Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà làm việc

Công ty Điện lực Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quan trắc môi trường định kỳ năm 2021 (Số thông báo: 20211042650 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 09:48)

Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MEKONG Dự án: Quan trắc...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, Công trình: Xây dựng mới nhà làm việc Điện lực thành phố Trà Vinh ; Số KHLCNT: 20211037047 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Trà Vinh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 13/10/2021 ) Tổng mức đầu tư: 30.014.589.035 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh ; Số KHLCNT: 20211018884 – 01

Chủ đầu tư: Sở y tế tỉnh Trà Vinh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/10/2021 ) Tổng mức đầu tư: 1.600.000.000.000 VND Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Gói thầu: 1/ Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, địa chỉ...

Mua que thử nước tiểu 13 thông số

Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua que thử nước tiểu 13 thông số...

Gói thầu SXKD-47DH: Cung cấp vật tư PCCC

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 19: Lắp đặt thiết bị

Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bền vững Cửu Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu số 03: Thuê xét nghiệm 29 mẫu nước Mức B: (12 chỉ tiêu)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 03: Thuê xét nghiệm...

SXKD2021-HH01-2: Cung cấp NH3 cho hệ thống SCR – NMNĐ DH1,3 và DH3MR

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SXKD2021-HH01-2: Cung...

Gói thầu số 04: Xây dựng lưới địa chính – Đo đạc

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Xây dựng lưới...

Gói thầu số 05: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Đo đạc, chỉnh...

Gói thầu số 07: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính xã Long Vĩnh

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 07: Đo đạc, chỉnh lý bản...

Gói thầu số 03: Kiểm tra nghiệm thu Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính huyện Duyên Hải

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Kiểm tra nghiệm...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Trà Vinh

Gói thầu số 06: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Đo đạc, chỉnh...

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây dựngTrà Vinh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Duyên Hải; Số KHLCNT: 20211032832 – 00

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải (Được phê duyệt tại văn bản ngày 06/10/2021 ) Tổng mức đầu tư: 40.000.000.000 VND ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ ĐTPT2021-01: Nâng cấp hệ thống cổng chính NMNĐ Duyên Hải 1 (Số thông báo: 20210856621 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 13:28)

Bên mời thầu: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM...