Gói số 1: Mua Phân bón, thuốc BVTV, hóa chất phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2022

Công ty TNHH Cường Tân Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói số 1: Mua Phân bón, thuốc BVTV, hóa chất phục...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT và cắm cọc GPMB (Số thông báo: 20211263541 – 02. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 18:29)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định Nhà thầu trúng thầu: Tecco2-Nadeco(0100108310 - Công ty cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án- Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Giám định...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng 06 phòng học 2 tầng trường mầm non Nam Toàn (Số thông báo: 20211245763 – 01. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 15:10)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công an tỉnh Nam Định Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM; 2/ CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định Nhà thầu trúng thầu: 1/2// Công ty TNHH in quảng cáo...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua văn phòng phẩm của trung tâm y tế huyện Vụ Bản (Số thông báo: 20211221325 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 08:55)

Bên mời thầu: Trung tâm y tế huyện Vụ Bản Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hưng Thịnh Dự án: Mua văn phòng phẩm của...

Lập bảng giá ca máy và thiết bị thi công, bộ đơn giá xây dựng công trình, bộ đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Nam Định

Sở Xây dựng tỉnh Nam Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập bảng giá ca máy và thiết bị thi công,...

Mua sắm hàng hóa

Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Nam Trực Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm hàng hóa (số...

Lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật (số TBMT:...

Cải tạo, sửa chữa nhà Khám bệnh 2 tầng cũ thành nhà điều trị Methadone TTYT huyện Xuân Trường

Trung tâm y tế huyện Xuân Trường Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo, sửa chữa nhà Khám bệnh 2 tầng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN FOURTECH;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN FOURTECH;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thí nghiệm đối chứng (Số thông báo: 20220134143 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2022 09:26)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH in quảng...