Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm thiết bị và bảo hiểm công trình)

Ủy ban nhân dân xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 2: Mua sắm bông

Trại giam Số 5 mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm bông...

Gói số 09: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 1: Mua sắm vải

Trại giam Số 5 mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm vải...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình. (Số thông báo: IB2300005487 – 01. Thời điểm đăng tải: 31/05/2023 08:20)

Bên mời thầu: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Thành phố Sầm Sơn Nhà thầu trúng thầu: Dự án: Kiên cố hóa...

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm xây dựng công trình) và xử lý rác thải

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Thành phố Sầm Sơn mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1 mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...

Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300087726 – 01. Thời điểm đăng tải: 31/05/2023 14:39)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Thiệu Quang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MINH DƯƠNG Dự án: Đường giao thông từ mốc...

Gói thầu số 11: Giám sát thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Gói thầu số 12: Giám sát thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Gói thầu số 11: Giám sát thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và lập báo NCKT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và lập báo NCKT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu Mua vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng cho mày đếm tế bào CD4 Facs cound phục vụ chuyên môn

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu Mua vật...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự ánHồ Hón Ấm, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành Số KHLCNT: PL2300082612

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học xã Nga Tân, huyện Nga Sơn; Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và các hạng mục phụ trợ Số KHLCNT: PL2300082596

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn Bên mời thầu: Ban quản lý dự án...