Xây lắp

Công ty TNHH TMDV và XD Bảo Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp (số TBMT: 20220125368 - 01. Thời...

Xây lắp đường ô tô lâm nghiệp huyện Tây Giang

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp đường ô tô lâm nghiệp huyện...

Xây lắp đường ô tô lâm nghiệp huyện Phước Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp đường ô tô lâm nghiệp huyện...

Thi công xây dựng

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng (số TBMT:...

Thi công xây lắp

Công ty Cổ phần Phước Nguyên Thịnh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thi công xây lắp (số TBMT: 20220149764 - 00....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Xây lắp công trình Thủy lợi Nước Xoi xã Phước Thành

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Sào Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Thủy lợi...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Quế Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20211188392 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 16:10)

Bên mời thầu: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần Bình Hà 2/ Công ty TNHH Xây...

Thi công xây dựng + Thiết bị

Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Quế Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng +...

Mua vật tư, trang phục chống dịch cá nhân điều trị Covid-19 trên địa bàn huyện

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẠI LỘC Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư, trang phục chống dịch cá nhân...

Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Ban quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Hội An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Khảo sát, lập thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2022 (Số thông báo: 20211264925 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 15:52)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Công trình: Trường Tiểu học số 1 Duy Phước; Hạng mục: Nâng cấp nhà lớp học, khu vệ sinh và các hạng mục phụ trợ . Số KHLCNT: 20220136631 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất huyện Duy Xuyên (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 392/QĐ-UBND văn...

Mua sắm và lắp đặt thiết bị đầu tư Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hiệp Đức Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm và lắp...

Giám sát thi công xây dựng công trình

Công ty cổ phần Tâm Giao Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình (số TBMT:...

Xây lắp

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nam Việt Á Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp (Số TBMT: 20220141456...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường GT thôn 1 – thôn 4 Phước Đức . Số KHLCNT: 20220131709 – 00

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD PTQĐ huyện Phước Sơn (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 156/QĐ-UBND văn bản ngày: 12/01/2022 ) Tổng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20211228138 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2022 10:52)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tâm Giao Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TRÂN LÊ NGUYÊN Dự án: Đường giao thông từ...