Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT;...

Xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình Trường THCS dân tộc nội trú huyện Mỹ Tú (Số thông báo: 20210138030 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 16:33)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tú Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH xây...

Xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây dựng công trình (số...

Xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công...

Xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học phường 1 thành phố Sóc Trăng (Số thông báo: 20210156257 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 14:31)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thành Đạt...

Gói 8: Xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị (bao gồm PCCC) công trình Thay MBA 1T-25MVA bằng 40MVA trạm 110kV Đại Ngãi

Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 8: Xây dựng và lắp đặt...

Gói thầu số 01, gói thầu xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01,...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu số (07, 08) (Số thông báo: 20201262139 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/02/2021 09:49)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Xuyên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng Lộ Trà Coi B, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú (Số thông báo: 20210140761 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/02/2021 15:42)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tú Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20210223098 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/02/2021 09:32)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XD DV...

Gói thầu số 01: Cải tạo mặt đường Kênh Hồ Nước Ngọt, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 01 gói thầu xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01...

Thi công xây dựng Lô 1 công trình: Sửa chữa nhà làm việc

Công ty Điện lực Sóc Trăng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng Lô 1 công trình: Sửa chữa...