Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần Trường Sinh;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210136880 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 09:16)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Xuân...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Giám sát thi công XD + thiết bị (Số thông báo: 20201010596 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 17:35)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20210232526 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 09:50)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiến Thạch Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty Cổ phần bảo...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty Cổ phần Thẩm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/Liên Hiệp Địa Chất Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201218440 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 16:16)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: 1+2/Công ty TNHH Kiểm Toán...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Nâng cấp, sửa chữa cầu C247 thành phố Sóc Trăng (Số thông báo: 20210146075 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 14:34)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần SBTECH(2200255802...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật- dự toán (Số thông báo: 20210114677 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 14:25)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn lập dự án đầu tư (Số thông báo: 20210234629 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 22:46)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần than điện Nông Sơn TKV Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn công nghiệp Khôi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng Nhà thầu trúng thầu: 1/ công ty TNHH Đại Tín...