Cung cấp tài khoản phục vụ bồi dưỡng, tập huấn chương trình giáo dục phổ thông cho CBQL

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp tài khoản phục vụ bồi dưỡng,...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Y Tế Tiến...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Hải Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 08: Cung cấp và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210234060 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 16:06)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam Nhà thầu trúng thầu: CTY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu 05: Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu (Số thông báo: 20210233761 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 15:13)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sông...

Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của UBND huyện Ninh Phước (giai đoạn năm 2019 theo Quyết định số 442 QĐ-UBND ngày 13 03 2012 của UBND tỉnh) năm 2021

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Xây dựng Đại Phú Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH...

Cung cấp dịch vụ xử lý tro xỉ cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trên phạm vi toàn quốc.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Thông báo Tìm...

Gói thầu XL01: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 8 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn tuyến: Km226+001,05...

Gói thầu XL03: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 8 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL03: Thi công xây dựng đoạn tuyến: Km261+877,66...

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Quy hoạch sử dụng đất thời...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch LCNT dự án Hội trường phường Ninh Diêm và các công trình phụ trợ ; Số KHLCNT: 20210219705 – 00

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NINH THUẬN (Được phê duyệt tại văn bản ngày 08/02/2021 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường tiểu học Khánh Hội (14 phòng) ; Số KHLCNT: 20210218898 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Hải (Được phê duyệt tại văn bản ngày 05/02/2021 ) Tổng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH thiết kế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1+2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01:Lập báo cáo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (Số thông báo: 20210209632 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/02/2021 09:48)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Lập E-HSMT và phân tích đánh giá E-HSDT thi công xây dựng (Số thông báo: 20210210904 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/02/2021 16:04)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Bắc Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây...