Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình

Ban quản lý dự án đàu tư xây dựng huyện Yên Mô Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Thi công xây dựng công trình

Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Tường Anh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây...

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 8 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (Số thông...

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 8 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (Số thông...

Chi phí xây dựng

Uỷ ban nhân dân xã Thọ Xuân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí xây dựng (SốTBMT: 20210239271 - 00. Thời...

Gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê từ Cầu Voi xã Vạn Ninh đến Miếu Tầu phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu xây lắp công...

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 8 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (Số thông...

Gói thầu số 03: Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 03: Duy trì hệ thống thoát...

Gói thầu số 06: Thi công xây lắp công trình

Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi An Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06:...

Gói số 02: Thi công xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tam Điệp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 02:...

Vệ sinh, thông rửa và khoan doa hệ thống hố khoan thoát nước nền đập Thủy điện Tuyên Quang năm 2021

Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vệ...

Gói thầu số 06: Thi công xây lắp công trình

Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi An Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06:...

Gói số 1 : Xây lắp công trình

Ban Quản lý Dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số...

Gói thầu SCL2021-HH09: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống xử lý nước

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

(hủy thầu) Gói 29 2021 TB-AL: Cung cấp bộ cảm biến đo mức nước hạ lưu đập tràn – Nhà máy thủy điện A Lưới

Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Trung Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói 29 2021 TB-AL: Cung cấp bộ cảm...

Mua sắm thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống lọc nước

Viện Nhiệt đới môi trường Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống...

Gói thầu số 1: Cung cấp bơm nước muối bão hòa

Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp...

(gia hạn) Gói thầu số 01: Xây dựng công trình Đắp đập tạm ngăn mặn, giữ ngọt mùa khô năm 2020-2021 trên kênh Ông Hiển

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang Mời đấu thầu...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Phước Tấn Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...