Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Cục Quản lý đường bộ II Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ Quốc lộ...

Gói thầu 01 XL: Cung cấp VTTB

Công ty Điện lực Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01 XL: Cung cấp VTTB (ngoài VTTB A...

Mua sắm xe chuyên dùng (01 xe ô tô cuốn ép chở rác 8m3)

Trung tâm Môi trường Công trình đô thị Vĩnh Linh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm xe chuyên dùng (01...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa Đakrông Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết Kế và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, lập quy hoạch (Số thông báo: 20201260863 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 09:03)

Bên mời thầu: Sở Xây dựng Tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HẢI Dự án: Đồ án Quy hoạch chung...

Gói thầu 05/GS-CamLo: Giám sát thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu 05/GS-CamLo: Giám sát thi công xây dựng,...

Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và dự toán các công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG QUẢNG TRỊ 2/ CÔNG TY TNHH MỘT...

Gói thầu mua sắm vắc xin tiêm chủng dịch vụ sử dụng 6 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu mua sắm vắc xin tiêm chủng dịch...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20201261883 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 09:48)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Nhà thầu...

QL, BDTX và cầu tuyến Quốc lộ 9 (đoạn cảng Cửa Việt – Quốc lộ 1)

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: QL, BDTX và cầu tuyến Quốc lộ 9...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Phúc...

Mua xe ô tô bán tải

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và thông tin khoa học & công nghệ Quảng Trị Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dây và Cáp Điện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Methanol dùng trong công nghệ sản xuất Formalin (Số thông báo: 20210117675 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/02/2021 12:06)

Bên mời thầu: CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần hóa chất miền bắc Dự án: Dự...

Gói thầu 01 TV: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị năm 2021

Công ty Điện lực Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01 TV: Tư vấn giám sát thi công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty tnhh hải khánh nguyên 2/ CÔNG TY TNHH SẢN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: 1/ DI AN ELECTRIC ELECTRONIC CO. LTD. 2/ Công ty TNHH Điện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TRƯỜNG GIANG 2/ Công ty TNHH...