Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước Nhà thầu trúng thầu: Công Ty trách nhiệm hữu...

Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

Công ty Điện lực Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập Báo cáo...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức chương trình nghệ thuật Đêm Giao thừa mừng xuân Tân Sửu năm 2021 (Số thông báo: 20210160076 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 17:40)

Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH HOÀN VŨ GROUP Dự án:...

Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập BCKTKT ĐTXD công trình

Công ty Điện lực Tiền Giang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập...

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Tiền Giang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế...

Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế

Công ty Điện lực Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập Báo cáo...

Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế

Công ty Điện lực Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập Báo cáo...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20210227702 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 09:05)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho Nhà thầu trúng thầu: Công ty Bảo hiểm...

Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập BCKTKT ĐTXD công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới Điềm Hy, huyện Châu Thành

Công ty Điện lực Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp lắp đặt các hạng mục nội thất văn phòng (Số thông báo: 20210228163 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 10:52)

Bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Tiền Giang Nhà thầu trúng thầu: DNTN Trang trí nội thất Minh Nhật Dự án: Xây dựng mới nhà Bưu...

Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập BCKTKT ĐTXD công trình

Công ty Điện lực Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập BCKTKT ĐTXD...

Xây dựng hạng mục Đường kênh 250 và Đoạn nối Đường tỉnh 878 với Đường huyện 39

Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng hạng mục Đường kênh 250...

Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị cho hội nghị truyền hình trực tuyến 2 chiều

Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ Tài chính Tiền Giang Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu...

(gia hạn) Gói thầu số 01: Thi công giếng khoan dự phòng số 01

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Phúc Anh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1 Xây lắp cầu chính, đường vào cầu chính và đường dân sinh (Số thông báo: 20201276395 – 01. Thời điểm đăng tải: 20/02/2021 08:53)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Thăng Long Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Sửa chữa nhà làm việc, hàng rào, sân đan và san lấp (Số thông báo: 20210115473 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 16:32)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Tây Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm Biểu mẫu in (Số thông báo: 20201265775 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 09:23)

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN IN TIỀN GIANG Dự án: Mua sắm...