(gia hạn) Gói thầu số 3D2 (Cung cấp và lắp đặt): Dây chuyền phân loại chất thải công suất 200 tấn/ngày (8 giờ/ngày)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 3D2 (Cung cấp và lắp đặt): Dây chuyền...

(gia hạn) SCTX-2020-168: Dán băng tải và diềm dời (Băng tải thạch cao dây chuyền 2)

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: SCTX-2020-168: Dán băng tải và diềm dời (Băng...

Mua sắm thiết bị sản xuất sản phẩm cơ khí xuất khẩu

Công ty TNHH Một thành viên hóa chất 21 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị sản xuất sản...

Cung cấp và lắp đặt hệ thống silo chứa Malt, gạo

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ...

(gia hạn) SCTX-2020-168: Dán băng tải và diềm dời (Băng tải thạch cao dây chuyền 2)

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: SCTX-2020-168: Dán băng tải và diềm dời (Băng...

Gói thầu số 2: Cung cấp, lắp đặt dây truyền xử lý nước CS 2×3.500m3 và hạng mục phụ trợ

Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp, lắp đặt...

(hủy thầu) Nguyên vật liệu phục vụ thiết kế, chế tạo, lắp đặt dây chuyền Pilot sản xuất nhựa PEKN công suất 1000 kg mẻ

Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nguyên vật liệu phục vụ thiết...

Cung cấp tầm lớt máy nghiền xi măng dây chuyền 2 tại Nhà máy Xi-măng Kiên Lương

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 Chào hàng cạnh tranh gói: Cung cấp tầm lớt...

(gia hạn) Nguyên vật liệu phục vụ thiết kế, chế tạo, lắp đặt dây chuyền Pilot sản xuất nhựa PEKN công suất 1000 kg mẻ

Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nguyên vật liệu phục vụ thiết...

Hoạt động 06: Mua sắm vật tư, máy móc thiết bị, cải tiến dây chuyền

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀM LUÔNG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Hoạt động 06:...

Hoạt động 05: Mua máy móc sản xuất phôi nút áo và lắp đặt thiết bị

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀM LUÔNG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Hoạt động 05:...

Gói thầu số 3D2 (Cung cấp và lắp đặt): Dây chuyền phân loại

Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3D2 (Cung cấp và lắp đặt):...

(gia hạn) ) SCTX-2020-168: Dán băng tải và diềm dời (Băng tải thạch cao dây chuyền 2)

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: SCTX-2020-168: Dán băng tải và diềm dời (Băng...

Cung cấp, lắp đặt dây chuyền kiểm định xe con tại cơ sở kiểm định số 1

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt...

Mua sắm van quay cấp liệu 24.1-20 cho dây chuyền máy nghiền liệu 3

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm van quay cấp liệu 24.1-20 cho...

Gói thầu số 01: Trung đại tu lọc bụi tĩnh điện dây chuyền lò quay số 1 (điện trường 2) mã số Q319 và lọc bụi tĩnh điện dây chuyền lò quay số 2 (điện trường 2+3) mã số LE04

Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Trung đại tu...

(gia hạn) Nguyên vật liệu phục vụ thiết kế, chế tạo, lắp đặt dây chuyền Pilot sản xuất nhựa PEKN công suất 1000 kg mẻ

Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nguyên vật liệu phục vụ thiết...

Gói thầu số 09: Cung cấp băng tải phòng nổ

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Dương Huy - TKV Mời Đấu thầu rộng rãi...

(gia hạn) Gói thầu số 6: Cung cấp băng tải than

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Đại tu hệ thống cứu hỏa dây chuyền 2 (thiết bị tự động báo cháy chung)

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu hệ thống cứu hỏa dây chuyền...