Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án- Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý Xử lý cấp bách một số công trình phục vụ công tác phòng chống thiên tai do bão...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210878933 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 08:52)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Thiên Trường Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây lắp Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa Trụ sở Agribank chi nhánh huyện Giao Thủy (Số thông báo: 20210829945 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 10:44)

Bên mời thầu: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-chi nhánh tỉnh Nam Định Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (Số thông báo: 20210953490 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 17:02)

Bên mời thầu: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Mua sắm thiết bị

Công ty Điện lực Nam Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20210937118 - 00....

Thi công xây dựng cổng, tường bao trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

quản lý dự án xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Gói số 01: Nhà tiếp dân và các hạng mục phụ trợ thuộc Công an tỉnh Nam Định.

Công an tỉnh Nam Định Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 01: Nhà tiếp dân và các hạng mục phụ...

Thi công xây dựng

Bưu điện tỉnh Nam Định Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị điều hòa,...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20210949445 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 17:10)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Nam Định Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Bảo hiểm...

Gói thầu số 08: Đo vẽ, lập hồ sơ cấp đất

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐIỆN MIỀN BẮC, CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời Đấu thầu rộng rãi trong...

Thi công xây dựng công trình

Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình ( Số TBMT:...

Thi công xây dựng công trình: Xây dựng 12 phòng học 3 tầng (06 phòng học bộ môn, 06 phòng học lý thuyết) và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Trực Đại, huyện Trực Ninh

Ban quản lý dự án- Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Sửa chữa Cơ sở đào tạo 45 Bạch Đằng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-chi nhánh tỉnh Nam Định Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc vụ Thu năm 2021 (Số thông báo: 20210901777 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 08:20)

Bên mời thầu: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210877955 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 15:49)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Thiên Trường Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI...