Cung cấp, vận chuyển thiết bị thu thập dữ liệu từ xa

Công ty Điện lực Sơn La Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, vận chuyển thiết bị thu thập dữ liệu...

Gói thầu số 03 – Thi công xây dựng cải tạo, lắp đặt mới mái tôn

Trường Cao đẳng Sơn La Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03 - Thi công xây dựng cải tạo,...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Gói thầu số 6: Mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020-2021 (lần 2) cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La

Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Sơn La (Được phê duyệt tại văn bản ngày 20/11/2020) Giá dự...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Sơn La

Kế hoạch đấu thầu dự án: Gói thầu số 5: Mua thuốc generic năm 2020-2021 (lần 3) cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La

Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Sơn La (Được phê duyệt tại văn bản ngày 20/11/2020 ) Giá...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý bảo trì đường bộ Sơn La Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ CÔNG TY CP...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu 01: Xây dựng công trình (Số thông báo: 20201113146 – 01. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 17:39)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN SƠN LA Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương Mại...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kế hoạch đấu thầu dự án: Khu dân cư bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La (Được phê duyệt tại văn bản ngày 19/11/2020 ) ...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra (Số thông báo: 20201176728 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 18:19)

Bên mời thầu: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộc Châu Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm thiết bị mầm non năm 2020 (Số thông báo: 20201173074 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 07:43)

Bên mời thầu: Trường Mầm non Tà Hộc Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Bắc Dự án:...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Viễn thông Sơn La Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bưu chính Viễn thông Gói thầu: 1/Tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Sửa chữa, di chuyển, trang cấp tài sản phục vụ công tác cho TTHL và BDNV

Công an tỉnh Sơn La Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa, di chuyển, trang cấp tài sản phục vụ công...

Tư vấn giám sát

Công ty Điện lực Sơn La Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát (Số thông báo: 20201181164 - 00....
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Sơn La

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây...

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây...

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Truyền tải điện Tây Bắc 2 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Linh Trang 2/ Công ty CP đầu tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp, vận chuyển chống sét van thông minh trung thế (Số thông báo: 20201069175 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/11/2020 10:56)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Sơn La Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng Hoàng An Dự án: Mua sắm...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Sơn La Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20201174876 - 00....

E-RG36: Thiết kế, in ấn lịch tết năm 2021

Công ty Thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: E-RG36:...