Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 11: Xây lắp toàn bộ công trình (Số thông báo: 20201035565 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/11/2020 15:24)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Nhà thầu...

(điều chỉnh) Gói thầu số 01 XL Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số 01 XL Cung cấp vật tư (trừ...

(gia hạn) Mua sắm quà tặng sinh nhật KHCN năm 2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Dung Quất Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nướcgói thầu: Mua...

(gia hạn) Gói thầu số 01 XL: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 XL: Cung cấp vật tư (trừ...

Gói thầu số 10: Xây lắp công trình ̣

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẤU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LÝ SƠN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Lắp đặt thiết bị thủy văn chuyên dùng (Số thông báo: 20201003464 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 08:51)

Bên mời thầu: Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201038889 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 16:15)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ...

Gói thầu số 01: Lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng năm 2020 (giai đoạn 2020-2024) diện tích rừng phòng hộ sau đầu tư từ các Chương trình, Dự án

Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Lập...

Gói thầu số 01:Thi công và chăm sóc rừng gỗ lớn

Ủy ban nhân dân xã Trà Lâm Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:Thi công và chăm...

Gói thầu số 01 XL: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 XL: Cung cấp vật tư (trừ...

Gói thầu số 5 – Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Duy tu tuyến đường Di lăng

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 6 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Duy tu tuyến đường Di...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201073170 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 08:23)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đức Phổ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi Nhà thầu trúng thầu: 1/ Cơ sở phòng cháy chữa cháy 4-10 2/ Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi Nhà thầu trúng thầu: 1/ DOANH NGHIỆP TN THÀNH TÂM 2/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thiết bị dạy nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí (Số thông báo: 20201054249 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 11:17)

Bên mời thầu: Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Hoàng Mai Dự án: Dự...