Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua điều hòa cho Văn phòng, KBNN Sìn Hồ, KBNN Phong Thổ, KBNN Than Uyên (Số thông báo: 20210691736 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 15:18)

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thắng Sang Dự án: Mua điều hòa cho Văn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hỗ trợ giống ngô vụ thu đông năm 2021 (Số thông báo: 20210764678 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 09:54)

Bên mời thầu: Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG VẬT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bổ sung vật tư y tế tiêu hao cho TTYT huyện Tam Đường năm 2021 (Số thông báo: 20210662278 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 16:56)

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị y tế và...

Gói thầu số 08: Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị

Ban quản lý công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu...

Cung cấp giống, vật tư xây dựng mô hình năm 2021

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp giống, vật tư xây dựng mô hình năm...

(Sửa đổi) Gói thầu số 01: Cung cấp giống, vật tư phân bón năm 2021

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phong Thổ Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp giống,...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Mua sắm đồng phục, kiểm lâm hiệu, cấp hiệu Kiểm lâm năm 2021 (Số thông báo: 20210641848 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 11:31)

Bên mời thầu: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210675577 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 16:37)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản và hỗ trợ bồi thường di dân tái định cư huyện Tân...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng (Số thông báo: 20210674439 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 16:01)

Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm thiết bị máy văn phòng Âu Lạc Dự án: Mua sắm trang...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu 02TT: Tư vấn kiểm toán (Số thông báo: 20210657624 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 10:34)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Lai châu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO Dự án: Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH một thành viên Tây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn kiểm toán hoàn thành (Số thông báo: 20210761068 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 09:54)

Bên mời thầu: Sở Giao thông Vận tải Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ KVA Dự án: Sửa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất, vật tư theo máy, sinh phẩm năm 2021 cho Trung tâm Y tế huyện Than Uyên (Số thông báo: 20210646647 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 15:53)

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên Nhà thầu trúng thầu: Liên danh nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS - CÔNG...

Gói thầu phần bổ sung gói thầu số 16 (xây lắp đoạn tuyến từ Km52 đến Km60)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói...

Gói thầu số 05: Xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 05: Xây lắp công...

Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình

Ban Quản lý dự án huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Xây...

Gói thầu số 06: Xây lắp toàn bộ công trình

Ban quản lý dự án huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Xây...

Mua sắm học phẩm, sách giáo khoa và trang cấp ban đầu cho học sinh nội trú năm 2021

Trường DTNT THPT huyện Than Uyên Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm học phẩm, sách giáo khoa và trang cấp...