Xây lắp

Ủy ban nhân dân phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Xây lắp (Số thông báo:...

Sửa chữa lớn máy bơm nước chịu mòn, lưu lượng Q=600m3 h, mã hiệu DF600-60*6, số chế tạo 121004

Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa lớn máy bơm nước chịu...

Biên soạn, phát hành cuốn sách 90 năm công tác Tuyên giáo

Văn phòng Tỉnh ủy Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Biên soạn, phát hành cuốn sách 90 năm công tác Tuyên giáo...

Cung cấp, lắp đặt bảng điện tử cho Chi cục Hải quan

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt bảng điện tử cho Chi cục...

Thuê vận chuyển than bằng đường thủy giao cho nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê vận chuyển than...

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Công ty cổ phần than Vàng Danh_ Vinacomin Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của...

Sửa chữa cột chống thủy lực ZF 8400/20/32

Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa cột chống thủy lực ZF 8400/20/32...

Cung cấp dịch vụ bốc xếp than than bằng cẩu tàu tại khu vực Cẩm Phả năm 2021 – Tổng công ty Đông Bắc

Tổng công ty Đông Bắc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Cung cấp dịch vụ bốc xếp than than bằng cẩu tàu...

Gói thầu số 1: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Công ty Xăng dầu B12 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 1: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông...

Gói thầu số 1: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Công ty Xăng dầu B12 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 1: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông...

Gói thầu số 29: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói...

Gói thầu số 02: Chi phí thi công xây dựng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Quảng Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Cung cấp các dịch vụ phụ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 – Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin

Công ty cổ phần than Vàng Danh_ Vinacomin Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Cung cấp các dịch vụ phụ trợ phục...

(gia hạn) Gói thầu số 116: Cung cấp, lắp đặt băng tải B1000

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO VINACOMIN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 116: Cung cấp, lắp đặt...

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng nhà phân phối điện, rãnh gió và hạ tầng trạm quạt

Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 11: Thi công xây dựng...

Gói thầu số 11: Thiết bị khởi động phòng nổ dùng trong hầm lò

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam Công ty than Mạo Khê TKV Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Gói thầu số 2: Cung cấp thiết bị nhà tắm giặt sấy

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOANG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY THAN HÒN GAI TKV Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói...

Gói thầu số 01: Mua sắm ống HDPE D315

Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số 01: Mua sắm ống HDPE...

Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Ban Quản lý

Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt...

Mua sắm thiết bị phục vụ ghi chỉ số công tơ cho các đơn vị trực thuộc

Công ty Điện lực Quảng Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ ghi chỉ số công...