01XL: Thi công xây lắp hạng mục công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: 01XL:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03TV: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên (Số thông báo: 20211253136 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 18:35)

Bên mời thầu: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên Nhà thầu trúng thầu: Phân viện Quy hoạch và Thiết...

Gói thầu số 09XL: Toàn bộ phần thi công.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

08TV: Tư vấn giám sát thi công xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 08TV:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Phú Yên

Gói thầu số 04TV:Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04TV:Tư...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Phú Yên

01XL: Thi công xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01XL:...

Gói thầu XL+K3: Thi công xây dựng, phí BVMT và khai thác Tài nguyên

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thống Nhất Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu XL+K3: Thi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Xuân Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03TV: Tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Tuy Hòa (Số thông báo: 20211271893 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 15:44)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thống Nhất Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH HOÀNG HUY Dự án: Lập...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số: 02 SCL2022 TTĐPY: Căng dây lấy lại độ võng đường dây 220kV (Số thông báo: 20211268048 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 16:46)

Bên mời thầu: Truyền tải điện Phú Yên Công ty Truyền tải điện 3 Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Điện Địa Phương Dự án:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường mầm non Hướng Dương, thành phố Tuy Hòa. Số KHLCNT: 20210313960 – 01

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT:...

Xây lắp công trình

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình ( Số TBMT: 20220108197 -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số: 03 SCL2022 TTĐPY: Sửa chữa tiếp địa, kè móng và mương thoát nước đường dây 220kV (Số thông báo: 20211220772 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2022 14:02)

Bên mời thầu: Truyền tải điện Phú Yên Công ty Truyền tải điện 3 Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Huy Hoàng Dự...

Gói số 03TV: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 03TV: Lập...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Phú Yên

Gói thầu số 07XL: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 10XL: Toàn bộ phần thi công và cung cấp thiết bị PCCC công trình.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 04XL: Xây dựng và Lắp đặt thiết bị công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Hòa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói 37: Duy tu, sửa chữa nhà quản lý vận hành và các nhà điều khiển thủy lực

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 37: Duy tu, sửa chữa nhà...