Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Phúc Anh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước Nhà thầu trúng thầu: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng + thử tĩnh cọc + trạm biến áp (Số thông báo: 20210401268 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 15:30)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tiền Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng điện Sông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tiền Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng điện Sông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện; 2/ công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trụ bơm xăng dầu hiệu Tatsuno Sunny-XE (hoặc tương đương) (Số thông báo: 20210426659 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 07:19)

Bên mời thầu: CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX Dự án: Mua trụ...

Gói thầu số 2: Mua sắm Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang

Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ Tài chính Tiền Giang Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu...

Thuốc Generic

Trung tâm Mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuốc Generic (Số thông báo:...

Gói thầu số 2: Mua sắm bộ que kiểm tra ma túy qua nước bọt trang bị

Trung tâm Mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Mua...

Mua hóa chất xét nghiệm

Trung tâm Mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm...

Mua sắm khí y tế năm 2021

Trung tâm Mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm khí y tế...

Thi công xây dựng Cầu vượt đường Võ Việt Tân

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Hỗ trợ phần mềm kế toán cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ Tài chính Tiền Giang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Hỗ trợ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu thuốc Generic (Số thông báo: 20210401479 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 08:59)

Bên mời thầu: Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ Tài chính Tiền Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TRÁCH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ hoạt động chuyên môn của phòng QLKH, KTĐBCL năm 2021. (Số thông báo: 20210470916 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/04/2021 16:28)

Bên mời thầu: Trường Cao đẳng Tiền Giang Nhà thầu trúng thầu: Văn phòng phẩm Hồng Phát Dự án: Mua sắm vật tư phục vụ hoạt...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế 2/ CÔNG...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gò Công Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công...