Xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản và hỗ trợ bồi thường di dân tái định cư huyện Tân Uyên Mời đấu thầu...

Mua cầu dao cách ly 1 pha để đảm bảo độ tin cậy cung cấp lưới điện cho Công ty Điện lực Lai Châu

Công ty Điện lực Lai Châu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua cầu dao cách ly 1 pha để đảm bảo...

(gia hạn) Gói thầu số 07 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán

Ban Quản lý công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lai Châu

(hủy thầu) Xây lắp

UBND xã Mường Khoa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210230348 – 00. Thời điểm đăng tải:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210233635 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 14:51)

Bên mời thầu: Trường THCS xã Phúc Than Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Phùng Tiến Đạt Dự án: Nâng cấp, sửa chữa nhà để...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: . PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN SÌN HỒ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Lập báo cáo KTKT đầu tư xây dựng (Số thông báo: 20210233648 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 14:53)

Bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MIỀN BẮC Hình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ gói thầu số 16: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải (Số thông báo: 20201103477 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 21:24)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần cao su Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng...

Mua sắm CCHT cho lực lượng DQTV năm 2021

Công ty cổ phần Quản lý dự án và Phát triển công nghệ xây dựng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

Vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại năm 2021

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn...

In ấn bản tin y tế cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: In ấn bản tin y...

Mua sắm thiết bị đo cảm biến dây rung thiết bị quan trắc Nhà máy thủy điện Huội Quảng

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn...

Mua sắm vật tư, trang thiết bị bảo đảm cho lực lượng phòng thủ dân sự

Công ty cổ phần Quản lý dự án và Phát triển công nghệ xây dựng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 01: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá mua giống ngô xuân hè và giống lúa vụ mùa năm 2021 (Số thông báo: 20210231210 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 15:21)

Bên mời thầu: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Thổ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ...

Duy tu, bảo dưỡng bậc bê tông RCC hạ lưu vai phải đập thủy điện Bản Chát năm 2021

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 04TT: Mua sắm, vận chuyển máy biến áp

Công ty Điện lực Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04TT: Mua sắm, vận chuyển máy biến...

Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ đại tu hệ thống các Trạm bơm Nhà máy thủy điện Bản Chát năm 2021

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Xây dựng bổ sung mốc và quan trắc chuyển dịch khu vực đập tràn

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lai Châu