RRQM.67 2021 SXKD: Chỉnh trang cáp viễn thông các tuyến đường tại huyện Phú Vang, thị xã Hương Trà và Hương Thủy

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: RRQM.67 2021 SXKD: Chỉnh trang cáp viễn thông các tuyến đường...

Gói thầu số 08: Xây dựng các hạng mục đợt 1 gồm: Khối nhà học bộ môn; khối hiệu bộ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế Mời Đấu thầu rộng rãi...

(hủy thầu) Gói thầu CHCTRGQM.19 2021 ĐXTD: Cung cấp Bê tông các loại

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu CHCTRGQM.19 2021 ĐXTD: Cung cấp Bê tông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng công trình (Số thông báo: 20210965453 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 14:42)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm...

Gói thầu 65 2021 TB-AL: Mua sắm vật tư thiết bị

Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Trung Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu 65 2021 TB-AL: Mua sắm vật...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

Đại học Huế Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (Số thông...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Các gói thầu xây dựng công trình Nhà thư viện Trường Đại học Kinh tế; Số KHLCNT: 20211032239 – 00

Chủ đầu tư: Đại học Huế (Được phê duyệt tại văn bản ngày 12/10/2021 ) Tổng mức đầu tư: 125.699.641.000 VND Số gói thầu: 1;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02 TV-KĐ: Tư vấn kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước Tả Trạch (Số thông báo: 20210851547 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 10:02)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 5 Nhà thầu trúng thầu: Liên danh kiểm định Tả Trạch 2021(0104735827...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng (Số thông báo: 20210915556 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 14:23)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần thương mại Dược vật tư y...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20211041042 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 16:28)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX THỪA THIÊN HUẾ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG...

Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây lắp

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 10: Toàn...

TV 02 2021 PYMT: Tư vấn giám sát xây dựng

Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: TV 02 2021...

Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Toàn bộ phần thi công xây lắp

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐIỀN LỘC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Toàn bộ phần thi công xây lắp ( Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thuê dịch vụ công nghệ thông tin hệ thống thông tin (Số thông báo: 20210820364 – 01. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 09:37)

Bên mời thầu: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Nhà thầu trúng thầu: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Dự án: Kế hoạch thuê...