Nhà phụ trợ – Nhà ĐHSX CN Điện Như Xuân 385 m2

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nhà phụ trợ - Nhà ĐHSX CN Điện Như Xuân...

TBA 110kV Ngọc Lặc ( E9.21 )

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: TBA 110kV Ngọc Lặc ( E9.21 ) (Số thông báo:...

Nhà điều hành sản xuất Điện lực Mường Lát

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nhà điều hành sản xuất Điện lực Mường Lát (Số...

Nhà ĐHSX Chi nhánh Điện Quan Hoá (Nhà phụ trợ)

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nhà ĐHSX Chi nhánh Điện Quan Hoá (Nhà phụ trợ)...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng + thiết bị

Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Một Thành...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp (Số thông báo: 20201276971 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/03/2021 15:49)

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ môi trường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: 1+3/CÔNG TY TNHH HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG GIANG SƠN; 2+4/CÔNG TY CỔ PHẦN...

Gói thầu số 01 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

Ủy ban nhân dân phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn công tác nạo vét và duy tu Cảng Xi măng Nghi Sơn (Số thông báo: 20201234639 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/03/2021 08:58)

Bên mời thầu: Công ty xi măng Nghi Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư Công trinh Hàng hải...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng (Số thông báo: 20210309569 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/03/2021 10:59)

Bên mời thầu: UBND xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vinasa Dự...

Mua quà lưu niệm tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua quà lưu niệm tổng kết nhiệm...

SXKD2020 – TV10: Cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán quyết toán

Tổng công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: SXKD2020 - TV10: Cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán quyết...

Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, HSMT

Công ty Điện lực Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, HSMT (Số thông báo: 20210313002 -...

Gói thầu số 1: Tư vấn lập quy hoạch vùng huyện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 1: Tư vấn...

SCL2021-HH11: Cung cấp vòng bi, phớt chắn dầu sửa chữa thiết bị phụ trợ tổ máy 2 và phần dùng chung

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SCL2021-HH11:...

Khảo sát lập địa; thiết kế phục hồi, trồng rừng mới và các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển cho các xã vùng dự án phục vụ công tác trồng rừng

Ban QLDA Hiện đại hoán ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình

UBND xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công...