Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Phòng trừ mối, diệt côn trùng Kho bạc Nhà nước các huyện” (Số thông báo: 20220143232 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 15:10)

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Trừ Mối Việt Dự án:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất 02 công trình: Nhà làm việc Điện lực Hòa Thành; Nhà làm việc Điện lực Châu Thành . Số KHLCNT: 20220137305 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tây Ninh (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 43/QĐ-PCTN văn bản ngày: 13/01/2022 ) Tổng mức...

Mua sắm bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19

Công ty Điện lực Tây Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm bộ kit xét nghiệm nhanh...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trụ điện và đà cản cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2022 (Số thông báo: 20211111455 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 09:18)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện Và Cơ Khí Tiền Phong Dự...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Dự toán thực hiện các dịch vụ công ích đô thị năm 2022, khu vựa Thành Phố Tây NInh. Số KHLCNT: 20220131894 – 00

Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị Thành phố Tây Ninh. (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 105/QĐ-UBND văn bản ngày:...

Thuê thực hiện lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu quan trắc môi trường năm 2022

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê thực hiện lấy mẫu và phân...

(gia hạn) Thuê thực hiện lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu quan trắc môi trường năm 2022

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thuê thực hiện lấy mẫu và phân...

Gói thầu số 16: Xây lắp đường dây đấu nối

Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam - CN Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia Mời đấu thầu rộng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mới đường dây trung, hạ thế 1 pha và TBA 50KVA (Bao gồm chi phí thiết bị) (Số thông báo: 20211266007 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2022 17:08)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp va Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh Nhà thầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Dự án: ĐƯờng DD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài . Số KHLCNT: 20220132059 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: Số 12/QĐ-BQLKKT văn bản...

Xây lắp công trình + chi phí đảm bảo an toàn giao thông

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp công...

Xây lắp công trình + Chi phí đảm bảo an toàn giao thông

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp công...

(gia hạn) Thang máy tải khách

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thang máy tải khách(SốTBMT:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Số thông báo: 20220130974 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2022 16:18)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT Trường THPT Trần Phú . Số KHLCNT: 20220129617 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 14/QĐ-SKHĐT...

Điều chỉnh, cập nhật báo cáo đánh giá tác động môi trường

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Điều chỉnh, cập nhật...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Tây Ninh

Mua sắm vật tư thiết bị xử lý quá nhiệt đầu cosse các ngăn 110kV

Công ty Điện lực Tây Ninh Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị xử lý...

Thuê thực hiện lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu quan trắc môi trường năm 2022

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thuê thực hiện lấy mẫu và...

(gia hạn) Tư vấn giám sát điện

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Tư...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Tây Ninh