Gói thầu số 4: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Thiên Ân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 4:...

Gói thầu số 02: Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư, nâng cấp các Trường Tiểu học trên địa bàn thành phố

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Thuê dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống UPS của các phòng máy chủ CNTT theo Đơn hàng số 078/21-2017/ĐH-CNTT-I.

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU: Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo...

Thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm vận hành năm 2022 – Nhà máy thủy điện Đakđrinh (Số thông báo: 20211266514 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 16:24)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần thủy điện Đakđrinh Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Dự án: Bảo hiểm vận...

Gói thầu số 02: Khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch

Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Khảo sát địa...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phổ Nhơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi...

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói thầu số 04 thi công xây dựng công trình

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Đại Quang Minh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 04 thi...

Mua Mực in, Dung môi, băng keo dán sử dụng cho phân xưởng PP theo Đơn hàng số 647/21-2721/ĐH-ĐĐSX

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Thông báo mời thầu với nội dung sau: Tên gói thầu: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Mua bao bì (Số thông báo: 20211284865 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2022 15:15)

Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG LÂM NGHIỆP TBT Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔNG Dự án: Cung...

Thuê nhân công thực hiện bảo dưỡng-sửa chữa theo Đơn hàng số 335/21-2419/ĐH-BDSC-S

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn Mời đấu thầu rộng rãi Gói thầu: Thuê nhân công thực hiện bảo dưỡng-sửa chữa...