Gói thầu số 3: Cung cấp phân bón hữu cơ .

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu:...

Gói thầu số II: Thi công xây lắp các công trình ĐTXD – Năm 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi phí xây dựng (Số thông báo: IB2200099637 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2023 13:56)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chi Lăng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THÀNH ĐÔ LẠNG...

Mua 02 mặt hàng vật tư chạy thận sử dụng trong năm 2023

Trung Tâm y tế huyện Văn Quan Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua 02 mặt hàng vật tư...

Xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng...

(gia hạn) Gói 2: Giám sát CT Trang bị hệ thống nguồn cho hệ thống truyền dẫn và thiết bị an toàn thông tin cho hệ thống OT tại PC Lạng Sơn năm 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Chi phí xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi...

Gói thầu số 1: Thi công công trình Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Lạng Sơn

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY...

Gói thầu số 2: Giám sát thi công công trình Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Lạng Sơn

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu rộng rãi trong...

In ấn giấy tờ sổ sách chuyên môn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In ấn giấy tờ sổ sách chuyên...

Mua Phim X-Quang Y tế cấp bách

Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua Phim X-Quang Y...

Gói thầu số 2: Giám sát thi công công trình Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Lạng Sơn

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc (Số thông báo: IB2200094743 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2023 16:01)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH LẠNG SƠN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GIANG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng công trình (Số thông báo: IB2200105013 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2023 11:14)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế thận nhân tạo năm 2023 (Số thông báo: IB2300001225 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2023 14:33)

Bên mời thầu: Trung tâm y tế huyện Lộc Bình Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH VINAMEDI VIỆT NAM Dự án: Mua vật tư y...

Khảo sát, Lập TKBVTC, Cắm cọc GPMB

Ban quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Khảo...

(hủy thầu) Gói thầu số 2: Cung cấp, lắp đặt, chạy thủ, hiệu chỉnh hệ thống giám sát độ rung NMNĐ Na Dương

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NA DƯƠNG – TKV – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV – CTCP Mời đấu thầu rộng rãi trong...