Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Cao Lộc và xã Hợp Thành

Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Cao Lộc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác...

Gói thầu 05: Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

Ban quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 05: Thu...

Gói thầu xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

gói thầu xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trồng cây xanh và thảm cỏ trong Bệnh viện (Số thông báo: 20220141354 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 08:47)

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG MINH LẠNG SƠN Dự án: Chi thường...

Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lạng Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác thải...

Mua sắm xe ô tô cứu thương cho các cơ quan, đơn vị

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm xe ô tô cứu thương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: thi công xây dựng (Số thông báo: 20220101000 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 10:31)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình (Số thông báo: 20211244891 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 19:51)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm dây, cách điện cho các công trình ĐTXD năm 2022 (Số thông báo: 20211250449 – 02. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 17:58)

Bên mời thầu: Công ty điện lực lạng Sơn - Chi nhánh tổng công ty điện lực Miền Bắc Nhà thầu trúng thầu: LIÊN DANH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình; lập đồ án quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng dân cư (Số thông báo: 20211223521 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 16:59)

Bên mời thầu: Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầutư Glopan và Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÌNH LẬP Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHAN NGUYỄN Gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường mầm non xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn . Số KHLCNT: 20220136804 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Được phê duyệt tại Số QĐ phê...

Mua sắm trang bị máy tính để bàn, máy tính bảng cho các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang bị...

Chi phí xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2022 (giai đoạn từ 01 3 2022 đến ngày 31 12 2022)

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Dịch vụ thu gom,...

Mua vật tư dụng cụ, trang thiết bị y tế năm 2021

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua vật tư dụng cụ, trang...

Gói thầu số 5: Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn: Thị trấn Na Sầm; các xã Hoàng Văn Thụ, Hoàng Việt, Tân Mỹ, Tân Thanh.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lãng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5: Thu gom, vận...