Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp (Số thông báo: 20210915189 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 18:19)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hiền Việt Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Hoàng Tuấn - Minh Thái(1200727115 - Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tiền Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Hào Quang...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Gò Công Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TRÁCH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Thi công xây lắp Cầu Ngô Văn Lộ (Số thông báo: 20210879987 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 11:36)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm năm 2021 (Số thông báo: 20211043901 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 14:40)

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Công ty TNHH xây...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm hàng hóa quý IV/2021 đợt 1 ; Số KHLCNT: 20211039228 – 00

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/10/2021 ) Tổng mức đầu tư: 10.211.905.000...

Thuốc Generic

Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuốc Generic (Số thông báo:...

Gói thầu số 37: Mua sắm Lịch treo tường, lịch để bàn, thiệp xuân, sổ tay năm 2022

Công ty Điện lực Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 37: Mua sắm Lịch treo tường, lịch...

Xe ô tô 7 chỗ ngồi 2 cầu cho Agribank chi nhánh huyện Tân Phú Đông

Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

In lịch xuân năm 2022 cho Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang

Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Gói thầu số 4: Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 1: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20210945472 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 09:37)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Bảo...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210924143 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 16:58)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Gò Công Nhà thầu trúng thầu: CTY TNHH MTV XD...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 (Số thông báo: 20211040340 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 15:17)

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y...