Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 05: Thẩm định giá thiết bị cho 03 Tiểu dự án (kèm theo danh mục) (Số thông báo: 20210766723 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 17:08)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp Bền Vững tỉnh Đồng Tháp Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THẨM...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 297: Tư vấn xây dựng định mức dự toán công trình (Số thông báo: 20210619143 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 17:23)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CÀ MAU Nhà thầu trúng thầu: Viện Kinh tế Xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, cắm mốc ranh GPMB (Số thông báo: 20210765021 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 10:45)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Xây mới văn phòng ấp Vĩnh Hạ (Số thông báo: 20210765200 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 11:18)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tịnh Biên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây Dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn thẩm định giá thiết bị y tế (Số thông báo: 20210764741 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 10:04)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thẩm định giá thiết bị y tế (Số thông báo: 20210764893 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 10:28)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Số thông báo: 20210764245 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 08:52)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210708342 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 10:32)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòn Đất Nhà thầu trúng thầu: 1/ Trung tâm tư vấn DVXD...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Nạo vét kênh tạo nguồn (Kênh Lung Lát) (Số thông báo: 20210766695 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 17:00)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua thuốc năm 2021 – 2022 cho Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông ; Số KHLCNT: 20210762393 – 00

Chủ đầu tư: Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang (Được phê duyệt tại văn bản ngày 19/07/2021 ) Giá...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT Đường Nguyễn Văn Phấn, đường Nguyễn Quang Diêu, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ; Số KHLCNT: 20210762003 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự (Được phê duyệt tại văn bản ngày...

Kế hoạch đấu thầu dự án: đường liên xã từ xã Rô Men đi xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ; Số KHLCNT: 20210762120 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đam Rông (Được phê duyệt tại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng (Số thông báo: 20210695503 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 14:11)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trần Đề Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH GIA HÒA Dự án:...