Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: TV17: Tư vấn giám sát thi công xây lắp cho gói thầu QB-C1-XL8 (Số thông báo: 20211178514 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 15:33)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công (Số thông báo: 20211159563 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 15:48)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Coonbg ty cổ phần TVXD Giao thông Quảng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lắp đặt tấm trần khoa Dinh dưỡng, phòng Kế hoạch tổng hợp và khu WC phòng Truyền thống (Số thông báo: 20220139326 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 15:07)

Bên mời thầu: Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và thương mại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20211273767 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 14:13)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp và Thương mại An Phát Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Mua sắm thiết bị, phần mềm bản quyền

Công ty TNHH Tư vấn giám sát công trình xây dựng số 3 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu:...

Mua sắm sách hỗ trợ cho các trường thuộc dự án Môi trường học tập an toàn và chất lượng tại tỉnh Quảng Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm sách hỗ trợ...

Gói thầu 6: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Trường Đại học Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu 6: Lập thiết kế bản vẽ thi công và...

Xây lắp công trình

Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (số TBMT: 20220142288 -...

Xây lắp

Công ty TNHH đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường Thành Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (số TBMT:...

Gói thầu số 05: Xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng + Dự phòng)

Công ty TNHH tư vấn giám sát công trình xây dựng số 3 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

(gia hạn)QB-C1-XL6: Thi công xây dựng sửa chữa, nâng cấp 2 trạm y tế tại phường Bắc Lý và xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở –...

Gói thầu số 06: Cung cấp thiết bị đo đếm các loại

Công ty Điện lực Quảng Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Cung cấp thiết...

Gói thầu số 2: Giám sát thi công

Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Giám...

Gói thầu số 5: Xây lắp công trình

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Gia Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 5: Xây lắp...

Thi công xây dựng CSHT cho các trạm BTS tỉnh Quảng Bình năm 2021 – Đợt 1

Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc, chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi...

QB-C1-XL6: Thi công xây dựng sửa chữa, nâng cấp 2 trạm y tế tại phường Bắc Lý và xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học (Số thông báo: 20211266766 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2022 11:33)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quảng Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị...

Nhân rộng mô hình trồng lúa nước

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng MK Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nhân rộng mô hình trồng lúa nước...

Gói thầu 3: Tư vấn quản lý dự án công trình

Trường Đại học Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 3: Tư vấn quản lý dự án công trình...

Xây lắp

Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Xây lắp ( Số TBMT:...