Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 01: Xây lắp (Số thông báo: 20210832871 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 14:10)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐIỆN KỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT Dự án: ĐTXD xóa hộ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210978351 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 06:29)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hùng Phát Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẠCH LAM Dự án: Trường...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Cần Đước, Long An ; Số KHLCNT: ...

Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Long An (Được phê duyệt tại văn bản ngày 05/10/2021 ) Tổng mức đầu tư: 12.021.253.000 VND Số...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Long An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp Sửa chữa cổng, hàng rào Trường TH Bình Hòa Bắc (Hạng mục: Điểm chính) (Số thông báo: 20210949101 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 13:00)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hùng Phát Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN VIỆT LA Dự...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Long An Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Gói thầu: 1/ Gói thầu: Sửa...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Mua TAHH hoàn chỉnh cho heo nái nuôi con, nái mang thai tháng 10/2021

Trung tâm Giống vật nuôi Long An Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua TAHH hoàn chỉnh cho heo nái nuôi con,...

Mua TAHH hoàn chỉnh cho heo cai sửa và heo thịt tháng 10/2021

Trung tâm Giống vật nuôi Long An Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua TAHH hoàn chỉnh cho heo cai sửa và...

Mua sắm 01 xe ô tô 16 chỗ phục vụ công tác chung Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thương mại TTNT Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô...

Mua sắm bảng Led điện tử cho Kho bạc huyện

Kho bạc Nhà nước Long An Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm bảng Led điện tử cho Kho bạc huyện...

Chi phí xây lắp

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tín Đức Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí xây lắp (Số thông báo: 20211034235...

Chi phí xây lắp

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tín Đức Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Chi phí xây lắp (số thông báo: 20211034221 - 00....

Thiết bị chuyên ngành còn lại

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 9: Đo đạc bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 9: Đo đạc bản đồ địa...

Mua lịch và thiệp

Công ty Điện lực Long An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua lịch và thiệp (Số thông báo: 20211048823 - 00....

Khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và người lao động

Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Long An Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên...

Gói thầu xây lắp Láng nhựa đường cặp kênh Trà Cú Thượng huyện Đức Huệ

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hùng Phát Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp Láng nhựa đường...

Xây lắp (Nhựa hóa các tuyến đường trên cụm dân cư vượt lũ xã Thuận Nghĩa Hòa)

Công ty TNHH Một Thành Viên Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Nhựa...

Cải tạo, sửa chữa Nhà chứa rác thải y tế

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Châu Thành L.A Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ môi trường...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An