Kế hoạch đấu thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xóm Đại Huệ (xóm Đại Đồng cũ), xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên ; Số KHLCNT: 20210762305 – 00

Chủ đầu tư: UBND xã Hưng Tây (Được phê duyệt tại văn bản ngày 20/07/2021 ) Tổng mức đầu tư: 14.987.978.000 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị, vật tư cho Bệnh viện dã chiến số 1 ; Số KHLCNT: 20210760129 – 00

Chủ đầu tư: Sở Y tế Nghệ An (Được phê duyệt tại văn bản ngày 19/07/2021 ) Giá dự toán: 8.313.752.300 VND Số gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua gia hạn, nâng cấp phần mềm MDaemon và phần mềm MDaemon Antivirus thời hạn 1 năm. (Số thông báo: 20210720344 – 01. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 15:13)

Bên mời thầu: Cổng thông tin điện tử Nghệ An Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Dự án: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Toàn bộ phần xây lắp công trình (Số thông báo: 20210693447 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 01:31)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Viễn Dương Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ gói thầu số 05: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210708686 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 21:18)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng số 9 - NA Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần phát triển...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty điện lực Nghệ An Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên Danh Công ty TNHH Mạnh Phú + Công ty TNHH...

Cấp phép khai thác nước ngầm tại 4 cảng cá

Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cấp phép khai thác nước ngầm tại 4 cảng...

Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ TMT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Chi phí...

Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng

UBND xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ...

Gói thầu KT:3-TV:1: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Ban Quản lý dự án 4 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu KT:3-TV:1: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Nghệ An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đầu tư máy móc thiết bị quý I, II năm 2021 (Số thông báo: 20210701513 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 17:23)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN X20 NGHỆ AN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT LÊ Dự án: Đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03 – Phần xây lắp công trình (Số thông báo: 20210704705 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 10:45)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Vinh Phát Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Cục hải quan Nghệ An Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Nghệ An 2/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Covid -19 khẩn cấp năm 2021 (Số thông báo: 20210766220 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 15:55)

Bên mời thầu: Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ an Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An (Số thông báo: 20210679645 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 15:01)

Bên mời thầu: ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN HỌC...

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Kỳ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Kỳ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Quy hoạch xây dựng...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Nghệ An