Đo vẽ thu hồi giao đất

Công ty Điện lực Phú Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đo vẽ thu hồi giao đất (Số thông báo: 20201169417...

Mua sắm phương tiện phục vụ công tác khoa học lịch sử

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm phương tiện phục vụ...

Đo vẽ thu hồi giao đất

Công ty Điện lực Phú Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đo vẽ thu hồi giao đất (Số thông báo: 20201169916...

Gói thầu số 3: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cần thiết

Công ty cổ phần Dịch vụ truyền thông và Công nghệ thông tin Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói...

Đo vẽ thu hồi giao đất

Công ty Điện lực Phú Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đo vẽ thu hồi giao đất (Số thông báo: 20201169748...

(gia hạn) Mua sắm vật tư và dịch vụ sửa chữa tin học năm 2020

Bệnh viện Trưng Vương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư và dịch vụ sửa chữa tin học năm...

Xây dựng giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khối ASEAN kết nối trên nền tảng chứng từ điện tử

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng giải pháp hỗ trợ doanh...

Xây dựng giải pháp hỗ trợ hoạt động logistics ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới trong khối ASEAN

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng giải pháp hỗ trợ hoạt...

(gia hạn) Vật tư, nguyên liệu cho hệ thống nhà màng tiêu chuẩn

Công ty TNHH Hoàng Bảo Phú Thọ Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Vật tư, nguyên liệu cho hệ thống nhà màng...

Mua sắm các ấn phẩm năm 2021 cho EVNNPC

Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm các ấn phẩm năm 2021 cho EVNNPC...

(gia hạn) Gói số 10: Cung cấp thiết bị đo đa chỉ tiêu chất lượng nước

Ban Quản lý dự án Investigating the use of nanobubble technology in aquaculture Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 10: Cung...

(gia hạn) Thuê chuyên gia an toàn thông tin

Cục An toàn thông tin Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê chuyên gia an toàn thông tin (SốTBMT:20201145866 – 00 ....

Mua sắm trang thiết bị tài sản năm 2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tài sản năm...

Thiết bị mua sắm tự chủ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị mua sắm...

Gói thầu RRQM.49 2020 SXKD: Cung cấp máy tính, máy photocopy và thiết bị bộ đàm

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu RRQM.49 2020 SXKD: Cung cấp máy tính,...

(gia hạn) Trang bị thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất cho PX-SCCN

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị thiết bị, dụng cụ phục vụ...

(gia hạn) Cung cấp ấn phẩm tuyên truyền nhân dịp năm mới 2021 cho BHTGVN

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp ấn phẩm tuyên truyền nhân dịp năm mới...

Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị phòng Lab cho Trường Đại học Quy Nhơn

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt...

Mua sắm thiết bị kỹ thuật

Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố - Cục An toàn bức xạ và...

Gói thầu số 04: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thể dục thể thao ngoài trời

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Nhật Việt Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...