Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần TV...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình và bảo đảm ATGT (Số thông báo: 20210532816 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 14:30)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DIỆU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói số 5: Xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210558682 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 14:55)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói số 3: Mua sắm phụ kiện cho máy phẫu thuật phaco (Số thông báo: 20210539142 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 09:53)

Bên mời thầu: Bệnh viện Mắt Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG GIANG SƠN Gói thầu: 1/ Tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, trang bị lắp đặt biển báo, biển cấm và biển phân làn đường (Số thông báo: 20210645713 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 10:50)

Bên mời thầu: Công ty Xăng dầu Thanh hóa - TNHH 1TV Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Quảng Cáo Tuấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Số thông báo: 20210646066 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 13:23)

Bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG GIANG SƠN Hình thức lựa chọn nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua cây giống Keo lai vô tính (Số thông báo: 20210645932 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 11:24)

Bên mời thầu: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thạch Thành Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hoa Đôn Dự án: Mua cây giống...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210602681 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 14:24)

Bên mời thầu: UBND xã Tượng Văn, huyện Nông Cống Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tiến Đạt Thanh Hóa Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) (Số thông báo: 20210559179 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 11:30)

Bên mời thầu: Ủy bân nhân dân thị trấn Rừng Thông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị máy móc, dụng cụ bảo hộ lao động

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Nâng cấp mới thang máy cho dây chuyền 2

Công ty Xi măng Nghi Sơn Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp mới thang máy cho dây chuyền 2 (Số...

Tư vấn lập báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường trầm tích vùng biển ven bờ

Chi cục Biển và Hải đảo Thanh Hóa Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập báo cáo chuyên đề hiện...

Gói số 4: Giám sát thi công xây dựng công trình, giám sát lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 4: Giám...

21.VP-24 “Cung cấp máy photocopy tại văn phòng Hà Nội”

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: 21.VP-24 “Cung cấp máy photocopy tại văn phòng...

Mua sắm cáp quang 12FO

Viễn thông Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm cáp quang 12FO (Số thông báo: 20210652470 - 00. Thời...

SXKD2021-NSPTV07: Cung cấp dịch vụ đo điện trở hệ thống tiếp địa Nhà máy

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SXKD2021-NSPTV07:...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình

UBND xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng...