Mua sắm trang thiết bị phục vụ đối tượng Bảo trợ xã hội

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị Mời chào hàng cạnh tranh...

Cung cấp giống, vật tư xây dựng mô hình năm 2021 tại tỉnh Quảng Trị

Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp giống, vật tư xây dựng mô hình năm...

Mua sắm trang bị xe ô tô cho Văn phòng Huyện ủy Cam Lộ

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Quảng Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang bị xe ô...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm trang phục Dân quân tự vệ năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210932835 – 01

Chủ đầu tư: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị (Được phê duyệt tại văn bản ngày 10/09/2021) Tổng mức đầu tư: 11.239.547.000 VND Số gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cắm mốc chỉ giới, bảng nội quy an toàn công trình thủy lợi (Số thông báo: 20210946441 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 08:16)

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tiến...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất và vật tư tiêu hao (Số thông báo: 20210877127 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 10:55)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210842388 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 09:34)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN HỒ XÁ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THÁI Dự án: Nhà văn hóa...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu ; Số KHLCNT: 20210936711 – 00

Chủ đầu tư: UBND huyện Vĩnh Linh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 19.000.000.000 VND Số gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án (Số thông báo: 20210815122 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 21:13)

Bên mời thầu: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Việt Tín Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu (Số thông báo: 20210940886 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 09:13)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (Số thông báo: 20210941553 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 10:53)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Nhà thầu...

Thi công xây dựng hạng mục: Nâng cấp hạ tầng bãi chờ xuất; Hệ thống tường rào bảo vệ; Hệ thống điện chiếu sáng; Hệ thống thoát nước; Bó vỉa.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn phát triển TAS Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công...

(Hủy thầu) Gói thầu thi công số 01: Toàn bộ phần xây lắp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỲ NHÂN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu thi công số 01: Toàn bộ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210875195 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/09/2021 08:07)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm máy nén khí dành cho máy thở (Số thông báo: 20210937775 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/09/2021 10:44)

Bên mời thầu: Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tình Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ...

Mua sắm Methanol dùng trong công nghệ sản xuất Formalin

CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm Methanol dùng trong công nghệ sản...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT Đường Trường Chinh (T19), thị trấn Ái Tử ; Số KHLCNT: 20210930457 – 00

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong (Được phê duyệt tại văn bản ngày 13/09/2021...