Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường giao thông nội thị tại thị trấn Hoàn Lão; Số KHLCNT: 20210500843 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch (Được phê duyệt tại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210407297 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 08:39)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư Quảng Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nông nghiệp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chăm sóc khách hàng từ tháng 05 đén tháng 12 năm 2021 bằng hình thức Voucher Phiếu mua xăng dầu (Số thông báo: 20210505152 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 09:27)

Bên mời thầu: Trung tâm Kinh doanh VNPT- Quảng Bình -Chi nhánh Tổng Công ty dịch vụ Viễn thông Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Cung cấp găng tay khám bệnh và ống thông niệu quản năm 2021

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp găng tay...

Gói thầu số 1: Xây lắp + dự phòng

Công ty TNHH XD và TM An Khang Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp + dự...

Thi công

Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Xuân Trường Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công (Số thông báo: 20210501067 -...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Bao cao KTKT – Dự án: Sửa chữa nâng cấp mở rộng 02 tuyến đường tại TDP Cầu và TDP Đình Chùa, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn ; Số KHLCNT: 20210474851 – 00

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã Ba Đồn (Được phê duyệt tại văn bản ngày 27/04/2021) Tổng mức đầu tư:...

Xây lắp công trình (Bao gồm chi phí xây lắp + Chi phí thiết bị + Đảm bảo ATGT + Chi phí dự phòng)

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 6: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210325595 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 15:23)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHHXDTH Trường Thủy Dự án: Dự án xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210415293 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 09:25)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH THỦY ÚT Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang Dự án: Hạ tầng kỹ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu XL1: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất nhà A, nhà B, nhà C (Số thông báo: 20210372316 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 10:18)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP HOÀNG LONG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 5: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210373406 – 01. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 14:18)

Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Trung...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (Số thông báo: 20210216854 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 15:57)

Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Khang Phú và Nhật Hoàng(3100473090 -...

Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Đông thôn Lý Nhân, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500

Sở Xây dựng Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết Khu đô...

Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Lý Nhân, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500

Sở Xây dựng Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết Khu đô...

Xây lắp

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210501155 - 00. Thời điểm...