Cung cấp văn phòng phẩm cho bệnh viện năm 2021

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm cho bệnh viện năm 2021...

Mua sắm thiết bị năm 2021

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên MMời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: ua sắm thiết bị năm 2021 (Số thông báo:...

Gói thầu số 03: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng năm 2021

Phòng Nội vụ thành phố Tuy Hòa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Chỉnh lý tài liệu tồn...

Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị (bao gồm chi phí dự phòng)

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng phát triển Hoàng Yến Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và...

Cung cấp dịch vụ dịch chuyển máy chủ, thiết bị tin học

Trung tâm Công nghệ thông tin, Ngân hàng Chính sách xã hội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ...

Gói thầu số 01: Số hóa tài liệu từ năm 1956 đến năm 2015 cho Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Thành ủy

Văn Phòng Tỉnh ủy Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Số hóa tài liệu từ năm 1956 đến...

Mua sắm văn phòng phẩm

Công ty Điện lực Hà Nam Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ SXKD 6 tháng...

Cung cấp tài khoản phục vụ bồi dưỡng, tập huấn chương trình giáo dục phổ thông cho CBQL

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp tài khoản phục vụ bồi dưỡng,...

In biên lai thu tiền đóng BHXH, BHYT (mẫu C45-BB)

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: In biên lai thu tiền đóng BHXH, BHYT (mẫu...

Thiết bị

Ban QLDA xây dựng huyện Krông Búk Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thiết bị (Số thông báo: 20210238070 - 00. Thời...

Mua mẫu thử chất thử kiểm tra máy RAID-M100, RAID-XP,RAIPID

Cục Kỹ thuật/Binh chủng Hóa học Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua mẫu thử chất thử kiểm tra máy RAID-M100, RAID-XP,RAIPID...

In báo Đồng Khởi hàng tuần và ấn phẩm Đồng Khởi Xuân Tân Sửu

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: In báo Đồng Khởi hàng tuần và ấn phẩm...

Gói thầu 1: Thiết bị

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 1: Thiết bị (Số thông báo:...

Cung cấp văn phòng phẩm và tạp phẩm năm 2021 cho Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm và...

Gói thầu 6: Phần mềm tích hợp chữ ký số và xác thực hệ thống phần mềm

Văn phòng Bộ Nội vụ Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu 6: Phần mềm tích hợp chữ ký số và...

Mở rộng thuê đường truyền và hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn Thành phố Biên Hòa

Công ty TNHH Tư vấn Thương mại và Dịch vụ Đại Kim Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Mở rộng thuê đường truyền và...

Mua sắm trang thiết bị hệ thống âm thanh hội trường của Chi cục HQCK Móng Cái và Đội Kiểm soát

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị hệ thống âm thanh hội...

Mua sắm thiết bị cho phòng họp trực tuyến

Trường Đại học Cần Thơ Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị cho phòng họp trực tuyến (Số thông...