Gói thầu số 01: San lấp mặt bằng – Kè đá

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thương mại Kiểm định Thiên Phát Kiên Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 01: San lấp mặt bằng – Kè đá

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng CIC Nam Việt Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: San...

Gói thầu số 6: Cung cấp van

Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nước sạch Sài Gòn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh Mời đấu thầu...

(hủy thầu) Sơn hoàn thiện tường chắn sóng đập chính và đập vai trái tràn

Công Ty Thuỷ Điện Trị An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sơn hoàn thiện tường chắn sóng đập chính và đập...

Gói thầu số 01 Xây lắp

Công ty TNHH Xây dựng công trình 360 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Xây lắp (Số thông...

Thi công xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo:...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Sông Thương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình và thiết bị

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình Mời đấu thầu...

Chi phí thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đặng Phú Hào Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí thi...

Gói thầu số 03: Thi công và lắp đặt thiết bị mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước thị trấn Thạnh Mỹ cấp cho xã Quảng Lập và vùng lân cận

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng Mời đấu thầu rộng...

Xây lắp – Nạo vét, kiên cố hóa rạch Sâu

Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và Đầu tư phát triển Trường Tiến Phát Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây...

Chi phí thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đặng Phú Hào Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí thi...

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng hạng mục: đường giao thông, thoát nước, cấp nước, bó ống kỹ thuật và chiếu sáng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 10:...

Gói thầu số 24: Xây dựng hạng mục bổ sung khớp nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật và rãnh thoát nước thải

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 24:...

Mua sắm hệ thống lọc nước

Trung tâm Y tế huyện Ia Pa Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Mua sắm hệ thống lọc nước (Số thông báo:...