Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng Nhà thầu trúng thầu: 1/ LIÊN DANH CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu SXKD khác năm 2021 (Số thông báo: 20210236577 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 14:18)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT Dự án: Mua sắm dây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công Ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Tinh Anh 2/3/ Công ty trách nhiệm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công Ty TNHH MTV Thuận...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bộ trang phục chuyên dụng phòng chống dịch Covid-19 (Số thông báo: 20210506713 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 15:07)

Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT...

Mua 2 ô tô xi téc phun nước 9,1m3 hiệu DONGFENG hoặc tương đương

Công ty cổ phần công trình đô thị Tây Ninh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua 2 ô tô xi téc...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Xây lắp – Sửa chửa trụ sở và hàng rào UBND xã

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp -...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông...

Thi công xây dựng + thiết bị

Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng + thiết bị...

Thi công xây dựng + thiết bị

Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng + thiết bị...

Mua sắm bộ đếm sét thay thế bộ đếm sét hư hỏng tại trạm 110kV KCN Trảng Bàng, Thành Công, Bến Cầu

Công ty Điện lực Tây Ninh Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm bộ đếm sét thay thế bộ đếm sét...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp va Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Thành...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty TNHH MTV Ngọc Vân...