Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT SÓC TRĂNG Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Thành Đạt...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trần Đề Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần Falcon Việt...

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (hạng mục cầu An Nô và cầu Lắc Bưng)

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây...

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây...

Gói thầu số 12 – Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 12 - Thi công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Xuyên Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty CP tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG AN TỈNH SÓC TRĂNG Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG HOÀI...

Gói thầu số 1 Thuê đơn vị thử nghiệm mẫu nước quan trắc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống (Số thông báo: 20220756371 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/08/2022 14:20)

Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Công nghệ lưu trữ...

Gói thầu số 08: Thi công xây lắp công trình

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Long Phú Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG AN TỈNH SÓC TRĂNG Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Mai Mộng; 2/ Công ty TNHH dịch vụ thương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG AN TỈNH SÓC TRĂNG Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Nhựt Thanh 2/CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI...

Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 07: Giám sát thi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Splitter các loại (Số thông báo: 20220640004 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2022 10:06)

Bên mời thầu: Viễn thông Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP QUANG VIỆT NAM VINA - OFC Dự án: Đầu tư...