Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 5,6,7,8,9 (Số thông báo: 20220145843 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/01/2022 10:41)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Metis heathcare consulting Dự án: Mua vật tư,...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần khoa học công nghệ MetechVietnam; 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2022 (Số thông báo: 20211293890 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/01/2022 08:51)

Bên mời thầu: Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO Dự án: Lập báo...

Gói số 03: Chăm sóc cây xanh Công an tỉnh

Công an tỉnh Trà Vinh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 03: Chăm sóc cây xanh Công an tỉnh (Số...

Gói thầu số 7: Thi công Mở rộng bãi rác huyện Càng Long

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng covico Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 7: Thi công...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) các gói thầu vốn Sửa chữa lớn năm 2022 – Công ty Nhiệt điện Duyên Hải . Số KHLCNT: 20220137384 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt...

Hàng hóa Test xét nghiệm nhanh Covid-19

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Hàng hóa Test...

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng Đường nhựa từ ấp 16 đấu nối TL 914

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TOÀN TÂM Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 08:...

(gia hạn) Gói thầu số 27: Sinh phẩm làm kháng sinh đồ (Bao gồm 33 mặt hàng)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẦU NGANG Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 27: Sinh phẩm làm kháng...

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng Cầu khóm 30|4

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU TRỌNG TÍN Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây...

Thi công xây dựng công trình

Công ty Cổ Phần Tư vấn Đấu thầu 4.0 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng công trình (số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thức ăn hỗn hợp cho bò (Số thông báo: 20211271424 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 16:49)

Bên mời thầu: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi Gia súc lớn Nhà thầu trúng thầu: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Mua hóa chất (Số thông báo: 20211236293 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 14:49)

Bên mời thầu: Trường Đại học Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu hóa chất và thiết bị Kim...

Mua vật dụng sinh hoạt cá nhân cho bệnh nhân, nhân viên y tế trong khu cách ly

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua vật dụng sinh hoạt cá...

Gói số 01: Phục hình Răng

Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói số 01: Phục hình Răng...

Gói thầu số 05: Phân tích các chỉ tiêu

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu: Gói thầu số 05:...

(gia hạn) Gói thầu số 18: Dây thở máy, Catheter, vật tư điện não đồ (Bao gồm 11 mặt hàng

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 18: Dây thở máy, Catheter,...

(gia hạn) Gói thầu số 19: Vật tư nha (Bao gồm 17 mặt hàng)

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 19: Vật tư nha (Bao...

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng Cầu Trung ương đoàn 30.4

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN PHÚC LONG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 09: Thi...