Gói thầu số 02: Lập hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng

Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 02: Lập hồ sơ thiết kế...

Gói thầu số 01: Cung cấp, xây lắp và triển khai phần mềm

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp, xây...

Mua sắm giá kho lưu trữ cho Chi cục Thuế KV

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sông Tiền Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm giá kho lưu...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Châu Thành

Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 13/11/2020...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư nâng cao năng lực mạng cáp quang GPON trên địa bàn Trung tâm Viễn thông 2 và Trung tâm Viễn thông 3 – VNPT Sóc Trăng năm 2020

Chủ đầu tư: Viễn Thông Sóc Trăng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 3.363.334.000 VND Số gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe cho CCVC (Số thông báo: 20201125515 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 18:51)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khánh Hưng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở BHXH huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc và Xây Dưng Nghi Hân (Được phê duyệt tại văn bản ngày 10/11/2020...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở BHXH huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc và Xây Dưng Nghi Hân (Được phê duyệt tại văn bản ngày 10/11/2020...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Thạnh Trị năm 2021

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Sóc Trăng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 18/11/2020) Tổng mức đầu tư: 1.167.347.273 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Kế Sách năm 2021

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Sóc Trăng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 18/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.151.989.783 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Mỹ Tú năm 2021

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Sóc Trăng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 18/11/2020) Tổng mức đầu tư: 1.056.653.934 VND Số gói...

Mua sắm thùng rác trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đồng Thuận Thành Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thùng rác...

Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị dạy học năm 2020

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Trị Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị...

Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị giáo dục các cấp mầm non

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cù Lao Dung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị...

Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị giáo dục các cấp mầm non,

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cù Lao Dung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 10: thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201058358 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/11/2020 13:31)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Nguyễn Hùng Phát -...

Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Tú Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất đến...

Gói thầu số 02: Cung cấp lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...