Gói thầu số 08: Thi công sửa chữa Trung tâm y tế huyện Tiểu Cần và sửa chữa các Trạm Y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Tiểu Cần

Công ty Cổ Phần tư vấn thiết kế Hoàn Anh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công...

Gói thầu số 15: Thi công Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Công an xã

Công an tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 15: Thi công Cải tạo, sửa chữa, nâng...

Gói thầu số 14: Thi công Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Công an xã Long Sơn, Mỹ Hòa, Nhị Trường

Công an tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 14: Thi công Cải tạo, sửa chữa, nâng...

Gói thầu số 02: Hóa chất cho máy xét nghiệm Elisa (04 mặt hàng)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ NAM QUỐC Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Hóa...

Gói thầu số 12: Thi công Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Công an xã Đông Hải, Ngũ Lạc, Đôn Xuân

Công an tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 12: Thi công Cải tạo, sửa chữa, nâng...

Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Trà Vinh

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát các gói thầu thi công xây dựng số 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 và 15

Công an tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát các gói thầu...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Trà Vinh

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01 – Mua máy sấy thăng hoa cho Khoa Nông nghiệp – Thủy sản (Số thông báo: 20210674532 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 09:39)

Bên mời thầu: Trường Đại học Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT PHÚ THÀNH Dự án: Mua...

Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Trà Vinh

Gói thầu số 07: Tổ chức tiếp thị, quảng bá du lịch tỉnh Trà Vinh tại thành phố Hồ Chí Minh (hoạt động số 36)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Tổ...

Thi công xây dựng

Công ty Điện lực Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu...

Gói thầu số 08: Thi công cải tạo

Công an tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công cải tạo, sửa chữa, nâng...

Gói thầu số 01: Mua sắm văn phòng phẩm

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm...

Gói thầu số 02: Mua sắm Vật rẻ mau hỏng và vật tư văn phòng khác

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm...

Gói thầu số 23: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng các Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Cầu Kè (giai đoạn 2021-2025)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số...

Gói thầu số 11: Thi công Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Công an xã Phước Hưng, Ngãi Xuyên

Công an tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 11: Thi công Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Công...

Gói thầu số 01: Sinh phẩm y tế (19 mặt hàng)

Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư Nam Quốc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Sinh...

Gói thầu số 09: Thi công cải tạo

Công an tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công cải tạo, sửa chữa, nâng...