Kế hoạch đấu thầu dự án: Một số hạng mục của Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên; Số KHLCNT: 20210946012 – 00

Chủ đầu tư: Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/09/2021 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống vỉa hè, cây xanh và kết nối hạ tầng các khu dân cư nút giao Tân Lập, thành phố Thái Nguyên ; Số KHLCNT: 20210942882 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/09/2021 ) ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thay thế linh kiện cho dây nội soi đại tràng của bệnh viện A Thái Nguyên (Số thông báo: 20210953332 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 16:45)

Bên mời thầu: Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT Dự án: Thay thế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07 “Thi công sửa chữa mái nhà Diesel” (Số thông báo: 20210836884 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 16:31)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIESEL SÔNG CÔNG Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy điều hoà nhiệt độ, trang thiết bị dạy học cho giảng đường C5 (Số thông báo: 20210841917 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 07:45)

Bên mời thầu: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên Nhà thầu trúng thầu: TRUNG TÂM THIẾT BỊ...

Cung cấp hóa chất chạy thận nhân tạo bổ sung năm 2021

Bệnh viện C Thái Nguyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp hóa chất chạy thận nhân tạo bổ sung năm...

Cung cấp hóa chất xét nghiệm bổ sung lần 2 năm 2021

Bệnh viện C Thái Nguyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp hóa chất xét nghiệm bổ sung lần 2 năm...

Cung cấp vật tư y tế tiêu hao bổ sung lần 2 năm 2021 cho Bệnh viện C Thái Nguyên

Bệnh viện C Thái Nguyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao bổ sung lần...

Gói thầu số 01: Cung cấp lắp đặt hệ thống thiết bị, phần mềm

Trường cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp lắp...

Gói thầu xây lắp: Tuyến đường từ quốc lộ 37

UBND xã Điềm Thụy Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp: Tuyến đường từ quốc lộ 37 đi trường...

Mua sắm vật tư văn phòng phẩm Quý 3, 4 năm 2021 cho Bệnh viện A

Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư văn phòng phẩm Quý 3, 4...

Cung cấp VTTB và thi công lắp đặt thử nghiệm camera trên cột

Truyền tải điện Đông Bắc 3 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công lắp đặt thử nghiệm...

Xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa các khoa phòng Bệnh viện C Thái Nguyên

Bệnh viện C Thái Nguyên Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa các khoa phòng...

Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi TDP Kim Thái, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên ; Số KHLCNT: 20210939763 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 09/09/2021 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ; Số KHLCNT: 20210939761 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sông Công (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/09/2021) Tổng...