Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thi công (Số thông báo: 20210814577 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 09:05)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO HỘ LAO ĐỘNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ 3/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210944223 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 08:57)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TĂNG VIỆT THẮNG Dự...

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin:...

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin:...

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống phần mềm quản lý thông tin báo cáo và chỉ đạo điều hành

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống...

(gia hạn) Gói 9: Cung cấp, xây dựng lắp đặt vật tư thiết bị (Gói PC) công trình Lộ ra 110kV trạm 220kV Tân Biên

Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 9: Cung cấp, xây dựng lắp...

Mua sắm thiết bị kho quỹ cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210918200 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 10:58)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 3: Máy móc, thiết bị khoa học (Số thông báo: 20210782454 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 17:49)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng Hoá chất vật tư Khoa học kỹ thuật...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu An Hòa ; Số KHLCNT: 20190572865 – 01

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh (Được phê duyệt tại văn bản ngày...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210908687 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 14:33)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH...

Mua sắm Giá kho lưu trữ quay tay

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Truyền thông EPC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Giá kho lưu...

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm đánh giá các chỉ số

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin:...

Tư vấn xây dựng Đề án phát triển du lịch sinh thái và Dự án đầu tư phát triển vùng đệm

Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn xây dựng Đề án...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Tây Ninh

Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT TRÍ TÍN Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông...

(gia hạn) Mua sắm xe môtô 02 bánh phục vụ SXKD

Công ty Điện lực Tây Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm xe môtô 02 bánh phục vụ SXKD (...

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm quản lý cán bộ công chức tỉnh Tây Ninh

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin:...