Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210834445 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 20:03)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Long Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH dịch vụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp và vật tư thiết bị (Số thông báo: 20210866076 – 01. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 10:17)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Thanh Hoá Nhà thầu trúng thầu: Liên danh PTL - EVD(0105828337 - CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210877901 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 17:33)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thái Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210906823 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 17:51)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Hoằng Lưu Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng...

Gói số 4: Cung cấp, lắp đặt thiết bị (trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị chuyên môn)

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 4: Cung cấp, lắp...

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân thị trấn Thiệu Hóa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng...

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 06 thi công xay dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả phí bảo vệ môi trường)

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc Gói thầu số 06...

Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị

Ủy ban nhân dân xã Minh Lộc Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng các hạng mục công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình + thiết bị

Công ty TNHH TM - XD Hoàng Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng...

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình (bao gồm thiết bị)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã Nghi Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công...

Mua hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2021-2022

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán...

21.XL-36.SCL-05 “Thi công, sửa chữa tuyến đường VH02″

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 21.XL-36.SCL-05 “Thi công, sửa chữa tuyến đường VH02...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT công trình: Đường giao thông nông thôn từ UBND xã Vĩnh Hưng đi hồ Hón Chè, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc ; Số KHLCNT: 20210941479 – 00

Chủ đầu tư: UBND xã Vĩnh Hưng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 10/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 9.549.297.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT công trình: Đường giao thông nông thôn từ UBND xã Vĩnh Hưng đi hồ Hón Chè, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc; Số KHLCNT: 20210940981 – 00

Chủ đầu tư: UBND xã Vĩnh Hưng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 10/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 9.549.297.000 VND Số gói thầu:...