Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210946772 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 08:28)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG VIỆT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02 (Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi) (Số thông báo: 20210948731 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 16:29)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án thành phố Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Xuân...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Tư vấn Lập HSMT (Số thông báo: 20211043029 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 10:42)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tập đoàn đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản và hỗ trợ bồi thường di dân tái định cư huyện Tân...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: 1/ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ...

Gói thầu số 02: Mua máy định vị toàn cầu RTK GNSS

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Mua máy định vị toàn cầu...

Gói thầu số 01: Mua thuốc theo tên Generic

Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua thuốc theo tên Generic Phục...

Gói thầu số 02: Mua thuốc biệt dược gốc

Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Mua thuốc biệt dược gốc Phục...

(Sửa đổi) Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Km283+500 – Km293+300 QL4H)

Sở Giao thông Vận tải Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Km283+500...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lai Châu

(Sửa đổi) Thi công xây dựng công trình (Km283+500 – Km293+300 QL4H)

Sở Giao thông Vận tải Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Km283+500 – Km293+300...

Gói thấu số 16 (thi công xây dựng từ Km0 – Km6+800 thuộc đoạn 2)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư các dự án xây dựng cơ bản của Bộ CHQS tỉnh Lai Châu Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tập đoàn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm VPP + VTVP quý IV/2021 (Số thông báo: 20211038407 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 08:52)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án thành phố Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: Nguyễn Thị Yến Dự án: Mua sắm VPP + VTVP...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Mua sắm Recloser, LBS và các thiết bị dây dẫn, cách điện và phụ kiện kèm theo (Số thông báo: 20210861345 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 15:13)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Lai châu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU Dự án: Công...

Gói thầu số 07: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lai Châu

Gói thầu số 06 (Xây lắp)

Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Lai Châu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06 (Xây lắp) (Số...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Km283+500 – Km293+300 QL4H)

Sở Giao thông Vận tải Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Km283+500...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lai Châu

Thi công xây dựng công trình (Km283+500 – Km293+300 QL4H)

Sở Giao thông Vận tải Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Km283+500 - Km293+300...