(hủy thầu) Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị công trình: Chợ trung tâm khu vực Tà Rụt, huyện Đakrông

Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đakrông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây...

(gia hạn) xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư – xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng...

Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị Mời chào hàng cạnh tranh...

Xây dựng điện chiếu sáng, cấp điện và thiết bị

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đông Hà Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Xây dựng điện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: 1/...

thi công xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Gio Linh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng, phân lô khu dân cư phía Tây đường vào thôn Phan Xá Phường . Số KHLCNT: 20220139610 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (Được phê...

Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị công trình: Chợ trung tâm khu vực Tà Rụt, huyện Đakrông

Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đakrông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Mời chào hàng cạnh tranh...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Mời chào hàng cạnh tranh...

Xây lắp công trình

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Mời chào hàng cạnh tranh...

Gói thầu Tư vấn 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu...

Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị công trình: Chợ trung tâm khu vực Tà Rụt, huyện Đakrông

Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đakrông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây...

(gia hạn) Mua sắm vật tư y tế sử dụng năm 2022

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIO LINH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư y tế sử dụng năm...

Xây lắp toàn bộ công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Xây lắp nhà học lý thuyết và thực hành

Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi...

(gia hạn) Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại các tuyến đường dây truyền tải 500kV thuộc Truyền tải điện

Truyền tải điện Quảng Trị Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại các tuyến đường dây...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi...