Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20201056028 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 13:51)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Minh Trung Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20201047941 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 07:54)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Thanh Hoá Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao; 2/CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hàng hóa tổng hợp (Số thông báo: 20201120940 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/11/2020 09:29)

Bên mời thầu: Kho K826/Cục Quân khí Nhà thầu trúng thầu: Đại lý tổng hợp Hoàng Thị Điểm Dự án: Mua sắm thường xuyên. Hình thức...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 09 Xây dựng các hạng mục công trình thu gom và Trạm xử lý nước thải (Số thông báo: 20201072120 – 01. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 10:43)

Bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Công nghệ Môi trường Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20201025427 – 01. Thời điểm đăng tải: 21/11/2020 10:46)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20201049072 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 14:59)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mau sắm khớp nối thủy lực dùng cho băng tải gầu nâng 41-15 (Số thông báo: 20201028962 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 16:07)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC VÀ CÔNG...

Gói thầu số 01: Chỉnh lý hồ sơ tài liệu và chi phí

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 276 - Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Chỉnh lý...

Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thi công xây dựng công trình...

Gói số 02: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Vĩnh Lộc

UBND huyện Vĩnh Lộc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 02: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030...

Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06:...

Kiểm toán công trình

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiểm toán công trình (Số thông báo: 20201168811 - 00...

SXKD2020-HH78: Cung cấp vật tư sửa chữa cơ cấu truyền động

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: SXKD2020-HH78: Cung cấp vật...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân phường Bình Minh Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình...

Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Chuyển đổi dữ liệu thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chuyển đổi dữ liệu thông tin đăng ký doanh...

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07:...