Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Sản xuất phim “Quảng Ngãi: Tiềm năng và triên vọng” (Số thông báo: 20210852234 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 15:00)

Bên mời thầu: Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi Nhà thầu trúng thầu: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bright Star Dự án: Sản...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210880561 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 16:13)

Bên mời thầu: QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH QUẢNG NGÃI Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây lắp Phước Tiến Dự án: Xây dựng...

Gói thầu số 04: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi...

Cung cấp, thay thế card truyền thông; khai báo, cấu hình để rơ le

Truyền tải điện Quảng Ngãi Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, thay thế card truyền thông; khai báo, cấu hình...

Cung cấp và lắp đặt Bảng Led

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 02: Khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch và cắm mốc giới

Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Khảo sát địa...

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Trà Bồng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu số 14: Thi công xây dựng

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Thiên Ân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 14:...

Mua vật tư để thay thế cho các thiết bị vận chuyển sản phẩm B-801, B-901, B-902, B-2501 theo đơn hàng số 217/21-1755/ĐH-BDSC-R

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Thông báo mời thầu với nội dung sau: Tên gói thầu: Mua vật tư để...

(Sửa đổi) Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Trà Bồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 2- Dao cách ly và phụ kiện (Số thông báo: 20210814605 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 20:24)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Ngãi Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN Dự án: Cung cấp...

Mua sắm trang phục nhân viên y tế, bệnh nhân và hàng vải phục vụ bệnh nhân của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang phục nhân viên y tế, bệnh...

Gói thầu số 4: Nhà kho lương thực

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Nhà kho lương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công sửa chữa nhà xưởng hàn lắp ráp tổng đoạn AB-YMC số 1 (Số thông báo: 20210872058 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 10:34)

Bên mời thầu: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất Nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210863641 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/09/2021 08:50)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẤU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LÝ SƠN Nhà thầu trúng thầu: Công...