Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Xuyên Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Phúc Cần;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TM...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: 1/ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20220139880 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 16:03)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu Nhà thầu trúng thầu: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô...

Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp

Ban quản lý thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm kiểm soát Biên phòng Mỹ Thanh

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công...

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kế Sách Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 06:...

Gói thầu số 01: Xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng cải tạo, nâng cấp nhà làm việc phòng Tham mưu, Trinh sát và khu huấn luyện thể thao quân sự

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công...

Gói thầu số 01: Xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 01: Xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 01: Xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 01: Xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 01: Xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 01: Xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 01: Xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 01: Xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 01: Xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Phú Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...

Công trình Nâng cấp Đường Xóm Lương, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Ban quản lý thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Mời Đấu thầu rộng rãi...