Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210159810 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 16:15)

Bên mời thầu: UBND xã Phú Lộc Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ An Thịnh Dự án: Xây...

Gói thầu số 01 XL 2021 GTTĐNQĐ: Thi công xây lắp

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 GTTĐNQĐ: Thi công...

Gói thầu số 01 XL 2021 NCĐTCQĐ: Thi công xây lắp

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 NCĐTCQĐ: Thi công...

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu

Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Quản lý, bảo...

Gói thầu số 02: Cung cấp máy chải thô

Công ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng Mời chào hàng cạnh tranh quốc tế gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp máy chải thô...

(hủy thầu) Gói 12 2021 TB-AL Cung cấp các Module dự phòng cho nhà máy thủy điện A Lưới

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói 12 2021 TB-AL Cung cấp các Module...

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Đại học Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20210230485 - 00....

Mua sắm nguyên vật liệu chính, vật tư chế tạo thiết bị

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu chính,...

Gói thầu số 01 XL 2021 SCLTTQĐ: Thi công xây lắp

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 SCLTTQĐ: Thi công...

Gói thầu số 01 XL 2021 SCLTBAAL: Thi công xây lắp

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 SCLTBAAL: Thi công...

Mua trang thiết bị phục vụ cho đề tài “Khảo sát, đánh giá khả năng ứng dụng

Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua trang thiết bị phục vụ cho...

Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đề tài “Xây dựng và triển khai mô hình Blended Learning

Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ...

Gói thầu số 01 XL 2021 SCLTTTBAHTh: Thi công xây lắp

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 SCLTTTBAHTh: Thi công...

Gói thầu số 01 XL 2021 SCLTBAPV: Thi công xây lắp

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 SCLTBAPV: Thi công...

Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đề tài “ Nghiên cứu phát triển hệ thống phần mềm mô phỏng thực tại ảo trong giảng dạy giải phẫu học”

Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ...

Gói thầu số 01 XL 2021 SCLHTQĐ: Thi công xây lắp

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 SCLHTQĐ: Thi công...

Gói thầu số 01 XL 2021 SCLHTPV: Thi công xây lắp

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 SCLHTPV: Thi công...

Gói thầu số 01: Cung cấp máy ghép thường có làm đều (mới 100%)

Công ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng Mời chào hàng cạnh tranh quốc tế gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp máy ghép thường...

Gói thầu số 01 XL 2021 SCLHTAL: Thi công xây lắp

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 SCLHTAL: Thi công...