Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210859219 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 14:24)

Bên mời thầu: UBND xã Thượng Hòa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN QUYỀN Dự án: Nâng cấp trường THCS và Mầm...

Cung cấp, lắp đặt bảng thông tin về trợ giúp pháp lý cho các nhà văn hóa thôn, phố, xóm trên địa bàn tỉnh năm 2021

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt bảng...

Mua sắm điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác chuyên môn tại các khoa

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm điều hòa nhiệt độ phục vụ công...

Mua sắm test thử định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2 năm 2021

Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm test thử định tính kháng nguyên virus...

Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Thi công xây lắp

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20210949349 -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH ALPHA...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình (Số thông báo: 20210358668 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 08:36)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiếu lớp 2 và lớp 6 (Số thông báo: 20210841380 – 01. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 09:11)

Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo Diên Khánh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thiết bị giáo dục Huỳnh Anh Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Xây dựng Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty cổ phần quy hoạch và phát triển đô...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 01: Chi phí xây dựng công trình (Số thông báo: 20210861593 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 10:44)

Bên mời thầu: UBND xã Gia Vân Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nhật Trường Dự án: Xây dựng cơ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20210672526 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 16:39)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Xuân Minh Dự án: Nạo vét kiên cố...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20210866689 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 14:46)

Bên mời thầu: UBND xã Ninh Tiến Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hân Dự án: Cải tạo nghĩa...

Mua bổ sung một số thuốc phát sinh đột xuất

Trung tâm Y tế thành phố ninh Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua bổ sung một số thuốc phát sinh...

Mua sắm, lắp đặt thiết bị

Công ty TNHH Phát triển xây dựng và Thương mại Hưng Thành Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt...

Mua sắm văn phòng phẩm năm 2021

Kho K894- Cục Quân khí- Tổng cục Kỹ thuật Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2021...

Mua sữa cho cán bộ viên chức Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh Bình năm 2021

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sữa cho cán bộ viên chức Bệnh viện...