Xây lắp

Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ...

Xây lắp

Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ...

Xây lắp

Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ...

Xây lắp

Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ...

Xây lắp

Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ...

Gói thầu 22-2023: Modem 4G

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu 22-2023: Modem 4G (mã số...

Gói thầu 21-2023: Phụ kiện dây dẫn bọc cách điện

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu 21-2023: Phụ kiện dây dẫn...

Gói thầu 17-2023: Chuỗi polymer, chống sét van, giáp níu

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu 17-2023: Chuỗi polymer, chống sét...

Gói thầu 18-2023: Cách điện gốm các loại

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 18-2023: Cách điện gốm các...

Gói thầu 24-2023: Tủ điện hạ áp trọn bộ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 24-2023: Tủ điện hạ...

Mua sắm trang phục Dân quân thường trực năm 2023

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị/Quân khu 4 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang...

Gói thầu 20-2023: Dây, cáp điện các loại

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu 20-2023: Dây, cáp điện các...

Lâp đồ án Quy hoạch và mua bản đồ quy hoạch

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gio Linh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Lâp đồ án Quy...

Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị công trình Trường Mầm non Húc Nghì, Hạng mục: Khu hiệu bộ

Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đakrông mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói thầu 12-2023: Dụng cụ an toàn, bảo hộ lao động

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 12-2023: Dụng cụ an toàn,...

Xây dựng công trình và đảm bảo giao thông

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây dựng công trình và...

Mua sắm phụ kiện thay thế của Hệ thống chụp CT Scaner 64 lát cắt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm phụ kiện thay thế...

Gói thầu 27-2023: Camera

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 27-2023: Camera (mã số TBMT:IB2300099907-00....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình:Trường Tiểu học và THCS Triệu Nguyên; Hạng mục: 04 phòng học bộ môn (Số thông báo: IB2300080813 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/05/2023 16:01)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đakrông Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách...