Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị và thi công xây lắp (Số thông báo: 20201163533 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 07:55)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Phú Thọ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SÔNG MÃ Dự án: Công trình sửa chữa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị UBND xã Đồng Cẩm (Số thông báo: 20210204266 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 15:50)

Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Đồng Cẩm Nhà thầu trúng thầu: Hộ Kinh Doanh Lương Thị Láng Dự án: Mua sắm cơ sở...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thiết bị, máy móc (Số thông báo: 20210207210 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 08:33)

Bên mời thầu: Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc Nhà thầu trúng thầu: DOANH NGHIỆP TN TRÁNG THÙY Dự án:...

Cải tạo phòng hội trường Trung tâm y tế huyện Phù Ninh

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo phòng hội trường Trung tâm y tế...

Gói thầu số 01: Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Ba giai đoạn 2021-2030

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Ba Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Lập quy hoạch...

Gói thầu số 01: Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Nông giai đoạn 2021-2030

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Nông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Lập quy hoạch sử dụng...

Thi công xây dựng

Công ty Điện lực Phú Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng ( số thông báo: 20210218994 -...

Thi công xây dựng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG LONG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng ( số thông báo: 20210237089...

(Sửa đổi) Mua sắm VTTB

Công ty Điện lực Phú Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm VTTB (Số thông báo: 20210225595 – 00. Thời...

Khảo sát, thiết kế, cài đặt, chuyển giao phần mềm quản trị sản xuất

Tổng công ty Giấy Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Khảo sát, thiết kế, cài đặt, chuyển giao phần mềm...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp cột bê tông, Cung cấp vật tư thiết bị, Tư vấn kiểm toán, Đo vẽ thu hồi giao đất, Thí nghiệm hiệu chỉnh – đợt 3 năm 2021 ( Thuộc 05 công trình) ; Số KHLCNT: 20210230441...

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Thọ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 20/02/2021) Tổng mức đầu tư: 20.093.409.485 VND Số...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án ĐTXD Quân khu 2 Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Hồng Thịnh Tuyên Quang; 2/CÔNG TY...

Gói thầu số 03- Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý các công trình xây dựng cơ bản Thị trấn Cẩm Khê Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Chi cục thủy lợi tỉnh Phú Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (số...

Cung cấp cột bê tông

Công ty Điện lực Phú Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung cấp cột bê tông (số thông báo: 20210234070 - 00. Thời...

Cung cấp vật tư thiết bị

Công ty Điện lực Phú Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung cấp vật tư thiết bị(số thông báo: 20210233925 - 00. Thời...

Tư vấn giám sát

Công ty Điện lực Phú Thọ Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát (Số thông báo: 20210230929 - 00....