Mua 03 thuốc cổ truyền bổ sung cho Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn năm 2021

Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua 03 thuốc cổ truyền bổ sung cho Trung...

Mua 42 thuốc generic bổ sung cho Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn năm 2021

Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua 42 thuốc generic bổ sung cho Trung tâm...

Mua hóa chất xét nhiệm phục vụ công tác chuyên môn trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung của Sở Y tế Lạng Sơn năm 2021

Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua hóa chất xét nhiệm phục vụ...

Nghiên cứu, biên soạn và xuất bản biên niên sự kiện lịch sử các xã Bằng Khánh, Xuân Tình, Minh Phát, Xuân Mãn, Nhượng Bạn, Xuân Lễ, Quan Bản giai đoạn 1930-2015

Huyện ủy Lộc Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nghiên cứu, biên soạn và xuất bản biên niên sự kiện lịch...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn ; Số KHLCNT: 20210230520 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn (Được phê duyệt tại văn bản ngày 23/02/2021 ) Tổng mức...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210145045 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 15:26)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê phần mềm hệ thống quản lý nghiệp vụ HĐND (Số thông báo: 20210131595 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 15:33)

Bên mời thầu: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (Loại hình:...

Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng...

Gói thầu số 3: Bảo hiểm công trình Hoàn thiện hạ tầng cáp quang tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Công ty Điện lực Lạng Sơn - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Mua 06 thuốc Generic bổ sung cho Trung tâm Y tế huyện Đình Lập năm 2021

Trung tâm Y tế huyện Đình Lập Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua 06 thuốc Generic bổ sung cho...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Mua 06 thuốc Generic bổ sung cho Trung tâm y tế huyện Đình Lập năm 2021

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÌNH LẬP Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua 06 thuốc Generic bổ sung cho...

Gói thầu xây lắp số 02

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu xây lắp số 01

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu xây...

Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng

Huyện ủy Lộc Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ huyện Lộc...

Mua 01 loại vắc xin

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua 01 loại vắc xin tiêm dịch...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây dựng nhà chợ trung tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Số thông báo: 20210112003 – 01. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 14:32)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ...

(gia hạn) Mua lợn giống

Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Quảng Lạc Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua lợn giống (Số thông...