Thi công xây lắp

Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng và Thương mại Thành Tín Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quân trang dự bị động viên năm 2021 (Số thông báo: 20210400232 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 09:01)

Bên mời thầu: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SAO...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua quân trang dự bị động viên năm 2021 (Số thông báo: 20210400232 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 09:01)

Bên mời thầu: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SAO...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NAM Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Sửa chữa TĐT Hệ thống khói gió NMNĐ Nông Sơn (Số thông báo: 20210426169 – 01. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 11:24)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần than điện Nông Sơn TKV Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp + Lắp đặt thiết bị công trình: Khu TDC thôn 1 Trà Don (Số thông báo: 20210347823 – 02. Thời điểm đăng tải: 28/04/2021 08:32)

Bên mời thầu: Trung tâm phát triển quỹ đất và quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My Nhà thầu...

Gói thầu số 04: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ bảo dưỡng thường xuyên đợt 1 NMTĐ Sông Bung 4 NMTĐ Sông Bung 2 năm 2021

Công ty Thủy điện Sông Bung, Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2, Công ty TNHH Một thành viên Mời chào hàng cạnh tranh...

Gói thầu HH24-2021: Cung cấp thiết bị viễn thông công nghệ thông tin

Công ty Điện lực Quảng Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu HH24-2021: Cung cấp thiết bị viễn thông công nghệ thông...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Nam Giang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

(Sửa đổi) Xây lắp công trình và thiết bị

CÔNG TY TNHH LONG THÀNH VẠN ĐẠT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây lắp công trình và thiết bị (số thông báo: 20210464010...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình ; Số KHLCNT: 20210468529 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (Được phê duyệt tại văn bản ngày 26/04/2021 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Máy xạ trị, nhà đặt máy và nhà điều hành ; Số KHLCNT: 20210467225 – 00

Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam (Được phê duyệt tại văn bản ngày 27/04/2021 ) Tổng mức đầu tư: 71.282.912.000...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, tháo dỡ và lắp đặt máy điều hòa nhiệt đôh (Số thông báo: 20210474224 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 15:20)

Bên mời thầu: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Phú An Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ may đồng phục năm 2021 (Số thông báo: 20210473679 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 14:22)

Bên mời thầu: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NAM Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm đồ chơi ngoài trời trang bị cho các trường Mẫu giáo (Số thông báo: 20210426093 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 15:32)

Bên mời thầu: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tiên Phước Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại...

Xây lắp công trình Thủy lợi Nước Râu xã Phước Công

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Sào Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Thủy lợi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp số 02: Đoạn từ S7M đến CK (Số thông báo: 20210354610 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 15:11)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng...

Thi công xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TOÀN THÀNH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng ( Số TBMT: 20210474129...