Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm tập trung xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210943871 – 00

Chủ đầu tư: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Được phê duyệt tại văn bản ngày 08/09/2021 ) Giá dự toán: 22.099.689.000 VND Số gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1/ LIÊN DANH TÀI NGUYÊN MÔI...

Thi công xây dựng khối lượng còn lại phân đoạn Km40-Km66

Ban quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210878870 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 15:44)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ...

Gói thầu số 03: Mua sắm trang phục lực lượng Bảo vệ dân phố năm 2021

Công an tỉnh Lạng Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm trang phục lực lượng Bảo...

Khảo sát, lập báo cáo NCKT Dự án đầu tư nhà CBCNV phục vụ điều hành sản xuất NMNĐ Na Dương

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Thi công xây dựng đoạn từ Km3+500 – Km7+800

Ban quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Thi công xây dựng đoạn từ Km0 – Km3+500

Ban quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

(Hủy thầu) Xây lắp công trình Cải tạo, lắp đặt bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy tại trụ sở làm việc

Công ty Điện lực Lạng Sơn – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Thi công xây dựng

Cục Kiểm định Hải quan Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210867299 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 17:06)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210860190 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 17:23)

Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần phát triển Thủ Đô Vina Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210905528 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/09/2021 15:53)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân phường Chi Lăng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH LONG TUẤN Dự án: Nhà văn hóa khối Đèo...

Gói thầu số 40: Khu quản lý giai đoạn 2

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 40: Khu...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Đường Bình Lâm Hòa Bình) (Số thông báo: 20210842429 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2021 15:33)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình Hỗ trợ xây dựng Trụ sở công an xã Mai Pha (Số thông báo: 20210859947 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/09/2021 08:46)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn...