Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Nhiệt điện Mông Dương Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Thành Đạt - Ngọc Lộc(0201309359 - CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY XĂNG DẦU B12 Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Kiểm toán dự án hoàn thành (Số thông báo: 20210232127 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 08:38)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 2: Cung cấp hệ thống máy đào lò com bai (Số thông báo: 20201283615 – 01. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 07:45)

Bên mời thầu: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam, Công ty than Khe Chàm TKV Nhà thầu trúng thầu: LIÊN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210112519 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 14:23)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG...

(gia hạn) Dịch vụ trung chuyển, vận chuyển clinker ra vùng neo Hòn Nét – Cẩm Phả và bốc xếp lên tàu biển

Công ty cổ phần xi măng Hạ Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Dịch vụ trung chuyển, vận chuyển clinker ra...

(gia hạn) Dịch vụ vận chuyển xi măng đóng bao 50kg từ cảng xuất hàng Nhà máy Xi măng Hạ Long vào cảng Hòn Khói, tỉnh Khánh Hòa

Công ty cổ phần xi măng Hạ Longc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Dịch vụ vận chuyển xi măng đóng bao...

Cung cấp vật tư tổng hợp

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư tổng hợp (Số thông...

Dịch vụ trung chuyển xi măng xuất khẩu thông qua cụm cảng Cái Lân và bốc xếp lên tàu xuất khẩu

Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Dịch vụ trung chuyển xi măng xuất khẩu...

(hủy thầu) Gói thầu số 10: Mua sắm xe ôtô vận tải người

Tổng công ty Đông Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 10: Mua sắm xe ôtô vận tải người (số thông...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa lớn TSCĐ năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210229305 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Được phê duyệt tại văn bản ngày 18/02/2021 ) Giá dự...

SCL2021-HH03: Cung cấp VTTB giám sát dò khí Hydro máy phát

Công ty Nhiệt điện Uông Bí - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SCL2021-HH03:...

Thi công khoan tháo nước trong lò năm 2021, Công ty than Nam Mẫu – TKV

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Nam Mẫu - TKV Mời Chào hàng cạnh tranh trong...

Dịch vụ trung chuyển xi măng rời xuất khẩu thông qua cụm cảng Cái Lân và bơm hút lên tàu xuất khẩu

Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Dịch vụ trung chuyển xi măng rời xuất...

Gói thầu số 51 Mua sắm máy khoan d=115-165mm; 01 máy

Tổng công ty Đông Bắc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 51 Mua sắm máy khoan d=115-165mm; 01 máy...

Dịch vụ đóng gói, bốc xếp xi măng đóng bao sling xuất khẩu từ cảng 651 nhà máy xi măng Hạ Long

Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Dịch vụ đóng gói, bốc xếp xi măng...

Cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt thi công

Công ty Điện lực Quảng Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt thi...

Sửa chữa ca nô TKV09

Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải TKV Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Sửa chữa ca nô TKV09 (Số thông...

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Mua sắm ấn chỉ, ấn phẩm năm 2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cẩm Phả Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu:...