Gói thầu số 09: Quản lý, BDTX QL.1K; QL.22, QL22B; QL.N2; Nhà kho Lồ Ồ (từ 1 4 2021 đến 31 3 2024)

Công ty cổ phần Phan Vĩnh Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 09: Quản lý, BDTX QL.1K; QL.22, QL22B; QL.N2;...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Trí Tín Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Tây Ninh

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo:...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo:...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo:...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Mua sắm các loại bulon, thùng cầu dao, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện phục vụ sản xuất kinh doanh khác năm 2021

Công ty Điện lực Tây Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm các loại bulon, thùng cầu dao, sắt hình...

Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu SXKD khác năm 2021

Công ty Điện lực Tây Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo:...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT Trường THPT Tân Châu ; Số KHLCNT: 20210235078 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/02/2021 ) ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201218440 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 16:16)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công...

(hủy thầu) Xử lý rác thải sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn huyện Tân Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xử lý rác thải sinh hoạt năm...

Xây lắp công trình + chi phí đảm bảo giao thông

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Trảng Bàng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công...

Xây lắp công trình + chi phí đảm bảo giao thông

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Trảng Bàng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công...

Xây lắp công trình + chi phí đảm bảo giao thông

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Trảng Bàng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công...

Thực hiện các dịch vụ công khu vực khu kinh tế tỉnh Tây Ninh năm 2021

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thực hiện các dịch...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sinh phẩm xét nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số thông báo: 20210231224 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 15:25)

Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt màn hình LCD cột bơm xăng dầu Tatsuno EX (Số thông báo: 20210142224 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 09:04)

Bên mời thầu: CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NINH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX Dự án: Cung cấp,...