Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210704218 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 15:12)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT giai đoạn II (Số thông báo: 20210766985 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 18:40)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng (Số thông báo: 20210764275 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 08:57)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng công trình (Số thông báo: 20210765908 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 15:13)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chi Lăng Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp + đảm bảo giao thông (Số thông báo: 20210675724 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 09:12)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Giang Ngọc Anh –...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210696500 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 13:50)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Nhà thầu trúng thầu: Liên danh công ty cổ phần...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT danh mục: Sửa chữa lớn lưới điện hạ thê trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (huyện Hàm Yên và huyện Na Hang) ; Số KHLCNT: 20210762837 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tuyên Quang (Được phê duyệt tại văn bản ngày 20/07/2021) Tổng mức đầu tư: 9.656.233.164 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ chuyên môn và dậy học năm 2021 các trường huyện Vân Hồ Đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ ; Số KHLCNT: 20210762753 – 00

Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 13/07/2021 ) Giá dự toán:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Ba Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Đồng Vệ, Thi Phúng, xã Chiềng Ken đi Khe Phàn, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn ; Số KHLCNT: 20210762565 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Bàn (Được phê duyệt tại văn bản ngày 20/07/2021 ) ...