(gia hạn) Đầu tư mới dây chuyền thiết bị

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Đầu tư mới dây chuyền thiết bị (Số TBMT: 20211278289...

(gia hạn) Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt dây chuyền chia chọn bưu kiện cho TTKTVC khu vực phía Bắc

Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung...

“SCTX-2021-163: Sửa chữa nhà vệ sinh tầng 1 hướng Nam nhà hành chính dây chuyền 2

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: “SCTX-2021-163: Sửa chữa nhà vệ sinh tầng...

“SCTX-2021-162: Lắp đặt hàng rào cho hồ điều hòa cổng chính dây chuyền 1

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: “SCTX-2021-162: Lắp đặt hàng rào cho hồ điều hòa...

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt dây chuyền chia chọn bưu kiện cho TTKTVC khu vực phía Bắc

Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước:...

(gia hạn) Mua sắm và lắp đặt thiết bị công nghệ dây chuyền sản xuất nước uống tinh khiết và các thiết bị đóng gói sản phẩm

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết...
Phân mục: Dây chuyền sản xuất tại Cà Mau

TB 02:Thiết bị cải tạo, nâng cấp dây truyền chế biến mủ cốm

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHÂU ANH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: TB 02:Thiết bị...

SCTX-2021-129: Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng thiết bị

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: SCTX-2021-129: Cung cấp vật tư phục vụ...

(hủy thầu) SCTX-2021-129: Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng thiết bị khối 2, 3, 4, tháng 6 dây chuyền 1 năm 2021

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: SCTX-2021-129: Cung cấp vật tư phục vụ bảo...

Mua nguyên vật liệu phục vụ dự án năm 2021

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUANG NAM Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua nguyên vật liệu phục vụ dự án năm...

Gói thầu số 09: Mua sắm mới 03 dây chuyền sản xuất khí ôxy, nitơ

Ban quản lý Dự án "Đầu tư xây dụng hạ tầng, mua sắm mới 03 dây chuyền sản xuất khí ôxy và nitơ"...

Mua sắm, lắp đặt thiết bị dây chuyền nhuộm đen

Kho K680 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị dây chuyền nhuộm đen VKTBKT tại Kho K680...

Mua sắm và lắp đặt thiết bị công nghệ dây chuyền sản xuất nước uống tinh khiết và các thiết bị đóng gói sản phẩm

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm và...
Phân mục: Dây chuyền sản xuất tại Cà Mau

(hủy thầu) “SCTX-2021-128: Cung cấp các loại vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên dây chuyền 2”

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: “SCTX-2021-128: Cung cấp các loại vật tư phục...

(hủy thầu) “SCTX-2021-129: Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng thiết bị khối 2, 3, 4, tháng 6 dây chuyền 1 năm 2021”

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: “SCTX-2021-129: Cung cấp vật tư phục vụ bảo...

SCTX-2021-129: Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng thiết bị khối 2, 3, 4, tháng 6 dây chuyền 1 năm 2021

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: SCTX-2021-129: Cung cấp vật tư phục vụ bảo...

cung cấp dây chuyền sản xuất bánh tráng

Công ty CP Xuất nhập khẩu Sa Giang THƯ MỜI V/v tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp dây chuyền sản xuất bánh tráng...

Chi phí Cung cấp và lắp đặt thiết bị Dây chuyền sản xuất

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chi phí Cung cấp và lắp...

“SCTX-2021-129: Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng thiết bị khối 2, 3, 4, tháng 6 dây chuyền 1 năm 2021”

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: “SCTX-2021-129: Cung cấp vật tư phục vụ bảo...

Cung cấp lắp đặt Hệ thống 03 bồn chứa javel 25m3, 03 bơm chuyển

Công ty cổ phần Bột giặt LIX Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp lắp đặt Hệ thống 03...