Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua máy chủ HPE cho Bệnh viện Đa Khoa Khu Vưc Quảng Nam (Số thông báo: 20210941048 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 14:55)

Bên mời thầu: Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Quảng Nam Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Viettel – CHT Dự án: Mua máy chủ...

Mua sắm 15 máy chạy thận nhân tạo và 02 hệ thống xử lý nước

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm 15 máy chạy thận nhân tạo và 02...

Thuê dịch vụ Giám sát an toàn thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thuê dịch vụ Giám sát an toàn thông tin (số...

Trồng và chăm sóc cây dọc taluy âm đường

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Trồng và chăm sóc cây dọc taluy âm...

Thi công xây dựng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Núi Thành Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo:...

Kiên cố hóa đường ĐH2.TP, lý trình Km11+800 – Km12+800 thuộc Đề án Kiên cố hóa hệ thống

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phước Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiên cố hóa đường ĐH2.TP, lý trình...

(gia hạn) Thi công xây dựng công trình

Công ty cổ phần Tâm Giao Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình ( Số TBMT: 20211016780...

(gia hạn) Thi công xây dựng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Núi Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo:...

(hủy thầu) Gói số 3: Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Nông Sơn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tây Bắc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 3: Đo đạc,...

Thi công xây lắp công trình Nâng cấp nước sinh hoạt thôn 4 xã Phước Đức

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC ĐỨC Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình Nâng cấp nước...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ QNA:5-TV1: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (Số thông báo: 20210778889 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 22:52)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NAM Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210819562 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 16:04)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Quảng Nam Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Xây dựng và Phát triển...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210908572 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 10:15)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN PHƯỚC QUẢNG NAM Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH BÌNH HOÀNG Dự án: Nâng cấp nước sinh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210950220 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 14:24)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tâm Giao Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHÚC HƯNG Dự án: Tuyến đường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Phước giai đoạn 2021-2030 (Số thông báo: 20210908484 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 16:46)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Quảng Nam Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn quy...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây lắp công trình (Số thông báo: 20210736078 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 10:24)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Hải Nam Phúc Nhà thầu trúng thầu: Liên danh công ty Đồng Lực và Đăng Phát(4000438707 - Công ty...