Tư vấn lập BCKTKT, lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu lắp đặt hệ thống chuông hình kiểm soát an ninh Khu căn hộ Vinhomes Royal City

BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ KHU CĂN HỘ VINHOMES ROYAL CITY Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn lập BCKTKT, lập HSMT...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Tư vấn giám sát số 2

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Tư vấn giám sát số 1

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Tư vấn giám sát số 3

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường Núi Sến – Đình Xuân Đài

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu số 01: Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Nông giai đoạn 2021-2030

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Nông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Lập quy hoạch sử dụng...

Tư vấn giám sát số 4

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 07: Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ Uy Vũ Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Lập báo...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại An Giang

Tư vấn giám sát xây dựng

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát xây dựng (Số thông báo:...

Gói thầu số 01: Kiểm toán các dự án 01 2021

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc - Chi nhánh tổng công ty điện lực Miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Tư vấn QLDA

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn QLDA (Số thông báo: 20210235398 - 00....

Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Ban Quản lý dự án Truyền tải điện - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Mời đấu thầu rộng rãi trong...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu 3: Tư vấn khảo sát phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 3: Tư vấn khảo sát...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội