Mua test nhanh kháng nguyên xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Trung tâm Mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua test...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát địa chất công trình (Số thông báo: 20220143895 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 16:30)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang Nhà thầu trúng...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy Nhà thầu trúng thầu: 1/ LIÊN DANH GIA...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường THCS Mỹ Thành Bắc . Số KHLCNT: 20220138902 – 00

Chủ đầu tư: UBND huyện Cai lậy (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 137/QĐ-UBND văn bản ngày: 17/01/2022 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường Tiểu học Mỹ Thành Bắc . Số KHLCNT: 20220138867 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm công trình xây dựng (Số thông báo: 20211178296 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 09:22)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ...

Mua Oxy lỏng sử dụng trong điều trị Covid-19 06 tháng đầu năm 2022

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua Oxy lỏng sử dụng...

Nhà văn hóa ấp Tân Thành

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nhà văn hóa...

Nhà văn hóa ấp Tân Phát

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Nhà văn hóa...

Nhà văn hóa ấp Tân Long

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Nhà văn hóa...

Nhà văn hóa ấp Tân Thuận

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nhà văn hóa...

Trung tâm văn hóa thể thao xã Tân Hòa Đông (Hạng mục: phòng chức năng, hệ thống thoát nước)

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trung tâm văn...

Gói thầu số 01: Xây lắp khối phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ + Cải tạo khối lớp học hiện hữu

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Nhà văn hoá ấp Mỹ Hoà

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước. Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Nhà văn hoá...

Nhà văn hoá ấp Mỹ Phú

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước. Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nhà văn hoá...

Nhà văn hoá ấp Mỹ Thành

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước. Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Nhà văn hoá...

Nhà văn hoá ấp Mỹ Bình

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Nhà văn hoá...