Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm thép phục vụ sản xuất; Số KHLCNT: 20210505369 – 00

Chủ đầu tư: Nhà máy Z125/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 29/04/2021 ) Giá dự toán: 17.578.000.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210505357 – 00

Chủ đầu tư: Sở Tài chính Tỉnh Bình Định (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/05/2021 ) Giá dự toán: 149.603.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình sửa chữa lớn năm 2021 (đợt 2) ; Số KHLCNT: 20210505243 – 00

Chủ đầu tư: Công ty điện lực Hoàn Kiếm (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/05/2021 ) Giá dự toán: 8.636.363.495 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 10,11,12B, thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm ; Số KHLCNT: 20210505004 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (Được phê duyệt tại văn bản ngày 29/04/2021 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa và Miếu (Đền) Thanh Lãm (giai đoạn 2), phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội; Số KHLCNT: 20210505315 – 00

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Phú Lãm thuộc UBND Quận Hà Đông (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/05/2021 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Hạng mục tuyến chính Km3+00 – Km5+790; Số KHLCNT: 20210504587 – 00

Chủ đầu tư: UBND huyện Quỳ Hợp (Được phê duyệt tại văn bản ngày 29/04/2021 ) Tổng mức đầu tư: 83.000.000.000 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm thiết bị phòng học ngoại ngữ, thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210503943 – 00

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (Được phê duyệt tại văn bản ngày 29/04/2021 ) Giá dự...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm nén khí trung tâm Vàng Danh, ; Số KHLCNT: 20210504725 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (Được phê duyệt tại văn bản ngày 05/05/2021 ) Tổng mức đầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án: kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 2021 của Bệnh viện Chợ Rẫy ; Số KHLCNT: 20210474411 – 00

Chủ đầu tư: Bệnh Viện Chợ Rẫy (Được phê duyệt tại văn bản ngày 29/04/2021) Giá dự toán: 360.254.647.000 VND Số gói thầu: 1;...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Thuê dịch vụ khai báo eSIM mạng Vinaphone giai đoạn 2021-2022; Số KHLCNT: 20210504986 – 00

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/05/2021 ) Giá dự toán: 9.295.442.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc bổ sung cho các cơ sở y tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 và năm 2022 ; Số KHLCNT: 20210503397 – 00

Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 26/04/2021 ) Giá dự toán: 25.181.249.600 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT điều chỉnh công trình Xây dựng đường Bà Điểm 7, huyện Hóc Môn ; Số KHLCNT: 20200255628 – 01

Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn (Được phê duyệt tại văn bản ngày 29/04/2021 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Main Equipment and System Overhaul Bid Package of U102C in 2021(Second Tender) ; Số KHLCNT: 20210503524 – 00

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/05/2021 ) Giá dự toán: 14.982.500.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống điều khiển tự động tổ máy 2 và phần dùng chung NMNĐ Sơn Động ; Số KHLCNT: 20210502628 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Sơn Động TKV (Được phê duyệt tại văn bản ngày 29/04/2021 ) Tổng mức đầu tư: 34.794.864.000...