Kế hoạch đấu thầu dự án: Kho hạ tải và bãi tạm giữ phương tiện của Công an tỉnh Sơn La ; Số KHLCNT: 20210946074 – 00

Chủ đầu tư: Công an tỉnh Sơn La (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/09/2021) Tổng mức đầu tư: 26.456.000.000 VND Số gói thầu:...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Sơn La

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Công an thành phố Sơn La (Trụ sở cũ của Công an tỉnh) ; Số KHLCNT: 20210944149 – 00

Chủ đầu tư: Công an tỉnh Sơn La (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/09/2021) Tổng mức đầu tư: 14.988.000.000 VND Số gói thầu:...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Sơn La

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cầu qua suối đường phố Lê Hữu Trác, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu.; Số KHLCNT: 20210943199 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Châu. (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/09/2021 ) Tổng...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và tái định cư huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La Nhà thầu trúng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm ga, vỏ gối, săng vải các phòng thủ thuật (Số thông báo: 20210953323 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 16:43)

Bên mời thầu: Bệnh viện Y Dược cổ truyền Sơn La Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng Việt Hạt Dự án: Về việc phê duyệt kế...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI HIỆP 2/...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm nâng cấp thiết bị lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu Tỉnh ủy (SAN) (Số thông báo: 20210834119 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 16:54)

Bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KAVIDO...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Chuẩn hóa, hệ thống hóa cấu trúc dữ liệu

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chuẩn hóa, hệ thống hóa cấu trúc...

Vận chuyển gạo hỗ trợ cho học sinh bán trú học kỳ I năm 2021-2022 theo quy định tại Nghị định số 116 2016 NĐ-CP

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bắc Yên Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Vận chuyển gạo hỗ trợ cho học...

Tư vấn khảo sát thiết kế

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Sơn La

Tư vấn khảo sát thiết kế

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Sơn La

Gói thầu TV06: Tư vấn thiết kế, lập dự toán

Công an tỉnh Sơn La Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu TV06: Tư vấn thiết kế, lập dự toán (...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Sơn La

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát,...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Sơn La

Thi công xây dựng công trình

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (...

Gói thầu số 05: Mua sắm vật tư phục vụ xây dựng mô hình sản xuất

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Sơn La Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Mua sắm...

Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Thi công xây dựng Cầu qua suối đường phố Lê Hữu Trác, Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

(Gia hạn) E-SCL24-2021: Sửa chữa lớn năm 2021

Công ty thủy điện Sơn La – Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: E-SCL24-2021:...

(Gia hạn) Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Châu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...