Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua giống thủy sản (Số thông báo: 20210674697 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 15:07)

Bên mời thầu: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Long An Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y THỦY...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Minh Nhân Lê Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Thi công xây dựng

Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng

Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây...

Tư vấn KS lập BCNCKT dự án Đường cặp kênh Sông Trăng (đoạn từ biên giới đến Thạnh Hưng)

Ban Quản lý dự án Công trình giao thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn KS lập BCNCKT dự án...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Long An

Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT dự án Đường tỉnh 819

Ban Quản lý dự án Công trình giao thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT dự...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Long An

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc. Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thi công xây dựng (số thông...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án Công trình giao thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng đoạn từ Km11+809...

Xây lắp công trình: Sửa chữa nâng cấp đường Út Khích – Út Mùi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯỢNG VỸ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình: Sửa chữa nâng...

Thi công xây dựng + thiết bị

Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng

Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng

Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

(hủy thầu) Gói thầu 02: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt

Công ty Điện lực Long An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu 02: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Long An

(hủy thầu) Gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Công ty Điện lực Long An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Long An

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo:...

Thi công xây dựng

Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng

Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng

Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại TTNT Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông...

(hủy thầu) Gói thầu 02: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu 02: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Long An