Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bình giống và cây giống lan Kim Tuyến (Số thông báo: 20201115797 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 16:45)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ Nhà thầu trúng thầu: TRUNG TÂM...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng công trình (Số thông báo: 20201033411 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/11/2020 10:09)

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Thành An Dự án: Đường nối từ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20201042937 – 01. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 08:32)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bình giống và cây giống lan Kim Tuyến (Số thông báo: 20201115797 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 16:45)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ Nhà thầu trúng thầu: TRUNG TÂM...

Mua sắm Methanol dùng trong công nghệ sản xuất Formalin

CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Methanol dùng trong công nghệ sản...

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gio Linh

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gio Linh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Quy hoạch sử dụng đất đến năm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa nhà công vụ (Số thông báo: 20201156439 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 14:57)

Bên mời thầu: Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cam Lộ Nhà thầu trúng thầu: Cơ sở cơ khí ô tô...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Xăng dầu Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và...

Phân tích chất lượng đất trồng chè vằng nguyên liệu, chè vằng và sản phẩm từ chè vằng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Phân tích chất lượng đất...

Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập quy hoạch sử...

Gói thầu: Lô thầu QT-C1-XL1.7 Xây mới trạm Y tế xã Triệu Trung

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị Mời Đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu: Lô thầu QT-C1-XL1.6 Nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã Triệu Sơn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị Mời Đấu thầu rộng rãi...

Thi công xây lắp công trình

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình (Số thông...

Lô thầu QT-C1-XL1.5 Nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã Hải Ba

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị Mời Đấu thầu rộng rãi...

Lô thầu QT-C1-XL1.4 Nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã Linh Thượng (Linh Trường)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị Mời Đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu: Lô thầu QT-C1-XL1.3 Xây mới trạm Y tế xã Vĩnh Sơn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị Mời Đấu thầu rộng rãi...

Lô thầu QT-C1-XL1.2 Nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã Vĩnh Ô

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị Mời Đấu thầu rộng rãi...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư Trang thiết bị văn phòng Trụ sở làm việc Công ty Xăng dầu Quảng Trị

Chủ đầu tư: Công ty Xăng dầu Quảng Trị (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 2.979.398.000 VND ...