Giám sát thi công xây dựng

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Giám sát thi...

Gói thầu số 3: Lập điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 , tầm nhìn đến năm 2065

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 3: Lập điều...

PCVP – 2023 – Tư vấn giám sát số 8

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Mua sắm học phẩm, đồng phục và đồ dùng cá nhân cho học sinh năm học 2023-2024

Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

Xây lắp

UBND xã Lý Nhân mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp (mã số tbmt: IB2300184212 - 00. Thời...

Gói thầu số 04: Chi phí mua sắm thiết bị máy chủ

Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 04: Chi phí mua...

Thi công xây dựng công trình giao thông

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi...

Mua sắm tài sản, thiết bị dạy học của trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai.

Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

Thi công xây dựng công trình giao thông

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân thị trấn Trâu Quỳ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 4: Thi...

Thay thế vật tư phụ tùng cho 04 động cơ máy phát điện công suất 2500 KVA hãng MTU

Ban quản trị tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Thay thế vật tư...

Gói thầu 08TC.SCL2023: Cung cấp VTTB và thi công các công trình xử lý chống dây dẫn văng lắc vào công trình ngoài hành lang đường dây 500kV Hà Tĩnh – Vũng Áng.

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu 08TC.SCL2023: Cung cấp VTTB và...

Gói thầu XD-04: Thi công xây dựng

Trường bắn Quốc gia khu vực 1/Quân khu 1 mời đấu thầu hạn chế trong nước Gói thầu: Gói thầu XD-04: Thi công...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình.

Ủy ban nhân dân xã Dũng Nghĩa mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công...

Gói thầu số 15 (XL-02): Xây lắp công trình (35 vị trí cột, từ VT19-VT53, chiều dài khoảng 16,03km)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN 2 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu xây lắp số 08– ĐTXD 2023- XL

CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚC THỌ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu xây lắp số 08– ĐTXD...

Thi công xây dựng công trình giao thông

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi...