Gói thầu RRQM.58 2021 HH: Cung cấp xà, tiếp địa, cột thép các loại

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu RRQM.58 2021 HH: Cung cấp xà, tiếp...

Gói thầu RRQM.43 2021 HH: Cung cấp sứ đứng, chuỗi trung, hạ thế các loại

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu RRQM.43 2021 HH: Cung cấp sứ đứng,...

Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 06: Toàn bộ chi phí lắp đặt hệ thống thiết bị

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 367 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Toàn bộ chi...

(gia hạn) Gói thầu số 01 XL 2021 NCNLPV: Thi công xây lắp

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 NCNLPV: Thi công...

(gia hạn) Gói thầu số 01 XL 2021 NCNLTT-HTrAL

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 NCNLTT-HTrAL: Thi công...

(gia hạn) Gói thầu số 01 XL 2021 NCNLTT-PDQD

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 NCNLTT-PDQD: Thi công...

(gia hạn) Gói thầu số 01 XL 2021

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 XLMAT-TPHUE: Thi công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà Nhà thầu trúng thầu: 1+5/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (Số thông báo: 20210623636 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 17:18)

Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án Nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh tại Trường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ 59 danh mục hóa chất sinh phẩm phục vụ cho Bệnh viện Trung ương Huế (Số thông báo: 20210760420 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 08:09)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L Dự án: Cung...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Số KHLCNT: 20210741041 – 01

Chủ đầu tư: Văn phòng tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (Được phê duyệt tại văn bản ngày 12/07/2021 ) Tổng mức đầu tư: 49.500.000.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Đường Chợ Mai-Tân Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ; Số KHLCNT: 20210755394 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/07/2021 ) ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây lắp công trình (Số thông báo: 20210646983 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 10:39)

Bên mời thầu: UBND phường Thủy Dương Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh Dự...

Gói thầu số 08: Mua sắm, lắp đặt thiết bị

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Song Tý Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Mua sắm, lắp...

Gói thầu số 12: Toàn bộ phần xây lắp nhà cầu nối, thang thoát hiểm, hệ thống mạng internet

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng trường học Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 12: Toàn bộ...

Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây lắp

Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Xây lắp KK Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Toàn bộ...

(hủy thầu) Gói thầu 50 2021 PTV-AL: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, lặn kiểm tra, vớt rác cửa nhận nước và đập tràn Nhà máy thủy điện A Lưới

Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Trung Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu 50 2021 PTV-AL: Cung cấp dịch...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Xây Dựng Nhân Tín Nhà thầu trúng thầu: 1/2/3/4/ Công ty cổ phần công nghệ Ngọc Viễn Đông Gói thầu:...