Gói thầu số 01: Thi công xây lắp

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Tân Phát Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thi công xây dựng công trình (số thông báo:...

Gói thầu XL 01: Thi công xây dựng nhà Đa năng+thiết bị

Công ty Cổ phần An Thanh Sơn Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL 01: Thi công xây dựng nhà...

Số 07: Thi công xây dựng

UBND xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Số 07: Thi công xây dựng...

Xây lắp

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tràng Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây lắp (số thông báo: 20211052434 - 00. Thời...

Xây lắp công trình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 7 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp...

Xây lắp

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tràng Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20211052032 -...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (...

Thi công xây lắp công trình (Gói thầu số 07)

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hoà Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây lắp số 01 công trình: Cầu treo Nà Lứa, bản Chim Thượng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thi công xây lắp số 01...

Cải tạo, sửa chữa Công an huyện Hà Quảng thuộc Công an tỉnh Cao Bằng

Công an tỉnh Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cải tạo, sửa chữa Công an huyện Hà Quảng thuộc Công...

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Ba Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 05:...

Gói thầu số 03: Thi công xây lắp (bao gồm cả đảm bảo an toàn giao thông)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03:...

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây...

Gói thầu xây dựng

Công ty TNHH Thanh Thảo Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu xây dựng (số thông báo: 20211052108 - 00. Thời...

Gói thầu số 05: Xây dựng cổng chính Trung đoàn, nhà trực ban, san lấp mặt bằng

SƯ ĐOÀN 312, QUÂN ĐOÀN 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 05: Xây dựng cổng chính Trung đoàn, nhà trực...

(gia hạn) Mua sắm bổ sung vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư y tế phục...

(gia hạn) Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư y tế thông thường

Trung tâm y tế thành phố Móng Cái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư...

(gia hạn) Gói thầu số 15: Xây lắp, thiết bị, bảo hiểm hạng mục công trình hồ Bảo Linh huyện Định Hóa

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên Mời đấu thầu...

(hủy thầu) Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Văn phòng Thành ủy Sông Công Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Thành ủy Sông Công...