Kế hoạch đấu thầu dự án: Hạng mục tuyến chính Km3+00 – Km5+790; Số KHLCNT: 20210504587 – 00

Chủ đầu tư: UBND huyện Quỳ Hợp (Được phê duyệt tại văn bản ngày 29/04/2021 ) Tổng mức đầu tư: 83.000.000.000 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Nâng cấp mở rộng hệ thống mương tưới, tiêu xóm Hồng Hà, Hồng Lĩnh, Hồng Thái, Hồng Phong, xã Hưng Thông huyện Hưng Nguyên ; Số KHLCNT: 20210501584 – 00

Chủ đầu tư: UBND xã Hưng Thông (Được phê duyệt tại văn bản ngày 27/04/2021 ) Tổng mức đầu tư: 10.999.604.000 VND Số gói...

Mua thức ăn viên công nghiệp (43-44% protein) cho Lươn

Công ty cổ phần xây dựng công trình 334 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua thức ăn viên công nghiệp (43-44%...

Toàn bộ phần xây lắp công trình

Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 1 tỉnh Nghệ An Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Toàn bộ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp xây dựng công trình (Số thông báo: 20210507261 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 16:06)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây lắp An Phát Nhà thầu trúng thầu: Công ty cp xây dựng và thương mại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công an tỉnh Nghệ An Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI; 2/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 2: Phần xây dựng công trình (Số thông báo: 20210360878 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 15:15)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Phúc Duy Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP TUẤN ANH Dự án: Hạ tầng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (Số thông báo: 20210346499 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 15:54)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn...

Mua sắm sắt thép các loại trong Quý 2 năm 2021 của Chi nhánh Toa xe Vinh

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội - Chi nhánh Toa xe Vinh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 15: Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói 04: Mua sắm vật tư, thiết bị các loại

Công ty Điện lực Nghệ An Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 04: Mua sắm vật tư, thiết bị các loại...

(Sửa đổi) Toàn bộ phần xây dựng công trình: Xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ TMT Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng công...

(gia hạn) Gói thầu số 5: Thiết bị bảo quản lạnh dược liệu

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu...

(gia hạn) Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình

Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hoàng Đức Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Phần...

(gia hạn) Gói thầu SCL-2021-05: SCL khoảng vượt từ T1 đến TPP 220kV và ngăn lộ 231

Công ty Thủy điện Bản Vẽ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu SCL-2021-05: SCL khoảng vượt từ T1 đến TPP...

Cạo bỏ lớp sơn cũ, trám vá và sơn mới toàn bộ bề mặt tường bên trong tòa nhà trụ sở Trung tâm

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cạo bỏ lớp sơn cũ, trám...

Tháo dỡ, thay thế cửa sảnh

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Tháo dỡ, thay thế cửa sảnh,...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung ứng hóa chất, vật tư y tế cho Trung tâm Y tế Nam Đàn năm 2021-2022 ; Số KHLCNT: 20210500204 – 00

Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Huyện Nam Đàn (Được phê duyệt tại văn bản ngày 27/04/2021 ) Giá dự toán: 6.304.129.794 VND ...