Thi công xây dựng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HƯNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ công tại Khu di tích địa điểm Chiến thắng Tua Hai năm 2023 (Số thông báo: IB2300069775 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/05/2023 15:34)

Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HƯNG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Xây lắp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG HOÀNG NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây...

Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MTV...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua phân bón hữu cơ bò (Phân bò ủ hoai) (Số thông báo: IB2300086088 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/05/2023 15:18)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẾ LÂM PHƯƠNG NAM Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) (Số thông báo: IB2300073390 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/05/2023 16:40)

Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HƯNG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HƯNG Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Mua xe ô tô 7 chổ ngồi phục vụ kinh doanh năm 2023

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói...

Thi công xây dựng công trình Cải tạo Petrolimex-Cửa hàng 105

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP TÂY NINH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2300040193 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/05/2023 08:12)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ...

Mua sắm máy móc, trang thiết bị văn phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hòa Thành

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HƯNG mời chào hàng cạnh tranh rút gọn...

Mua sắm xe ô tô 5 chỗ cho Agribank Chi nhánh Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Xây dựng Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sở Xây dựng Tây Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Xây dựng Bảng đơn giá nhà, công trình...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh Mời đấu...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh Mời đấu...

Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toan giao thông)

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HƯNG mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Thi công xây dựng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HƯNG mời đấu thầu rộng rãi trong...

Thi công xây dựng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HƯNG mời đấu thầu rộng rãi trong...