Chi phí Cung cấp và lắp đặt thiết bị Dây chuyền sản xuất

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chi phí Cung cấp và lắp...

“SCTX-2021-129: Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng thiết bị khối 2, 3, 4, tháng 6 dây chuyền 1 năm 2021”

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: “SCTX-2021-129: Cung cấp vật tư phục vụ bảo...

Cung cấp lắp đặt Hệ thống 03 bồn chứa javel 25m3, 03 bơm chuyển

Công ty cổ phần Bột giặt LIX Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp lắp đặt Hệ thống 03...

(Hủy thầu) Nâng cấp hệ thống phối liệu cho Nghiền liệu dây chuyền 2

Công ty xi măng Nghi Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp hệ thống phối liệu cho Nghiền liệu dây...

Mua sắm vật tư chuyên dụng sản xuất hệ thống cung cấp khí nén Sấy trên dây truyền sửa chữa VKTBKT năm 2021

Trung tâm Đo lường miền Bắc/CKT/PKKQ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư chuyên dụng sản xuất hệ thống...

“SCTX-2021-128: Cung cấp các loại vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên dây chuyền 2”

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: “SCTX-2021-128: Cung cấp các loại vật tư phục...

Gói thầu số 7: Cung cấp thiết bị dây chuyền tuyển huyền phù

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Nam Mẫu - TKV Mời đấu thầu rộng rãi trong...

(Gia hạn) Nâng cấp hệ thống phối liệu cho Nghiền liệu dây chuyền 2

Công ty xi măng Nghi Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp hệ thống phối liệu cho Nghiền liệu dây...

(Gia hạn) Nâng cấp hệ thống phối liệu cho Nghiền liệu dây chuyền 2

Công ty xi măng Nghi Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp hệ thống phối liệu cho Nghiền liệu dây...

(Gia hạn) Nâng cấp hệ thống phối liệu cho Nghiền liệu dây chuyền 2

Công ty xi măng Nghi Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp hệ thống phối liệu cho Nghiền liệu dây...

“SCTX-2021-77: Sửa chữa, cải tạo tuyến hàng rào, đường đi khu vực trạm tuần hoàn dây chuyền 1 – Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “SCTX-2021-77: Sửa chữa, cải tạo tuyến hàng rào,...

Nâng cấp hệ thống phối liệu cho Nghiền liệu dây chuyền 2

Công ty xi măng Nghi Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp hệ thống phối liệu cho Nghiền liệu dây...

(huy) Nâng cấp thiết bị dây chuyền sản xuất ống nhựa

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nâng cấp thiết bị dây chuyền...

(gia hạn) Mua bao Sling phục vụ sản xuất NPK Phú Mỹ

Chi nhánh Tổng Công ty Phân bón & HCDK - CTCP - Nhà máy Đạm Phú Mỹ THÔNG BÁO TIẾP TỤC PHÁT HÀNH HỒ SƠ...

(gia hạn) SCTX-2021-42: Cung cấp vật tư thiết bị điện dây chuyền 2 – Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SCTX-2021-42: Cung cấp vật tư thiết bị điện...

Cung cấp đất phong hóa phục vụ sản xuất

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung cấp đất phong hóa phục vụ sản xuất...
Phân mục: Dây chuyền sản xuất tại Hà Nam

Sửa chữa lớn băng tải thu quặng xưởng tuyển TR.01.BC4.01

Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa lớn băng tải thu quặng...

Gói thầu số 23: Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ sửa chữa TĐT Hệ thống nước ngưng tổ máy số 2 NMNĐ Na Dương

Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Sửa chữa thiết bị Dây chuyền sản xuất thuốc nổ ANFO Chi nhánh sản xuất VLNCN Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ VIỆT BẮC MICCO Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa...

Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị dây chuyền đúc, giai đoạn 2

Công ty TNHH MTV 751 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị dây chuyền đúc,...