Gói thầu số 1 – Mua vác xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Phổ Yên năm 2021

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng...

Mua hóa chất, trang phục bảo hộ, vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua hóa chất, trang phục bảo hộ,...

Gói 4: Kiểm toán dự án

Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 15: Mua máy dập 200 tấn đã qua sử dụng (Số thông báo: 20210202093 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 15:15)

Bên mời thầu: Công ty CP cơ khí Phổ Yên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CƯỜNG THỊNH VIỆT NAM Dự án: Đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Một thành viên Cơ điện và Vật liệu nổ 31 Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Bệnh viện Tâm Thần Thái Nguyên (Số thông báo: 20210232686 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 10:16)

Bên mời thầu: Bệnh viện Tâm Thần Thái Nguyên Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường( Sở tài nguyên...

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.1B, QL.37, QL.17 và QL.3C, địa phận tỉnh Thái Nguyên (từ 01 4 2021 đến 31 3 2024)

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu...

Gói thầu số 17: Mua máy dập 150 tấn đã qua sử dụng

Công ty CP cơ khí Phổ Yên Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 17: Mua máy dập...

Xây lắp công trình Sửa chữa nâng cấp hồ Núc Nác, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Sửa...

Gói thầu số 02 Thi công sửa chữa mái xưởng Đúc 1 (mái gian nấu luyện)

Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 02 Thi công sửa chữa mái...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 12: Mua máy cắt ống (Số thông báo: 20210160594 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 15:54)

Bên mời thầu: Công ty CP cơ khí Phổ Yên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÍ VIỆT Dự án: Đầu tư, bổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên Nhà thầu trúng thầu: 1/ công ty TNHH đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nhà thầu trúng thầu: 1/ TRUNG TÂM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MINH...

Mua sinh phẩm y tế bổ sung của Bệnh viện A Thái Nguyên

Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sinh phẩm y tế bổ sung của Bệnh viện...