gói thầu số 11 Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: gói...

Đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Đào tạo công nghệ thông tin cho...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp xe chuyên dùng nâng người làm việc trên cao cho Công ty Điện lực Ninh Thuận (Số thông báo: 20210351921 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 07:28)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KINH BỐ Dự án: Mua sắm xe chuyên dùng nâng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH xây dựng Khoa Kim Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Bảo Minh Ninh Thuận 2/ Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung ứng vải các loại năm 2021 (Số thông báo: 20210357069 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 17:14)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN PHÚC Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH xây dựng Khoa Kim Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Bảo Minh Ninh Thuận 2/ Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Xây dựng Hưng Thắng; 2/ CÔNG TY TNHH ĐẦU...

Thi công xây dựng công trình

Phòng Quản lý Đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Thi công sửa chữa công trình

Công ty Điện lực Ninh Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa phòng trực...

Cung cấp vật tư thiết bị điện các loại cho đường dây compact 22kV Công ty Điện lực Ninh Thuận

Công ty Điện lực Ninh Thuận Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị điện các...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/ Cửa hàng nhà sách Tú Anh 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Cơ sở ( cửa hàng) tạp hóa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3+5/Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1+3/Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH...

Mua sắm linh kiện thay thế cho hệ thống chụp cắt lớp

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho hệ thống...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập đề án các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 (Số thông báo: 20210473745 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 14:29)

Bên mời thầu: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Sơn Nhà thầu trúng thầu: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế...