Thuê phần mềm hoạt động thông tin của Đại biểu HĐND các cấp năm 2022

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê phần mềm hoạt...

(gia hạn) Thi công sửa chữa tuyến đường nội bộ từ cổng bảo vệ số 2 qua HM309 Phân xưởng tuyển xỉ về phía bãi chứa xỉ đuôi tuyển

Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – VIMICO Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thi công sửa chữa tuyến đường nội bộ từ cổng...

(gia hạn) Gói số 01: Mua sắm hàng hoá

Ủy ban nhân thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói số 01:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20211217386 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 14:54)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án nước ngoài tỉnh Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Trung tâm TVGS&QLDA xây dựng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi xã Lùng Vai, huyện Mường Khương (Số thông báo: 20211296262 – 01. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 11:25)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Khương Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Làng Cuống – Phìn Hồ Thầu, xã Tả Phời thành phố Lào Cai (đoạn từ km8+00 đến km12+300) . Số KHLCNT: 20220138717 – 00

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD thành phố Lào Cai (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 107/QĐ-UBND văn bản ngày: 18/01/2022 ) Tổng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm nội thất (Số thông báo: 20211162366 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 08:03)

Bên mời thầu: Viện kiểm sát nhân dân huyện bát xát Nhà thầu trúng thầu: NGUYỄN QUỐC HUY Dự án: Mua sắm tài sản của Viện...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Mua sắm hóa chất, vật tư phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng quý I năm 2022

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư phục...

Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn quý I năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bảo Thắng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công...

Mua sắm vật tư răng gầu máy xúc thủy lực năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm vật tư răng gầu máy...

Sửa chữa, bảo dưỡng tủ RMU

Công ty Điện lực Lào Cai Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng tủ RMU (Số TBMT: 20220145620 -...

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình: Nhà văn hóa khu dân cư số 5

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lào Cai Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20211290306 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 10:42)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một thành Viên...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (phần nhà nước thực hiện) (Số thông báo: 20211283202 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 13:57)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế tỉnh Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: 1/ Trung tâm Giám định chất...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai