Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công (Số thông báo: 20220137677 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 09:14)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 5 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Biên Hòa Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY BẢO HIỂM MIC ĐỒNG NAI – TỔNG CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 4: Thiết bị thang máy (Số thông báo: 20211205396 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 14:13)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Cần Đước Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Thắng Nghĩa;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi phí giám sát (Số thông báo: 20220137945 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 09:57)

Bên mời thầu: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Cần Đước Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH MTV Lộc Phú...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Xuyên Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Phúc Cần;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hiển Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH MTV tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quốc Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XD -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quốc Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3/ CÔNG TY TNHH XD -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thẩm định giá (Số thông báo: 20220138955 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 14:11)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp 2 (từ Km2+900 đến Km5+745,64) (Số thông báo: 20210971299 – 01. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 10:18)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XD...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20220139331 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 15:08)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thành phố Thủ Đức Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phú Quốc Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phú Quốc Nhà thầu trúng thầu: 1+3/ CÔNG TY TNHH XD...