Xây dựng (Bao gồm chi phí dự phòng)

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Xây dựng + thiết bị

Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng + thiết bị...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Máy chủ cở nhỏ tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình (Số thông báo: 20211043179 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 11:11)

Bên mời thầu: Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm điện tử tin học Trường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang bị xe ô tô cho Văn phòng Huyện ủy Cam Lộ (Số thông báo: 20210954825 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 11:36)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quảng Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Toyota Quảng Bình Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực khoa Dinh dưỡng và Hội trường số 1 (Số thông báo: 20211044357 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 15:26)

Bên mời thầu: Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 01 XL: Cung cấp vật tư (trừ phần A cấp) và thi công xây lắp công trình (Số thông báo: 20210917798 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 19:31)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Bình Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THỊNH NHI Dự án: Xử lý lưới điện nông thôn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp + thiết bị (Số thông báo: 20210945603 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 16:07)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG EPC Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Thanh Thủy Dự án: Xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây Lắp (Số thông báo: 20210964721 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 13:42)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH THỦY ÚT Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hòa Cương Dự án: Cứng hóa các...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp( Bao gồm chi phí xây dựng+dự phòng phí) (Số thông báo: 20210954882 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 08:27)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Gia Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Thảo Trung Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp + thiết bị + dự phòng (Số thông báo: 20211021724 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 16:28)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn Nguyên Đạt Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hoàng Minh Dự án: Nâng cấp khuôn viên, xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Khảo sát, Thiết kế BVTC và Dự toán (Số thông báo: 20210932179 – 01. Thời điểm đăng tải: 17/10/2021 16:49)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây dựng (Số thông báo: 20210882691 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 10:28)

Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây dựng (Số thông báo: 20210827726 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 10:37)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM TRƯỜNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ...

Xây lắp + Dự phòng

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Xây lắp + Dự phòng phí

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Xây dựng + thiết bị (bao gồm cả chi phí dự phòng)

Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Thuận Phát Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng + thiết bị (bao...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Số thông báo: 20210867468 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 08:51)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và phát triển Quỹ đất huyện Minh Hóa Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm trang thiết bị Y tế (Số thông báo: 20210907861 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 09:07)

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Dự án: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH THỦY ÚT Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP VINH HUÊ; 2/ Công ty...