Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210309806 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/03/2021 13:49)

Bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TẤN THỊNH Dự án: Sửa...

Gói thầu 2: Thi công xây dựng công trình

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Thiên Ân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu 2: Thi công xây...

(hủy thầu) Gói thầu số 01 HHo: Kiểm định, hiệu chỉnh định kỳ

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 HHo: Kiểm định, hiệu chỉnh định...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ Liên danh Công ty TNHH Thương mại và...

Gói thầu số 01 HHo: Kiểm định, hiệu chỉnh định kỳ

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 HHo: Kiểm định, hiệu chỉnh định...

Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của huyện Trà Bồng

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Bồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021...

Gói thầu số 1: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 10: Giám sát, kiểm tra nghiệm thu

BQL Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Thi công xây dựng

Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210309836 - 00. Thời...

Mua vật tư để thay thế cho thiết bị đo đếm bồn bể tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 638/20-3410/ĐH-BDSC-I

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho thiết bị đo đếm bồn bể tại...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trung tâm bảo tồn văn hoá H’re; Hạng mục: Đền bù, nhà truyền thống ; Số KHLCNT: 20210304341 – 00

Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện Sơn Hà (Được phê duyệt tại văn bản ngày 18/02/2021 ) ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng vật tư nông nghiệp (Số thông báo: 20210304273 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/03/2021 14:20)

Bên mời thầu: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Tây Nhà thầu trúng thầu: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÀI NGUYÊN Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm 01 máy tiện cơ (Số thông báo: 20201115212 – 01. Thời điểm đăng tải: 01/03/2021 15:55)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐA NGÀNH Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 2: Cung cấp hàng hóa (Số thông báo: 20210131737 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/03/2021 20:47)

Bên mời thầu: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần quốc tế Bảo Hưng Dự...

Thuê dịch vụ phần mềm Quản lý bệnh viện năm 2021

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thuê dịch vụ phần mềm Quản lý bệnh viện...

Mua khớp nối đàn hồi thay thế cho bơm bù áp hệ thống nước cứu hỏa nhà máy P-5902A/B theo Đơn hàng số 035/21-1016/ĐH-BDSC-R.

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN Mời chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu: Mua khớp nối đàn hồi thay thế cho...

Mua trang thiết bị phục vụ công việc hàng ngày theo kế hoạch trang bị tài sản cố định năm 2020 theo Đơn hàng số 399/20-2464/ĐH-BDSC-W

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN Mời chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu: Mua trang thiết bị phục vụ công việc...