Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01XL: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210877268 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 14:21)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH SX&XD...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04XD: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210833370 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 14:01)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Hòa Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng...

Gói thầu số 01-MSHH: Mua sắm thuốc tiêu độc khử trùng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01-MSHH: Mua...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên năm 2022 ; Số KHLCNT: 20210920568 – 01

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Yên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 09/09/2021) Tổng mức đầu tư: 13.792.204.481 VND Số gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên Nhà thầu trúng thầu: 1/ Phân viện Điều tra Quy hoạch...

Thi công xây dựng công trình

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Khu Trung tâm thương mại TM1 (chợ Bầu Đục mới) ; Số KHLCNT: 20210937963 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Hòa (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/09/2021 ) Tổng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Truyền tải điện Phú Yên Công ty Truyền tải điện 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Xây dựng Huy...

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho Công ty Điện lực Phú Yên năm 2021-2022

Công ty Điện lực Phú Yên Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01XL: Xây lắp (Số thông báo: 20210873081 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2021 11:29)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Xuân Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây lắp Trung...

Thi công xây dựng công trình

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình(Số...

Gói thầu: Cung ứng vật tư y tế phục vụ chương trình tiêm chủng mở rộng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2021

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu: Cung ứng vật tư y...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị và lắp đặt (Số thông báo: 20201017937 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/09/2021 09:48)

Bên mời thầu: Viễn Thông Phú Yên Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần các hệ thống Viễn thông VNPT FUJITSU Dự án: Đầu tư...

Gói thầu 39: Cung cấp thiết bị SCADA

Công ty Điện lực Phú Yên Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu 39: Cung cấp thiết bị SCADA (Số thông...

Gói thầu số XL4: Thi công xây dựng cơ sở làm việc Công an xã Xuân Binh, Công an xã Xuân Thịnh, Công an xã Xuân Phương, Công an xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu

Công an tỉnh Phú Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số XL4: Thi công xây dựng cơ sở làm...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên năm 2022 ; Số KHLCNT: 20210926379 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Yên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 11/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 10.087.883.413 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hoàn thiện xuất tuyến 471483/E23 khu vực huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên năm 2022; Số KHLCNT: 20210926487 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Yên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 11/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 9.010.025.389 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hoàn thiện xuất tuyến 471/TC.ĐXU, tỉnh Phú Yên năm 2022 ; Số KHLCNT: 20210926139 – 01

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Yên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 11/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 12.184.022.472 VND Số...