Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY CP ĐẦU...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Trích đo địa chính phục vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới thị trấn Bắc Yên

Phòng tài nguyên và môi trường huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trích đo địa chính...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT công trình Sửa chữa hư hỏng mặt đường và công trình đoạn Km72-Km76 (xã Chiềng Cang), QL.4G, tỉnh Sơn La ; Số KHLCNT: 20210232221 – 00

Chủ đầu tư: Sở GTVT Sơn La (Được phê duyệt tại văn bản ngày 23/02/2021 ) Tổng mức đầu tư: 12.666.000.000 VND Số gói...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Sơn La

Gói thầu số 01: Phần xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Mã Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km357- Km361 (xã Mường Cơi), QL.37, tỉnh Sơn La ; Số KHLCNT: 20210232402 – 00

Chủ đầu tư: Sở GTVT Sơn La (Được phê duyệt tại văn bản ngày 23/02/2021 ) Tổng mức đầu tư: 12.734.000.000 VND Số gói...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Sơn La

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km25-Km29+700 (xã Mường Giàng), QL.6B, tỉnh Sơn La ; Số KHLCNT: 20210232359 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý bảo trì đường bộ Sơn La (Được phê duyệt tại văn bản ngày 23/02/2021 ) Tổng mức đầu...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Sơn La

Thi công xây lắp Đường giao thông khu TĐC Tân Lập

Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Sơn La Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Tùng Trung...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Thi công xây dựng công trình SCL Nhà ở trực cụm Mường khiêng Thuận châu

Công ty Điện lực Sơn La Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình SCL Nhà ở trực...

E-PTV02: Kiểm định định kỳ các công tơ đo đếm điện năng

Công ty Thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: E-PTV02:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 04SCL2021.TTĐTB2- Thi công xếp rọ đá bảo vệ móng cột (Số thông báo: 20210226041 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 14:51)

Bên mời thầu: Truyền tải điện Tây Bắc 2 Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Linh Trang Dự án: Xử lý lái dòng chảy ngăn...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Bảo hiểm công trình

Công ty Điện lực Sơn La Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Bảo hiểm công trình (SốTBMT: 20210228876 - 00....

Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Sơn La Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp ( Số TBMT: 20210226923 - 00....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm phục vụ hoạt động thường xuyên của BVĐK huyện Thuận Châu (Số thông báo: 20210218507 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/02/2021 17:53)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Dự án:...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm giấy A4,A5,A3, bìa các loại năm 2021 (Số thông báo: 20210211336 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/02/2021 18:01)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng Vũ Thị Hòa Dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 04: Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 500 khu hỗn hợp đa chức năng (Số thông báo: 20210100715 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/02/2021 15:16)

Bên mời thầu: Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La