Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI;...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Cục Thuế tỉnh Lào Cai năm 2021

Cục Thuế tỉnh Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Cục Thuế tỉnh Lào...

Thi công xây dựng

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo:...

Gói số 1: Xây lắp công trình

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 1: Xây lắp công trình (Số thông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210348124 – 01. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 15:13)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ Dự án:...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty cổ phần Quản lý...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ MỸ PHÁT 2/...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Kinh doanh VNPT Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN TRÚC AN 2/...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Văn Phòng Tỉnh ủy Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Phú Hưng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20210206621 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 10:39)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn công...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Gói 6: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả nén tĩnh cọc)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói 6: Thi công xây dựng...

Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Chợ A Cốc Lếu năm 2021

Ban Quản lý chợ Cốc Lếu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Chợ A Cốc...

(hủy thầu) Gói thầu số 1: Cung cấp thiết bị bể thép

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lào Cai Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp thiết bị...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Si Ma cai, tỉnh Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...