Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210210758 – 02. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 08:40)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Đăng Lộc Vượng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo giao thông) (Số thông báo: 20201230622 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 10:50)

Bên mời thầu: Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình Nhà thầu trúng thầu: Liên danh công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Chi phí số hoá và tạo lập cơ sở dữ liệu, đào tạo chuyển giao công nghệ giai đoạn 1 (Số thông báo: 20210119232 – 01. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 16:03)

Bên mời thầu: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình Nhà thầu trúng thầu: Liên Danh BDA.SC - Tân Phát(2301079046 - Công ty cổ phần BDA.SC,0105267755...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210137836 – 01. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 10:45)

Bên mời thầu: Công ty TNHH XDTH Nhật Duy Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH XDTH Đức Hạnh Dự án: Xây dựng khuôn viên, hạ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Bao gồm chi phí đảm bảo ATGT + Dự phòng) (Số thông báo: 20210148425 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 16:35)

Bên mời thầu: Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Vũ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP TOÀN THẮNG Dự...

Xây lắp + thiết bị

Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp + thiết...

Xây lắp công trình

Cục Quản lý đường bộ II Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210223597 - 00....

Sửa chữa hệ thống cân ô tô điện tử của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Sửa chữa hệ thống cân ô tô điện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ Công ty TNHH xây dựng công nghiệp CIC 3/ Công ty...

Xây dựng phần mềm tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây dựng phần mềm tiếp nhận và xử lý phản...

Xây dựng phần mềm giám sát thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng phần mềm giám sát thông tin...

(gia hạn) Gói 03: Cung cấp hóa chất định nhóm máu

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói 03: Cung cấp hóa chất định nhóm...

(gia hạn) Gói 05: Cung cấp hóa chất huyết học và vi sinh

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói 05: Cung cấp hóa chất huyết học...

(gia hạn) Gói 02: Cung cấp hóa chất huyết học

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói 02: Cung cấp hóa chất huyết học...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp công trình (Số thông báo: 20201268272 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 16:38)

Bên mời thầu: Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHHXDTH Trường Thủy Dự án: Đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210153746 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/02/2021 23:36)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Đăng Lộc Vượng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn...

Xây lắp

Công ty TNHH đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường Thành Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (SốTBMT: 20210228994...

Quan trắc môi trường

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Quan trắc môi trường tại các Khu công...

Gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.12A, QL.15, QL.9B, QL.9C và QL.9E, tỉnh Quảng Bình

Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường...