Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn lập dự án đầu tư (Số thông báo: 20210234629 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 22:46)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần than điện Nông Sơn TKV Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn công nghiệp Khôi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: San nền (Số thông báo: 20210140443 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 09:40)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Quế Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUYỀN SƠN PHÁT Dự án: Nghĩa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 3: Giám sát thi công các hạng mục cảnh quan môi trường (Số thông báo: 20210234630 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 22:52)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần than điện Nông Sơn TKV Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP tin học, nghệ, môi trường-Vinacomin Dự án:...

Lập Quy hoạch sử dụng đất huyện Phước Sơn thời kỳ 2021-2030

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Lập Quy hoạch sử dụng đất huyện Phước Sơn...

Xử lý chống sạt lở mái ta luy dương

Truyền tải điện Quảng Nam Công ty Truyền tải điện 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xử lý chống sạt lở...

Gói thầu HH04-2021: Cung cấp dao cách ly, cầu chì tự rơi

Công ty Điện lực Quảng Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu HH04-2021: Cung cấp dao cách ly, cầu chì...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: ua sắm hệ thống Chi nhánh số hóa thông minh – Smart Digiltal Branch (Số thông báo: 20210230652 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 11:55)

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hội An Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Wee Digital Dự án: Mua...

Gói thầu HH32-2021: Cung cấp chì niêm phong

Công ty Điện lực Quảng Nam Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu HH32-2021: Cung cấp chì niêm phong (Số thông...

Quét dọn vệ sinh Khu Quần thể Tượng đài mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2021 (tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam)

Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Quét dọn vệ sinh Khu Quần...

Gói thầu số 19: Cung cấp dịch vụ lặn kiểm tra, quay phim khe phai hạ lưu năm 2021

Công ty Thủy điện Sông Tranh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 19: Cung cấp dịch vụ lặn kiểm...

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần Tư vấn Toàn Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210232502...

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20201181011 – 01. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 15:33)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Kiểm nghiệm, phân tích mẫu và cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản năm 2021 (Số thông báo: 20210158517 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 14:36)

Bên mời thầu: CHI CỤC THỦY SẢN TỈNH QUẢNG NAM Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO Dự án: chương trình quan trắc,...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe ô tô năm 2021 Truyền tải điện Quảng Nam (Số thông báo: 20201266320 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 14:17)

Bên mời thầu: Truyền tải điện Quảng Nam Công ty Truyền tải điện 2 Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI Dự án:...

Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THƯỢNG NHƯ QUANG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (...

Gói thầu số 19: Đại tu xe ô tô UAZ số đăng ký 43B 025.08 thuộc phương tiện vận chuyển TTĐ Quảng Nam

Truyền tải điện Quảng Nam Công ty Truyền tải điện 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 19: Đại tu xe...