Gói thầu số 16: Cắm mốc giới GPMB

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 16:...

Gói thầu số 01: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Lập Kế hoạch...

Gói thầu số 02: Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 500 Khu đô thị Thị trấn Mai Châu

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Lập đồ án...

Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ truyền tải nội dung và dịch vụ lưu trữ trong nước cho hệ thống phân phối

Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp...

Mua cây bóng mát cấp cho các phường, xã trên địa bàn thành phố Hải Dương trồng cây mùa Xuân năm 2022

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua...

Gói thầu số 6: Tư vấn lập thiết kế BVTC- dự toán

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Dịch vụ đường truyền cho kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Truyền hình Quốc hội Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Dịch vụ đường truyền cho kênh Truyền hình Quốc hội...

Gói thầu số 7: Đo vẽ trích lục bản đồ phục vụ thu hồi đất giải phóng mặt bằng

Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Mời Đấu thầu...

Gói thầu số 5: Tư vấn lập thiết kế BVTC – dự toán

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

In giấy biên nhận thanh toán cước năm 2022

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT THÁI NGUYÊN Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In giấy biên nhận thanh toán cước năm 2022...

Gói thầu số 05 : Tư vấn thiết kế -BVTC, tổng dự toán

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05 : Tư vấn...

Gói thầu số 5: Cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại trường Tiểu học Khương Mai

Trường Tiểu học Khương Mai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 5: Cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên...

Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định...

Thuê máy chủ, quản trị hệ thống, quản trị bảo trì phần mềm Cổng thông tin điện tử

ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thuê máy chủ,...

Gói thầu số 6: Tư vấn lập thiết kế BVTC – dự toán

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Thuê dịch vụ CNTT hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành, nâng cấp hạ tầng

Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ CNTT hệ thống phần...

Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra TKKT, TKBVTC-DT – dự án: Đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Cao – TBA 110kV Hưng Hà

Ban quản lý dự án phát triển Điện lực Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra...

Gói thầu số 6: Tư vấn lập thiết kế BVTC – dự toán

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Thuê dịch vụ kênh truyền và đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, an toàn bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình của Kiểm toán nhà nước

Trung tâm Tin học Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ kênh truyền và đảm bảo hoạt động liên tục,...

Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập TKKT, TKBVTC-DT dự án: Đường dây và TBA 110kV An Dương, thành phố Hải Phòng

Ban quản lý dự án phát triển Điện lực Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát,...