Mua sắm thiết bị dạy học

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SỐ 1 HUYỆN BẮC HÀ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm thiết...

Tổ chức Hội thảo giới thiệu giải pháp chuyển đối số và tri ân khách hàng khối Chính phủ, Bộ Ban Ngành năm 2023

Ban Khách hàng Tổ chức - Doanh nghiệp - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông Mời chào hàng cạnh...

Gói thầu số 4: Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300039358 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 14:53)

Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG PHÚ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Gói thầu số 5: Thi công xây dựng + Cung cấp, lắp đặt thiết bị hạng mục phòng cháy chữa cháy, hệ thống điều hòa

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế tỉnh Lào Cai mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 5: Thi công xây dựng + Cung cấp, lắp đặt thiết bị hạng mục phòng cháy chữa cháy, hệ thống điều hòa

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế tỉnh Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Mua sắm thiết bị dạy học

Trường trung học cơ sở xã Bản Mế mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy...

Cung cấp, lắp đặt Hệ thống phòng cháy và chữa cháy

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP-CHI NHÁNH LUYỆN ĐỒNG LÀO CAI-VIMICO Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Cung cấp,...

Mua vật tư, hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa thành phố.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ LÀO CAI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vật tư, hóa chất...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Mua téc nước hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 của xã Trì Quang

UBND XÃ TRÌ QUANG mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Mua téc nước hỗ trợ nước sinh hoạt phân...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình + lắp đặt thiết bị

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Cung cấp thiết bị hàng hóa và lắp đặt

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bát Xát mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Cung cấp thiết bị hàng...

Mua sắm thiết bị dạy học

Trường Trung học phổ thông số 2 thành phố Lào Cai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm...

Thiết kế và in ấn tờ rơi, áp phích tuyên truyền năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thiết kế và...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Số KHLCNT: PL2300027432

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai Bên mời thầu: Ban...

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo an toàn giao thông toàn tuyến)

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1:...

Gói thầu số 05:Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán (Số thông báo: IB2300076088 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/05/2023 10:16)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn công...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai