Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH TVTK KT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Hải Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật (Số thông báo: 20210949754 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 18:35)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Thiết kế Xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy photocopy (Số thông báo: 20210902327 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 14:22)

Bên mời thầu: PGD Ngân hàng Chính Sách Xã hội huyện Ninh Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy photocopy (Số thông báo: 20210879042 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 11:31)

Bên mời thầu: PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 38: Giám sát môi trường trong quá trình thi công (Số thông báo: 20210942865 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 15:50)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thông tỉnh Ninh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn kiểm toán đợt 2 các công trình năm 2021 (Số thông báo: 20210688762 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 15:35)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN AC Dự án: Tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát hiện trạng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (Số thông báo: 20210941828 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 13:38)

Bên mời thầu: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh thuận Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần môi trường và thiết bị...

Mua sắm xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Đại Bảo Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm xe ô tô 7...

Gói thầu số 02: Lắp đặt phòng học trực tuyến Hội nghị báo cáo viên từ huyện ủy đến các xã

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh thuận Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02:...

(Gia hạn) Cung cấp tập vở học sinh

Công ty Điện lực Ninh Thuận Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp tập vở học sinh tuyên truyền tiết kiệm...

Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc bộ phận một cửa thuộc Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn-Bác ái, tỉnh Ninh Thuận

CỤC THUẾ TỈNH NINH THUẬN Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ...

Thiết bị dạy học lớp 2

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị dạy học lớp 2 (Số thông...

Thiết bị dạy học lớp 6 và thiết bị trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị dạy học lớp 6 và thiết...

Phần mềm phổ cập giáo dục – xóa mù chữ phục vụ năm học 2021-2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Phần mềm phổ cập giáo dục - xóa...

Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2021

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế...

Mua sắm máy ly tâm lạnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy ly tâm lạnh của Bệnh viện...