mua 06 thuốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá cho Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng năm 2021

Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: mua 06 thuốc thuộc danh mục...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1+3/ Công ty cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Bảo Minh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng giống bò cái vàng sinh sản (Số thông báo: 20210426887 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 09:03)

Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Lăng Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Tân Tiến Phát Dự án: Nhân rộng mô hình giống...

Mua 4 thuốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua 4 thuốc thuộc danh mục thuốc được áp...

Gói thầu số 3: Chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Chương trình quan...

Mua 18 thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia cho Bệnh viện Đa khoa

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua 18 thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu...

Xây lắp công trình: Nâng cấp mặt đường BTXM

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Văn Lãng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp...

Mua 01 thuốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá cho Trung tâm Y tế huyện Đình Lập năm 2021

Trung tâm Y tế huyện Đình Lập Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua 01 thuốc thuộc danh mục thuốc...

Mua 05 thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia cho Trung tâm Y tế huyện Đình Lập năm 2021

Trung tâm Y tế huyện Đình Lập Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua 05 thuốc thuộc danh mục thuốc...

Mua 03 thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia

Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua 03 thuốc thuộc danh mục...

Chi phí xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí xây dựng...

Mua thức ăn hỗn hợp

Trung tâm Khuyến nông Tỉnh Lạng Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua thức ăn hỗn hợp (Số thông báo: 20210511067...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 4: Mua Vắc xin Lở mồm long móng tip O (Số thông báo: 20210438067 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 12:37)

Bên mời thầu: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THUỐC THÚ Y...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 4: Mua Vắc xin Lở mồm long móng tip O (Số thông báo: 20210438067 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 12:37)

Bên mời thầu: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THUỐC THÚ Y...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 3: Mua vắc xin Dại chó, mèo (Số thông báo: 20210438079 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 12:45)

Bên mời thầu: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 3: Bảo hiểm công trình Hoàn thiện hạ tầng cáp quang tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (Số thông báo: 20210408465 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 16:41)

Bên mời thầu: Công ty điện lực lạng Sơn - Chi nhánh tổng công ty điện lực Miền Bắc Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công...

Mua 08 thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia cho Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn năm 2021

Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua 08 thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu...