Mua sắm thiết bị năm 2021

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên MMời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: ua sắm thiết bị năm 2021 (Số thông báo:...

Gói thầu số 07: Quản lý, BDTX QL.20, tỉnh Lâm Đồng; QL.28 (từ 1 4 2021 đến 31 3 2024)

Công ty cổ phần Phan Vĩnh Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Quản lý, BDTX QL.20, tỉnh...

Toàn bộ gói thầu xây dựng và chi phí dự phòng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Di Linh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 8 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (Số thông...

Lập Báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học cấp tỉnh và các khu bảo tồn – xác lập chế độ bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập Báo cáo hiện trạng đa dạng...

Mua quân trang huấn luyện Dự bị động viên và đồ dùng chung cho huấn luyện DQTV năm 2021

Công ty TNHH Hà Phát Thịnh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua quân trang huấn luyện Dự bị động viên và...

Sửa chữa lớn hệ thống kết cấu thép giá đỡ đường ống công nghệ đoạn Alumin

Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng-TKV Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Sửa chữa lớn hệ thống kết cấu thép giá đỡ đường...

Mua trang phục dân quân tự vệ

Công ty TNHH Hà Phát Thịnh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua trang phục dân quân tự vệ (Số thông báo:...

Mua trang phục dân quân tự vệ

Công ty TNHH Hà Phát Thịnh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua trang phục dân quân tự vệ (Số thông báo:...

Gói thầu số 06: Chi phí thi công xây dựng công trình và chi phí thiết bị

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nguyễn Hồng Phúc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Chi phí...

Gói thầu số 01: Xây lắp

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng kiến trúc Lâm Đồng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Xây...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua trang phục dân quan tự vệ năm 2021 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ; Số KHLCNT: 20210234670 – 00

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hà Phát Thịnh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/02/2021 ) Giá dự toán: 14.021.833.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Điều chỉnh KHLCNT (đơt 1) các gói thầu vốn SCL năm 2021 – Công ty Thủy điện Đồng Nai ; Số KHLCNT: 20210232903 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Đồng Nai (Được phê duyệt tại văn bản ngày 22/02/2021) Tổng mức đầu tư: 18.073.423.101 VND Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật- dự toán (Số thông báo: 20210114677 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 14:25)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210147762 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 14:26)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nguyễn Hồng Phúc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH BÁ TRÍ Dự án: Nâng cấp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng công trình (Số thông báo: 20201226781 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 11:08)

Bên mời thầu: Công an tỉnh Lâm Đồng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 78 Dự án: Khu liên hợp thể thao Công...

Gói thầu 05 SCL2021 TTĐLĐ: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế xử lý chống sạt lở móng trụ vị trí 13 đường dây 220kV Đại Ninh – Di Linh

Truyền tải điện Lâm Đồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu 05 SCL2021 TTĐLĐ: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát...

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 8 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (Số thông...

Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây lắp: chi phí dự phòng phát sinh

Công ty TNHH Quý Hợp Phát Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây lắp:...

Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây lắp: Dự phòng khối lượng phát sinh

Công ty TNHH Quý Hợp Phát Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây lắp:...