Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn giám sát thi công xây dựng cầu KT2, cầu Thủy Lợi và cầu Cái Môn Nhỏ (Số thông báo: 20210330995 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 09:32)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Công trình giao thông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20210229307 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 09:32)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An Nhà thầu...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (trường TH Thủy Tây) (Số thông báo: 20210357680 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 17:24)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Một Thành Viên Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

(Sửa đổi) thi công xây lắp

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG LONG AN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: thi công xây lắp...

Xây lắp Sửa chữa đê kênh Cá Sơn Hạ

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hùng Phát Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp Sửa chữa đê kênh Cá...

(Sửa đổi) Mua sắm trang thiết bị

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết...

Xây lắp công trình

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN AC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo:...

Thuê xe phục vụ hoạt động SXKD tại MobiFone tỉnh Long An

Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 8. Chào giá cạnh tranh gói: Thuê xe phục vụ hoạt động SXKD tại MobiFone tỉnh Long An....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm toán dự án hoàn thành (Số thông báo: 20210308644 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 16:24)

Bên mời thầu: VIỄN THÔNG LONG AN Nhà thầu trúng thầu: Liên danh AAFC-AASC(0102147315 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC,0100111105 -...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Mua sắm máy in

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy in (Số thông báo: 20210504561 - 00....

Thi công Nâng cấp, thảm nhựa tuyến đường Rừng Dầu

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bảo Tín Bình An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thi công Nâng cấp, thảm...

Chi phí xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bảo Tín Bình An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Chi phí xây dựng (số...

Chi phí xây dựng

Công ty cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng Thành Công Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chi phí xây...

Gói thầu xây lắp Nâng cấp trạm cấp nước liên xã Thạnh Hưng – Hưng Hà

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hùng Phát Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp Nâng cấp trạm...

Láng nhựa các đường còn lại Cụm dân cư 79 ấp Bào Mua

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng Minh Nhân Lê Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Láng nhựa các...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm toán quyết toán (Số thông báo: 20210472271 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 09:45)

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Long An Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGroup Dự án: Đầu tư cải...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LONG AN Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Tư vấn Xây...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

thi công xây lắp

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG LONG AN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: thi công xây lắp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ Hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử tỉnh Long An (Số thông báo: 20210204753 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 10:17)

Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Long An Nhà thầu trúng thầu: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Dự án: Triển khai Hệ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: GT: Mua Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái nuôi con. nái mang thai tháng 4 2021 (Số thông báo: 20210453230 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/04/2021 09:45)

Bên mời thầu: Trung tâm Giống vật nuôi Long An Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H VIỆT NAM Dự án: GT: Mua Thức ăn...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An