Xây dựng công trình và đảm bảo giao thông

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình và...

Xây dựng công trình và đảm bảo giao thông

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây dựng công trình và...

Xây dựng công trình và đảm bảo giao thông

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây dựng công trình và...

Mua sắm bàn ghế, thiết bị dạy học

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đông Hà mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu:...

Xây dựng công trình và đảm bảo giao thông

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình và...

Xây dựng công trình và đảm bảo giao thông

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây dựng công trình và...

Mua sắm thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích phòng thí nghiệm năm 2023

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm...

Tư vấn giám sát thi công

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị...

Mua vật tư sửa hệ thống ra đa hàng hải

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Mua vật tư sửa hệ thống...

Xây lắp cầu Lê Lợi

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đông Hà mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Mua sắm methanol dùng trong công nghệ sản xuất Formalin

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm methanol...

Mua sắm máy hàn quang, máy đo quang cấu hình thấp trang cấp cho mạng lưới VNPT Quảng Trị năm 2023

Viễn Thông Quảng Trị-Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm...

Cung cấp, Lắp đặt thiết bị quan trắc và giám sát dòng chảy tối thiểu cho hồ Thủy lợi -Thủy điện Quảng Trị

CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN Mời chào...

Thi công xây dựng: Công trình hệ thống nước tự chảy thôn Hoong Mới

Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hướng Hoa· Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 06: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình doanh trại

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN KHỞI QUẢNG TRỊ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

(hủy thầu) Thi công xây dựng: Công trình hệ thống nước tự chảy thôn Hoong Mới

Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hướng Hoa· mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Gói thầu số 05: Khảo sát địa chất

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN KHỞI QUẢNG TRỊ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...