Gói thầu số 07: Vật tư tiêu hao các chuyên khoa (Bao gồm 97 mặt hàng)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số 07: Vật tư tiêu hao các...

Gói 1: Bông, băng, gạc dùng trong phẫu thuật, điều trị vết thương, gồm 29 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 1: Bông, băng, gạc dùng trong phẫu thuật, điều trị...

Gói 10: Phim X-quang, gồm 2 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 10: Phim X-quang, gồm 2 mặt hàng (Số thông báo:...

Gói 6: Găng tay, gồm 4 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 6: Găng tay, gồm 4 mặt hàng (Số thông báo:...

Gói 3: Dung dịch ngâm diệt bào tử vi khuẩn và hóa chất khác, gồm 5 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 3: Dung dịch ngâm diệt bào tử vi khuẩn và...

Gói 2: Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương, gồm 8 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 2: Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương, gồm 8...

Gói 7: Chỉ khâu, gồm 33 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 7: Chỉ khâu, gồm 33 mặt hàng (Số thông báo:...

Gói 8: Dao phẫu thuật, gồm 2 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 8: Dao phẫu thuật, gồm 2 mặt hàng (Số thông...

Gói 9: Thủy tinh thể nhân tạo, gồm 3 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 9: Thủy tinh thể nhân tạo, gồm 3 mặt hàng...

Gói 14: Vật tư sử dụng trong nha khoa, gồm 63 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 14: Vật tư sử dụng trong nha khoa, gồm 63...

Gói 4: Vật liệu cầm máu, dây truyền, dây dẫn, ống thông, ống dẫn lưu, ống hút, ống nối, dây nối, chạc nối, gồm 31 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 4: Vật liệu cầm máu, dây truyền, dây dẫn, ống...

Gói 11: Vật tư dùng trong phẫu thuật Tim mạch và Tiêu hóa, gồm 2 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu Gói 11: Vật tư dùng trong phẫu thuật Tim mạch và...

Gói 5: Bơm tiêm, Kim tiêm, Kim chọc dò, Kim châm cứu gồm 15 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 5: Bơm tiêm, Kim tiêm, Kim chọc dò, Kim châm...

Gói 13: Khẩu trang, tấm trải, túi lọ bệnh phẩm, ống hút dịch, gồm 13 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 13: Khẩu trang, tấm trải, túi lọ bệnh phẩm, ống...

Gói 12: Đinh, nẹp, vít phẫu thuật, gồm 18 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 12: Đinh, nẹp, vít phẫu thuật, gồm 18 mặt hàng...

Gói 11: Vật tư dùng trong phẫu thuật Tim mạch và Tiêu hóa, gồm 2 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu Gói 11: Vật tư dùng trong phẫu thuật Tim mạch và...

Gói 13: Khẩu trang, tấm trải, túi lọ bệnh phẩm, ống hút dịch, gồm 13 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 13: Khẩu trang, tấm trải, túi lọ bệnh phẩm, ống...

Gói 12: Đinh, nẹp, vít phẫu thuật, gồm 18 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 12: Đinh, nẹp, vít phẫu thuật, gồm 18 mặt hàng...

(gia hạn) Mua Vật tư y tế tiêu hao Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh tháng 11/2020

Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua Vật tư y tế tiêu hao Bệnh viện Sản...

Gói 16: Sinh phẩm chẩn đoán invitro, gồm 26 mặt hàng

Trường Đại học Trà Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói 16: Sinh phẩm chẩn đoán invitro, gồm 26 mặt hàng...