Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa kho lưu trữ hồ sơ và một số hạng mục Trụ sở BHXH tỉnh

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Xuân Kiên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây...

Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị và xây lắp Đường dây và Trạm biến áp 320kVA – 35 0,4kV

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Xuân Kiên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hưng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuốc Generic (Số thông báo: 20211247499 – 01. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 09:01)

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Dự án: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Hùng Mạnh; 2/ Công ty TNHH sản...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20211082906 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 16:09)

Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình Nhà thầu trúng thầu: 1000727541 Dự án: Kè...

Gói thầu số 1 :Mua sắm vật tư y tế năm trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung của ngành và của Bệnh viện năm 2022

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 1 :Mua sắm vật tư y...

Gói thầu số 1: Mua sắm máy chủ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm máy...

Gói thầu số 1: Mua thuốc Heparin 25000IU nhóm 1

Bệnh viện Đại học Y Thái Bình Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua thuốc Heparin...

Gói thầu số 2: Mua thuốc Heparin 25000IU nhóm 5

Bệnh viện Đại học Y Thái Bình Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Mua thuốc Heparin...

Mua sắm lắp đặt hệ thống kiểm soát xe ra vào cổng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm lắp đặt hệ thống...

Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

Bệnh viện Phổi Thái Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều...

Mua thuốc Erythropoietin 2000IU

Bệnh viện Đại học Y Thái Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua thuốc Erythropoietin 2000IU (Số thông...

Gói thầu số 01: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Lập Kế hoạch...

Gói thầu số 08: Giám sát thi công gói thầu số 06

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 08:...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị đường dây, điện chiếu sáng và trạm biến áp

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Minh Trí Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu 06: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hưng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 06: Thi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...