Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sa Pa Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Hùng Thịnh; 2/Liên danh Công...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH khoa học kỹ thuật TTP...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Văn hóa, thể thao Truyền thông thành phố Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ TỔNG CÔNG TY CỔ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà (Số thông báo: 20210155454 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 15:28)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ SẠCH LÀO CAI Dự án: Cung...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp ngoài buồng bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa năm 2021

Bệnh viện Đa khoa Thị xã Sa Pa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập đồ án quy hoạch; cắm mốc ranh giới quy hoạch (Số thông báo: 20201261691 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 15:27)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: Viện Kiến trúc quy hoạch...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Gói thầu số 02: Tư vấn Lập quy hoạch sử dụng đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Si Ma Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lào Cai

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp...

(gia hạn) Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa huyện và các Phòng khám đa khoa huyện Mường Khương

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi Việt – Nhật VNA05 (Số thông báo: 20201271113 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 13:08)

Bên mời thầu: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng Hồ Quang...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê biển quảng cáo tấm lớn tại xã Trung Chải, thị xã Sa Pa (Số thông báo: 20210154530 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 10:14)

Bên mời thầu: Trung tâm Kinh doanh VNPT Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO TUẤN DŨNG Dự án:...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng giai đoạn 1 (Số thông báo: 20200977245 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 15:12)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Bàn Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm tư vấn giám sát...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại...

Bảo hiểm tài sản năm 2021 cho Nhà máy sản xuất phân bón Điamôn phốt phát (DAP) số 2 tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng tỉnh Lào Cai

Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bảo hiểm tài sản năm 2021 cho...

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa huyện và các Phòng khám đa khoa huyện Mường Khương

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại...

Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát,...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lào Cai

Thực hiện dịch vụ vệ sinh

Đoàn Nghệ thuật dân tộc Lào Cai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thực hiện dịch vụ vệ sinh công sở tại...